Open Directory opnieuw instellen op macOS Server met de commandoregel

Als uw DNS niet juist is ingesteld, kunt u Terminal-commando's gebruiken om een Open Directory-hoofdserver of -replica te verwijderen.

Open Directory-gegevens verwijderen

Als u Server niet kunt gebruiken om een Open Directory-hoofdserver of -replica te verwijderen, gebruikt u Terminal. U kunt alle servergegevens verwijderen die te maken hebben met Open Directory, inclusief gebruikers en groepen.

Hierdoor worden geen gegevens verwijderd in andere services die deze gebruikers en groepen bevatten. De gegevens worden wel ontoegankelijk, zelfs als u dezelfde naam gebruikt om een nieuwe gebruiker aan te maken. Dit komt doordat de gegevens zijn gekoppeld aan de GUID van een gebruiker. 

Wanneer u een gebruiker configureert, genereert u een nieuwe GUID. Als u gebruikers toegang wilt bieden tot deze gegevens, exporteert u gebruikers en groepen voordat u uw Open Directory wist. Gebruik de standaardinstellingen voor exporteren om de GUID's op te nemen.

Voordat u deze stappen uitvoert, controleert u of u een volledige reservekopie van uw server hebt:

  1. Sluit de Server-app.
  2. Gebruik dit commando in Terminal:
    sudo slapconfig -destroyldapserver
    
  3. Start de computer opnieuw op.

Als u de Open Directory-structuur niet kunt repareren, herhaalt u deze stappen voor alle bestaande replica's. Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, is Open Directory ingesteld op 'Uit'. U kunt vervolgens de Server-app gebruiken om het opnieuw te configureren.

Publicatiedatum: