Vereisten voor NetBoot, NetInstall en NetRestore in OS X El Capitan

OS X El Capitan biedt een verbeterde beveiliging die wijzigt hoe het bless-commando wordt gebruikt om een netwerkschijfkopie te selecteren.

Een netwerkschijfkopie selecteren

Met OS X El Capitan kunt u al deze methoden blijven gebruiken om een NetBoot-, NetInstall- of NetRestore-schijfkopie te selecteren om een Mac op te starten:

 • De voorkeuren voor Opstartschijf gebruiken: kies het menu Apple > Systeemvoorkeuren en klik op Opstartschijf.
 • Opstartbeheer gebruiken: houd de Option-toets tijdens het opstarten ingedrukt.
 • De N-toets tijdens het opstarten ingedrukt houden om de standaard schijfkopie van de NetBoot-server te gebruiken.

Een vertrouwde NetBoot-server toevoegen

Als u het commando bless gebruikt om een netwerkschijfkopie te kiezen, vereist de functie voor de bescherming van de systeemintegriteit van OS X El Capitan dat u de Mac eerst instelt om de NetBoot-server te vertrouwen. U kunt dit doen door de actie Bless NetBoot-server in het Schijfkopiehulpprogramma te gebruiken of door de commandoregel csrutil te gebruiken.

De actie Bless NetBoot-server gebruiken

Gebruik de actie Bless NetBoot-server bij het aanmaken van de NetInstall- of NetRestore-schijfkopie.

 1. De actie Bless NetBoot-server is beschikbaar door op de knop Pas aan in het Schijfkopiehulpprogramma te klikken. Voor deze actie moet u het IP-adres van de NetBoot-server invoeren.
 2. Kopieer de schijfkopie naar de NetBoot-server.
 3. Start de client-Mac op vanaf de schijfkopie met behulp van een van de hierboven beschreven methoden.
 4. Na het inzetten van de schijfkopie op de Mac kunt u het commando bless gebruiken om de netwerkschijfkopieën te selecteren die op de NetBoot-server worden gehost.

csrutil gebruiken

Als u de actie Bless NetBoot-server niet gebruikt, kunt u deze stappen uitvoeren.

 1. Start op in OS X Recovery door Command-R ingedrukt te houden terwijl de Mac wordt opgestart.
 2. Kies Terminal in het menu Hulpprogramma’s.
 3. Typ het volgende commando in Terminal om een vertrouwde server toe te voegen. Wijzig address in het IP-adres van de NetBoot-server.

  csrutil netboot add address

 4. Druk op Return.
 5. Kies in het menu Apple de optie Herstart. U kunt nu het commando bless gebruiken om de netwerkschijfkopieën te selecteren die vanaf de NetBoot-server worden aangeboden.

Als u een NetBoot-server niet meer wilt vertrouwen of een lijst met de huidige ondersteunde servers wilt zien, start u de Mac op vanaf OS X Recovery en volgt u deze stappen:

 • Open Terminal in het menu Hulpprogramma’s en voer het volgende commando in om de Mac de NetBoot-Server niet meer te laten vertrouwen. Wijzig address in het IP-adres van de NetBoot-server of de index van de schijfkopie.

  csrutil netboot remove address

Voor een lijst met gemachtigde NetBoot-servers die u met bless kunt gebruiken, opent u Terminal in het menu Hulpprogramma en voert u het volgende commando in. (Voor dit commando moet u niet in OS X Recovery opstarten.)

csrutil netboot list

Publicatiedatum: