De instellingen voor audio en meldingen op uw Apple Watch wijzigen

Het volume instellen, het geluid van de Watch uitschakelen en 'Niet storen' inschakelen. En de intensiteit van tikken en trillingen wijzigen die uw Apple Watch gebruikt voor waarschuwingen en meldingen. 

Volume-instellingen voor meldingen

Het volume harder of zachter zetten

Open de app Instellingen, scrol naar beneden, tik op 'Horen en voelen' en tik vervolgens op zachter of harder. U kunt ook tikken op de schuifknop en de Digital Crown draaien.

U kunt wijzigen hoe luid een melding is, maar u kunt niet wijzigen hoe de melding klinkt. 

De intensiteit van tikken en trillingen wijzigen

  1. Doe uw Apple Watch om en ontgrendel deze. Voor het beste voelbare resultaat moet de achterzijde van de Apple Watch uw huid aanraken. De Watch moet nauwsluitend maar comfortabel zitten
  2. Open de app Instellingen. 
  3. Scrol omlaag en tik op 'Horen en voelen'.
  4. Tik onder 'Voelbaar signaal' op verlaag om de intensiteit van voelbare signalen te verlagen of op verhoog om deze te verhogen.
    Instellingen voor 'Voelbaar signaal'

U kunt de voelbare waarschuwingen ook aanpassen met behulp van de gekoppelde iPhone. Open de Apple Watch-app en tik achtereenvolgens op de tab 'Mijn Watch' en op 'Horen en voelen'. Versleep onder 'Voelbaar signaal' de schuifknop om de intensiteit van voelbare meldingen aan te passen. 

Als u de Apple Watch draagt en geen tik voelt wanneer u de schuifknop versleept, neemt u contact op met Apple Support.  

Een extra tik toevoegen

Om de voelbare waarschuwingen nog meer te benadrukken, kunt u de functie 'Prominent voelbaar signaal' inschakelen. Deze functie stuurt u nog een voelbare tik als voorafgaande melding van sommige andere voelbare waarschuwingen. 

U kunt 'Prominent voelbaar signaal' inschakelen op de iPhone of de Apple Watch:

  • Open op de iPhone de Apple Watch-app en tik achtereenvolgens op de tab 'Mijn Watch' en op 'Horen en voelen'. Schakel vervolgens 'Prominent voelbaar signaal' in. 
  • Open op de Apple Watch de app Instellingen en tik op 'Horen en voelen'. Schakel vervolgens 'Prominent voelbaar signaal' in.

 

Bedieningspaneel

Het geluid van de Apple Watch uitschakelen

U kunt het geluid van de Apple Watch uitschakelen via Instellingen of vanuit het bedieningspaneel:

  • Veeg op de wijzerplaat omhoog om het bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op symbool 'Stille modus'.
  • Open Instellingen, tik op 'Horen en voelen' en schakel 'Stille modus' in.

Als u een waarschuwing of melding wilt stilhouden wanneer deze klinkt, laat u uw handpalm minimaal drie seconden op het beeldscherm rusten of tot u een tikje voelt. Als dat niet werkt, kijkt u of de instelling 'Bedek voor stilhouden' is ingeschakeld. Open de Apple Watch-app op uw iPhone en ga naar de tab 'Mijn Watch' en tik op 'Horen en voelen'.

'Niet storen' inschakelen

Om te verhinderen dat gesprekken en waarschuwingen (behalve alarmen) geluid maken of het scherm oplichten, schakelt u 'Niet storen' in. Als 'Niet storen' is ingeschakeld, wordt symbool 'Niet storen' of paarse maansikkel weergegeven boven in het scherm.

'Niet storen' ingeschakeld

Veeg op de wijzerplaat omhoog om het bedieningspaneel te openen en tik op symbool 'Niet storen'.

'Niet storen' in Instellingen

U kunt ook Instellingen openen, op 'Niet storen' tikken en de instelling vervolgens inschakelen.

De instellingen wijzigen vanaf uw iPhone

Open de Apple Watch-app op de iPhone, ga naar de tab 'Mijn Watch' en tik op 'Horen en voelen'.

Publicatiedatum: