Over Xsan-configuratieprofielen

Als u een gevorderde SAN-beheerder bent, kunt u sleutels in payloads van configuratieprofielen instellen om Xsan-clients te configureren en bepaalde gedragingen bij de activering van Xsan-volumes te beheren. 

Lees hier hoe u SAN-clients configureert.

Xsan-payload

Een Xsan-payload configureert een Xsan-clientsysteem. U kunt een Xsan-payload toewijzen door com.apple.xsan op te geven als de waarde voor PayloadType. Deze payload wordt ondersteund in OS X Yosemite en OS X El Capitan of hoger.

Sleutel Type Waarde
sanName
Tekenreeks
De naam van het SAN. Deze sleutel is vereist voor alle Xsan-SAN's. De naam moet precies overeenkomen met de naam van het SAN die in de Server-app is gedefinieerd.
sanConfigURLs Array van tekenreeksen Elke tekenreeks in deze array bevat een LDAP-URL waar Xsan-systemen updates voor een SAN-configuratie kunnen verkrijgen. Deze sleutel is vereist voor alle Xsan-SAN's. Voor elke Xsan-MDC moet er één vermelding zijn.

Voorbeeld-URL: ldaps://mdc1.example.com:389
fsnameservers Array van tekenreeksen Deze array bevat een tekenreekswaarde voor elke coördinator van de naamserver van het bestandssysteem van het SAN. Deze sleutel is vereist voor StorNext-SAN's. De lijst moet dezelfde adressen in dezelfde volgorde bevatten als het bestand /Library/Preferences/Xsan/fsnameservers van MDC.

Clients van een Xsan-SAN krijgen updates voor de lijst fsnameservers van de SAN-configuratieservers wanneer de lijst wordt gewijzigd. Beheerders van StorNext moeten hun profiel bijwerken wanneer de lijst fsnameservers wordt gewijzigd.
sanAuthMethod Tekenreeks Bepaalt de methode voor identiteitscontrole voor het SAN. Deze sleutel is vereist voor alle Xsan-SAN's. Deze sleutel is optioneel voor StorNext-SAN's maar moet worden geconfigureerd als het StorNext-SAN het bestand auth_secret gebruikt. Slechts één waarde wordt geaccepteerd:

auth_secret
sharedSecret Tekenreeks Het gedeelde geheim dat voor de identiteitscontrole bij Xsan-netwerken wordt gebruikt. Deze sleutel is vereist wanneer de sleutel sanAuthMethod aanwezig is. De waarde van de tekenreeks moet gelijk zijn aan de inhoud van het bestand /Library/Preferences/Xsan/.auth_secret van MDC.

Opmerkingen:

  • Maak geen Xsan-payloads aan voor de configuratie van Xsan-MDC's. Gebruik voor de configuratie van Xsan-MDC's alleen de Server-app.
  • Op een Mac kan slechts één Xsan-payload zijn geïnstalleerd.

Payload van Xsan-voorkeuren

De payload van Xsan-voorkeuren kan worden gebruikt om te configureren welke volumes automatisch worden geactiveerd bij het opstarten. Voor StorNext-volumes bepaalt deze payload ook of de activering Fibre Channel of Distributed LAN Client (DLC) gebruikt. De payload van de Xsan-voorkeuren wordt toegewezen door com.apple.xsan.preferences als de waarde voor PayloadType op te geven. Deze payload wordt ondersteund in OS X El Capitan of hoger.

Sleutel Type Waarde
onlyMount Array van tekenreeksen
Elke tekenreeks in deze array is een Xsan- of StorNext-volumenaam. Als deze sleutel aanwezig is, probeert de Xsan-client deze volumes automatisch te activeren bij het opstarten. Volumes die niet in deze lijst verschijnen, kunnen door de systeembeheerder handmatig worden geactiveerd met behulp van het commando xsanctl(8)'s.
denyMount Array van tekenreeksen Elke tekenreeks in deze array is een Xsan- of StorNext-volumenaam. Als deze sleutel aanwezig is en geen onlyMount-reeks aanwezig is, probeert de Xsan-client automatisch alle SAN-volumes te activeren behalve de volumes in deze array. Volumes in deze array kunnen door de systeembeheerder handmatig worden geactiveerd met behulp van het commando xsanctl(8)'s.
denyDLC Array van tekenreeksen Elke tekenreeks in deze array is een StorNext-volumenaam. Als deze sleutel aanwezig is en de Xsan-client een volume in deze array probeert te activeren, activeert de client alleen het volume als de LUN's ervan via Fibre Channel beschikbaar zijn. De client probeert het volume niet te activeren met behulp van Distributed LAN Client (DLC).
preferDLC Array van tekenreeksen Elke tekenreeks in deze array is een StorNext-volumenaam. Als deze sleutel aanwezig is en de Xsan-client een volume in deze array probeert te activeren, probeert de Xsan-client het volume te activeren met behulp van Distributed LAN Client (DLC). Als DLC niet beschikbaar is, probeert de client het volume te activeren als de LUN's ervan via Fibre Channel beschikbaar zijn. Als u wilt dat dit lukt, mag de volumenaam niet verschijnen in denyDLC.
useDLC Booleaanse operator Als deze sleutel aanwezig is, beheert deze het gebruik van Distributed LAN Client (DLC) voor alle volumes die niet in de reeks denyDLC (indien aanwezig) of de reeks preferDLC (indien aanwezig) worden vermeld. Als deze sleutel niet aanwezig is, activeert de afwezigheid van een Fibre Channel-interface een voorkeur voor DLC wanneer alle StorNext-volumes worden geactiveerd.

Sleutels in de payload van de Xsan-voorkeuren kunnen ook worden geschreven met defaults(1) in het voorkeurendomein '/Library/Preferences/com.apple.xsan' als een alternatief voor het gebruik van configuratieprofielen. Om bijvoorbeeld de activering van een StorNext-volume met de naam 'shared-EX0123456789ab' via Distributed LAN Client te voorkomen, gebruikt u dit commando:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.xsan.plist denyDLC '(shared-EX0123456789ab)'

Hoewel op een Mac meerdere payloads van Xsan-voorkeuren kunnen geïnstalleerd zijn, moet u vermijden dezelfde sleutel in verschillende payloads in te stellen. Als meerdere payloads dezelfde sleutel definiëren, is het resulterende gedrag niet gedefinieerd.

De activering van een Xsan-bestandssysteem gebruikt Fibre Channel-verbindingen met de bijbehorende LUN's wanneer LUN's voor die client zichtbaar zijn, zelfs als de client is geconfigureerd om het volume via DLC te activeren. Als u voor de activering het gebruik van DLC instelt wanneer LUN's beschikbaar zijn met behulp van Fibre Channel, start Xsan bij de activering een verbinding met de Distributed LAN Client-server. Kort nadien wordt deze verbinding verbroken. Als u een groot aantal clients met dit gedrag hebt, heeft de server minder mogelijkheden om als server voor uw clients op te treden.

Publicatiedatum: