Een app met een configuratieprofiel verwijderen van een iPhone, iPad of iPod touch

Lees hoe u een app en het bijbehorende configuratieprofiel verwijdert.

Apple heeft enkele apps verwijderd uit de App Store waarmee rootcertificaten worden geïnstalleerd die mogelijk gegevensbewaking toestaan. Als u een van deze apps op uw apparaat hebt, verwijdert u de app en het bijbehorende configuratieprofiel om te zorgen dat uw gegevens beschermd blijven.

De app en het bijbehorende configuratieprofiel verwijderen

Om de app en het configuratieprofiel te verwijderen, volgt u deze stappen.  

 1. Verwijder de app. 
  • Houd uw vinger op de app tot deze begint te bewegen.
  • Vervolgens tikt u op Verwijder-knop in de linkerbovenhoek van het appsymbool om de app te verwijderen. Als u een bericht ziet met de melding 'Als u deze app verwijdert, worden alle gegevens ervan verwijderd', tikt u op 'Verwijder'.
 2. Als de app een configuratieprofiel heeft, verwijdert u dit.
  • Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Apparaatbeheer', 'Profielbeheer' of 'Profiel- en apparaatbeheer' en tik vervolgens op het configuratieprofiel van de app.
  • Tik vervolgens op 'Verwijder profiel'. Voer de toegangscode voor het apparaat in als daarom wordt gevraagd en tik dan op 'Verwijder'.
 3. Start uw iPhone, iPad of iPod touch opnieuw op.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: