Als een Time Machine-reservekopie langer duurt dan verwacht

Een Time Machine-reservekopie kan langer duren als veel bestanden zijn gewijzigd of de eerdere reservekopie was onderbroken.

U kunt het menu Time Machine gebruiken om de voortgang van de reservekopie te controleren. Wanneer Time Machine een reservekopie van de gegevens maakt, verschijnt 'Reservekopie maken' en een toenemende indicatie:

Als u in het menu Time Machine een waarschuwingsbericht ziet of als u helemaal geen reservekopie kunt maken, raadpleegt u Als u met Time Machine geen reservekopie kunt maken of terugzetten op een Mac

Als de Time Machine-reservekopie wordt gemaakt maar langer duurt dan verwacht, controleert u het volgende:

De eerste reservekopie

De eerste reservekopie van een Mac die u met Time Machine maakt, kan lang duren. Dit is omdat Time Machine de meeste of alle gegevens op de Mac naar de eerste reservekopie kopieert. U kunt de Mac blijven gebruiken terwijl Time Machine een reservekopie van de gegevens op de achtergrond maakt. 

Nadat de eerste reservekopie is voltooid, maakt Time Machine een reservekopie op de achtergrond van alleen de bestanden die sinds de laatste reservekopie zijn gewijzigd. Dit betekent dat de volgende reservekopie doorgaans sneller wordt voltooid.

Als u een reservekopie wilt pauzeren en later voltooien, selecteert u in het menu Time Machine 'Sla deze reservekopie over'. Time Machine probeert later de reservekopie automatisch opnieuw te maken. Als u handmatig een reservekopie wilt starten, kiest u 'Maak nu reservekopie' in het menu. 

Een reservekopie van grote wijzigingen maken

Sommige reservekopieën duren langer dan andere als u sinds de laatste reservekopie veel bestanden hebt gewijzigd of wijzigingen aan grote bestanden hebt aangebracht. Wanneer dit gebeurt, ziet u in het menu Time Machine mogelijk 'Voorbereiden' gedurende een langere tijd. Bijvoorbeeld:

  • Als de reservekopieschijf niet beschikbaar is (zoals wanneer u op reis bent of wanneer de reservekopieschijf niet is aangesloten of is uitgeschakeld), kan Time Machine geen reservekopie maken van de bestanden. Als u een Mac meerdere dagen zonder toegang tot de reservekopieschijf gebruikt, kan de reservekopie langer duren wanneer de schijf opnieuw beschikbaar is.
  • Als u virtualisatiesoftware zoals Parallels of VMWare gebruikt op uw computer, maakt deze software mogelijk een grote schijfkopie of een ander bestand om gegevens van andere besturingssystemen te bewaren. Time Machine probeert mogelijk een reservekopie te maken van de gehele schijfkopie zelfs als u maar enkele bestanden erop hebt gewijzigd. Voor het beste resultaat zorgt u ervoor dat de software up-to-date is. Zoek vervolgens informatie over het gebruik van Time Machine met deze programma's op de supportsite van de ontwikkelaar. Als u wilt dat Time Machine deze bestanden overslaat, kunt u Time Machine zo instellen dat deze bestanden moeten worden uitgesloten van de reservekopie.
  • Als u recent nieuwe software hebt geïnstalleerd of een upgrade van macOS hebt uitgevoerd, kan de volgende reservekopie langer duren. Wanneer Time Machine de reservekopie van de nieuwe software heeft voltooid, worden reservekopieën sneller gemaakt. 
  • Als u een eerdere reservekopie hebt geannuleerd of per ongeluk hebt onderbroken, kan de volgende Time Machine-reservekopie van bestanden langer duren. Dit kan ook gebeuren als u de Mac niet naar behoren uitschakelt of als u een schijf niet verwijdert alvorens die los te koppelen.

Netwerksnelheid

Als u de reservekopie via een wifinetwerk maakt, zorgt u ervoor dat het wifitoegangspunt of de wifirouter zich in de buurt bevindt. Een wifinetwerkverbinding kan traag zijn als de Mac te ver van de router is verwijderd. Het menu wifi geeft u een goed idee van de sterkte van het draadloze netwerksignaal. Controleer op wifiproblemen indien nodig.

Antivirussoftware

Als u antivirussoftware op een Mac gebruikt, zorgt u ervoor dat deze software up-to-date is. Als deze software het maken van een reservekopie van de computer verstoort, wilt u wellicht de reservekopie uitsluiten van de virusscan. Raadpleeg de bij het antivirusprogramma meegeleverde documentatie of neem contact op met de fabrikant van het programma voor meer informatie.

Controleer de schijven

Een reservekopie gaat mogelijk trager als er een probleem is met een van de schijven waarvan u de reservekopie maakt of met de schijf waarop de reservekopie wordt bewaard. 

Als u een AirPort Time Capsule gebruikt, kunt u ervoor zorgen dat deze de ingebouwde schijfeenheid controleert:

  1. Koppel het netsnoer van de AirPort Time Capsule los.
  2. Wacht tien seconden en sluit de AirPort Time Capsule opnieuw aan op de voedingsbron.

    Wanneer de ingebouwde schijf op de Time Capsule werkt, wordt het indicatielampje op de Time Capsule groen. Als er een probleem is, knippert het lampje oranje. Open AirPort-configuratieprogramma en maak verbinding met de Time Capsule voor meer informatie over het probleem. Als u het probleem niet kunt oplossen, moet u mogelijk de schijf wissen met AirPort-configuratieprogramma nadat u een extra reservekopie hebt gemaakt met Time Machine en een andere schijf. Als u de schijf niet kunt wissen, heeft de Time Capsule mogelijk service nodig.

Voor andere schijven opent u de Time Machine-voorkeuren en schakelt u Time Machine uit om vervolgens Schijfhulpprogramma te gebruiken om de opstartschijf, externe reservekopieschijven en alle andere schijven waarvan u een reservekopie maakt, te controleren. Als de schijven zijn gecontroleerd of succesvol zijn hersteld, kunt u Time Machine opnieuw inschakelen. 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: