Als een Apple Watch niet is verbonden met of gekoppeld aan een iPhone

Als u een rood iPhone-symbool op de Apple Watch ziet, of als u probeert te koppelen en het 'i'-symbool niet kunt vinden, probeert u de apparaten opnieuw te verbinden. 

Controleer de Apple Watch-verbinding

Als u geen meldingen, berichten of gesprekken op een Apple Watch ontvangt, zijn de Apple Watch en iPhone mogelijk niet verbonden. Als de verbinding tussen uw apparaten wordt verbroken, verschijnt het rode iPhone-symbool  of het rode X-symbool X-symbool op de wijzerplaat. U kunt de verbinding ook controleren in het bedieningspaneel. Wanneer de Apple Watch opnieuw verbinding maakt, verschijnt het groene iPhone-symbool .

Breng eerst uw Apple Watch en gekoppelde iPhone dicht bij elkaar. Als u nog steeds ziet dat de apparaten niet met elkaar zijn verbonden en u hulp nodig hebt, probeert u de onderstaande stappen. Controleer na elke stap of de apparaten verbinding maken.

 

 

Probeer de Apple Watch en iPhone opnieuw met elkaar te verbinden

  1. Houd de Apple Watch en de iPhone dicht bij elkaar om er zeker van te zijn dat ze zich binnen bereik bevinden.
  2. Op de iPhone moet de vliegtuigmodus uitgeschakeld zijn, en wifi en Bluetooth moeten ingeschakeld zijn. Als u dit wilt controleren, opent u het bedieningspaneel
  3. Als u het vliegtuigmodussymbool  op de wijzerplaat ziet, is de vliegtuigmodus ingeschakeld. Open het bedieningspaneel en schakel de vliegtuigmodus uit. 
  4. Herstart de Apple Watch en de iPhone.

Koppel de apparaten los en koppel ze opnieuw

Als uw Apple Watch nog steeds geen verbinding kan maken, ontkoppelt u deze van uw iPhone en koppelt u de Apple Watch en iPhone opnieuw.

Neem contact met ons op

Neem contact op met Apple Support als u nog steeds hulp nodig hebt.

Publicatiedatum: