Hulp bij wifinetwerken op een Apple TV

Lees wat u moet doen als u geen verbinding kunt maken met een wifinetwerk op een Apple TV of geen films, muziek of ander materiaal kunt afspelen.

Kijk na elke stap of u nog hulp nodig hebt.

Controleer of alles ingeschakeld, verbonden en binnen bereik is

Zorg ervoor dat de internetrouter is aangesloten op de modem en dat beide apparaten zijn ingeschakeld. Als de router en de modem hetzelfde apparaat zijn, zorgt u ervoor dat het apparaat is ingeschakeld. 

Plaats de Apple TV binnen het bereik van de router. Als deze te ver is verwijderd, ontvangt de Apple TV geen signaal. Om problemen met de signaalsterkte te vermijden, plaatst u de Apple TV niet op de wifirouter en scheidt u de apparaten 30 cm van elkaar.

 

Verbinding maken met wifi

Ga op een Apple TV 4K of Apple TV HD naar 'Instellingen' > 'Netwerk'. Ga op een Apple TV (2e of 3e generatie) naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk'. Kies de naam van een compatibel wifinetwerk om verbinding mee te maken. Voer het wifiwachtwoord in als u hierom wordt gevraagd. Als u het wachtwoord niet weet, vraagt u hulp

Apple TV kan geen verbinding maken met netwerken met een aanvullende of secundaire inlogmethode, zoals een webpagina. Dergelijke netwerken, genaamd captive netwerken, omvatten mogelijk gratis en betaalde netwerken in bedrijven, scholen, slaapzalen, appartementen, hotels en winkels.

 

Herstart de Apple TV, router en modem

Nadat u beide apparaten hebt herstart, controleert u of u nog steeds hulp nodig hebt. Ga op een Apple TV 4K of Apple TV HD naar 'Instellingen' > 'Systeem' en selecteer 'Herstart'. Ga op een Apple TV (2e of 3e generatie) naar 'Instellingen' > 'Algemeen' en selecteer 'Herstart'.

Trek de stekker van de router en de kabel- of DSL-modem uit het stopcontact. Steek deze er vervolgens opnieuw in.

 

Gebruik een Ethernet-kabel en controleer op software-updates

Sluit de Apple TV rechtstreeks aan op de router, of kabel- of DSL-modem met een Ethernet-kabel. Maak vervolgens verbinding met het netwerk en controleer op software-updates.

Ga op een Apple TV 4K of Apple TV HD naar 'Instellingen' > 'Systeem' > 'Software-updates'.

Ga op een Apple TV (2e of 3e generatie) naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Werk software bij'. Als er een update is, installeert u deze. Koppel vervolgens de Ethernet-kabel los en probeer opnieuw verbinding te maken met het wifinetwerk.

 

Kunt u nog steeds geen verbinding maken?

  • Controleer of er geen storing in de omgeving is.
  • Als u bent verbonden met wifi maar niet online kunt gaan, probeert u het wifinetwerk met een ander apparaat te gebruiken. Als u met het andere apparaat niet online kunt gaan, is de service mogelijk onderbroken. Bel met het kabelbedrijf of de internetaanbieder voor hulp.
  • Probeer op een andere plaats verbinding te maken met een wifinetwerk. Als de Apple TV verbinding maakt, moet u hulp vragen om problemen met het originele wifinetwerk op te lossen. Als de Apple TV geen verbinding kan maken met wifinetwerken, neemt u contact op met Apple Support.
  • Zorg ervoor dat de wifirouter de nieuwste firmwareversie heeft. Als u een AirPort-basisstation gebruikt, leest u hoe u dit doet. Voor hulp bij het bijwerken van een router van een andere fabrikant neemt u contact op met de fabrikant. Controleer ook of de router met de Apple TV werkt.

Meer informatie

  • Apple TV kan via wifi of Ethernet verbinding maken met het internet. Wanneer u een Ethernet-kabel gebruikt, gebruikt Apple TV automatisch die verbinding in plaats van het wifinetwerk. 
  • Apple TV kan mogelijk verbinding maken met netwerken in onderwijsinstellingen of bedrijven die een profiel gebruiken. Vraag meer informatie aan de systeembeheerder van het netwerk.
Publicatiedatum: