De aanbevolen instellingen configureren voor Xsan-volumes die in OS X Server (Yosemite) zijn aangemaakt

Lees hier hoe u de aanbevolen waarden configureert voor Xsan-volumes die in OS X Server (Yosemite) zijn aangemaakt.

Xsan-volumes die in OS X Server (Yosemite) zijn aangemaakt, hebben bepaalde configuratie-instellingen van het volume niet. Voor het beste resultaat gebruikt u deze stappen om de aanbevolen waarden voor deze instellingen te configureren:

1. Maak een reservekopie van het huidige CFGP-bestand van het volume in /Bibliotheek/Preferences/Xsan.

2. Gebruik de volgende Terminal-commando’s om de aanbevolen waarden voor de configuratie van het volume in te stellen:

sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "Add :config:globals:bufferCacheSize string 33554432" /Library/Preferences/Xsan/volumeName.cfgp
sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "Add :config:globals:inodeCacheSize string 32768" /Library/Preferences/Xsan/volumeName.cfgp
sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "Add :config:globals:threadPoolSize string 256” /Library/Preferences/Xsan/volumeName.cfgp
sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "Add :config:globals:maxConnections string 256" /Library/Preferences/Xsan/volumeName.cfgp

3. Gebruik vervolgens dit Terminal-commando om de nieuwe configuratie van het volume door te voeren naar andere Xsan-metagegevenscontrollers:

sudo xsanctl pushConfigUpdate

4. Ga naar het paneel Xsan in het programma Server en selecteer het volume in de lijst Volumes. Kies vervolgens onder in het venster Stop volume in het tandwielmenu.

5. Zodra de status van het volume aangeeft dat het offline is, kiest u Start volume in het tandwielmenu om het volume met de nieuwe instellingen opnieuw op te starten.

Meer informatie

Xsan-clients met Yosemite activeren mogelijk geen volumes als ze het maximale aantal verbindingen overschrijden. Xsan-volumes die zijn aangemaakt met Server 4.0, hebben een standaardwaarde van 10 voor maxConnections. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Publicatiedatum: