Overzicht van beveiliging en privacy in iTunes U

Apple neemt gegevensbeveiliging en de privacy van persoonlijke gegevens heel serieus. iTunes U is ontworpen met standaardveiligheidspraktijken en gebruikt een strikt beleid om gebruikersgegevens te beschermen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe iTunes U cursusinformatie en -gegevens veilig houdt. Naast dit artikel moet u ook het privacybeleid van Apple lezen.

Gegevensbeveiliging

iTunes U beveiligt ingeleverde opdrachten, privégesprekken en uitslagen. Het codeert gegevens die via het internet worden verstuurd, bewaart deze in een gecodeerde structuur op een server en gebruikt veilige tokens voor de identiteitscontrole. Dit betekent dat gebruikersgegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang wanneer ze worden overgezet en wanneer ze op onze servers worden bewaard. iTunes U gebruikt een AES-codering van minstens 128-bits (hetzelfde veiligheidsniveau als bij de grootste financiële instellingen).

Eigendom van gegevens die in iTunes U zijn bewaard

De instelling, instructeur of student is eigenaar van de verstuurde gegevens en heeft continu de controle over deze gegevens. Apple is alleen verantwoordelijk voor het verwerken van opdrachten, uitslagen en andere informatie die tijdens het gebruik van de voorziening kan worden geleverd.

Hoelang iTunes U gegevens bewaart

iTunes U bewaart de gegevens zolang de cursus of collectie bestaat. Wanneer een cursus of collectie wordt verwijderd, worden alle erbij behorende gegevens verwijderd. Gebruikers hebben nog steeds toegang tot lokaal bewaarde informatie op hun apparaten.

Hoe Apple gegevens verwijdert

Wanneer een instructeur een student uit een cursus verwijdert, verwijdert Apple al het door de student aangemaakte cursusmateriaal en de discussies en privédiscussies tussen de student en de instructeur van onze systemen.

Identiteitscontrole met veilige tokens

Wanneer gebruikers iTunes U via de app iTunes U openen, hoeven dankzij de veilige tokens geen wachtwoorden op apparaten en computers te worden bewaard. Wanneer iTunes U via een webbrowser wordt geopend, worden gebruikersnamen en wachtwoorden via een gecodeerde TLS-verbinding verstuurd.

Sterke wachtwoorden

De Apple ID's die met iTunes U worden gebruikt, moeten een wachtwoord van minstens acht tekens hebben, waaronder een cijfer, een hoofdletter en een kleine letter. Een sterk wachtwoord gebruiken is het belangrijkste wat gebruikers kunnen doen om hun gegevens veilig te houden. Lees meer over het aanmaken van een sterk wachtwoord.

Privacy

Apple heeft in heel haar bedrijf een verbintenis tot de privacy van gebruikers. In het privacybeleid van Apple wordt vermeld hoe we gebruikersgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren. iTunes U houdt zich niet alleen aan dit beleid maar heeft ook deze privacyfuncties:

  • iTunes U-gegevens worden bewaard in een andere database dan andere typen iTunes-gegevens.
  • iTunes U-gegevens worden alleen gebruikt om de voorziening aan te bieden.
  • iTunes U-gegevens worden nooit voor reclamedoeleinden gebruikt.
  • De in iTunes bewaarde accountgegevens zijn onderhevig aan het standaardbeleid van Apple voor gegevens.
  • Alleen het Apple personeel heeft toegang tot gegevens van gebruikers en instructeurs als ze deze nodig hebben om support te bieden voor de voorziening.

Onmiddellijke verwijdering op aanvraag

iTunes U-gegevens worden onmiddellijk verwijderd als een gebruiker hierom vraagt. Gebruikers hebben nog steeds toegang tot de iTunes U-informatie die lokaal op hun apparaten is bewaard.

Aan de verplichtingen uit hoofde van de privacywetgeving van scholen voldoen

iTunes U helpt scholen ook voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de privacywetgeving voor studenten onder de 18 jaar. Apple gebruikt nooit informatie over studenten voor marketingdoeleinden en doelgerichte reclame, we verkopen nooit informatie over studenten en we delen nooit informatie over studenten met andere partijen.

Student Privacy Pledge

Apple heeft de Student Privacy Pledge ondertekend om onze verbintenis tot de bescherming van informatie die studenten, ouders en leraars op school delen verder te benadrukken.

Naleving

Internationale gegevensoverdrachten

Apple, als een internationaal bedrijf, heeft een aantal rechtspersonen in verschillende rechtsgebieden die verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke gegevens die ze verzamelen en die namens hen worden verwerkt door Apple Inc. Apple gebruikt goedgekeurde clausules in modelcontracten voor de internationale overdracht van persoonlijke gegevens verzameld in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Apple volgt het Cross Border Privacy Rules-systeem (CBPR) van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Het APEC CBPR-systeem biedt een kader voor organisaties voor het beschermen van persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen deelnemende APEC-economieën.

Autoriteiten

Apple verstrekt geen iTunes U-gegevens aan de autoriteiten tenzij door de wet vereist. Als de autoriteiten contact opnemen met Apple om toegang te krijgen tot iTunes U-gegevens,  probeert Apple de wetshandhavingsinstantie door te verwijzen naar de instelling, instructeur of student wiens informatie wordt gevraagd. Als Apple door de autoriteiten wordt verplicht om iTunes U-gegevens te verstrekken, brengt Apple de betrokken gebruiker hiervan op de hoogte en krijgt deze een kopie van het verzoek tenzij dit door de wet wordt verboden.

Derde partijen

Als Apple door een derde partij wordt gevraagd iTunes U-gegevens te verstrekken (zoals studentenrecords), brengt Apple de instelling, instructeur of student hiervan op de hoogte tenzij dit door de wet wordt verboden. Als Apple niet door de wet wordt verplicht iTunes U-gegevens te verstrekken, zal Apple het verzoek afwijzen.

Als het verzoek geldig is en Apple kan worden verplicht de gevraagde informatie te verstrekken, probeert Apple de derde partij door te verwijzen naar de instelling, instructeur of student wiens informatie wordt gevraagd. Apple kan als aanvulling op deze inspanning basisinformatie om contact op te nemen met de gebruiker delen met de derde partij.     

Verzoeken van de overheid

Meer informatie over hoe Apple informatieverzoeken van de overheid behandelt.

Beschikbaarheid

Aan het einde van het semester

Alle informatie of gegevens (zoals opdrachten en uitslagen) die tijdens het gebruik van iTunes U worden verzameld, worden door de instelling of instructeur beheerd. Ze kunnen deze gegevens aan het einde van elk semester of op elk gewenst moment wissen.

Wanneer de gegevens van onze systemen zijn verwijderd, zijn deze niet meer beschikbaar. Gebruikers hebben nog steeds toegang tot lokaal bewaarde informatie op hun apparaten.  

Problemen met de voorziening of uitvaltijden

We weten hoe belangrijk een betrouwbare voorziening is en we proberen uitvaltijden op een commercieel redelijke termijn aan te kondigen. Op de pagina 'Systeemstatus' van Apple kunt u de systeemstatus van iTunes U controleren.

Support krijgen

Op de supportpagina voor iTunes U vindt u informatie over het gebruik van iTunes U en kunt u support aanvragen.

Publicatiedatum: