Live luisteren met ‘Made for iPhone’-gehoorapparaten gebruiken

Met ‘Live luisteren’ wordt een iPhone, iPad of iPod touch een externe microfoon die geluid stuurt naar een ‘Made for iPhone’-gehoorapparaat. ‘Live luisteren’ helpt u een conversatie te horen in een luidruchtige omgeving of te horen wat iemand aan de andere kant van de kamer zegt.

U kunt ‘Live luisteren’ gebruiken met een iOS-apparaat dat ‘Made for iPhone’-gehoorapparaten kan gebruiken.

‘Live luisteren’ inschakelen

 1. Tik op Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Gehoorapparaten.
 2. Tik bij Apparaten op uw gehoorapparaat.
 3. Tik op ‘Start live luisteren’.
 4. Houd het apparaat voor de persoon die u wilt horen.

‘Live luisteren’ uitschakelen

 1. Tik op Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Gehoorapparaten.
 2. Tik bij Apparaten op de naam van het gehoorapparaat.
 3. Tik op ’Beëindig live luisteren’.


           

De activeringsknop gebruiken

Met de activeringsknop kunt u ‘Live luisteren’ in- of uitschakelen en andere functies van uw gehoorapparaat bedienen. De thuisknop fungeert als activeringsknop wanneer u er snel drie keer op drukt.

Met de activeringsknop kunt u het volgende doen:

 • ‘Live luisteren’ starten of stoppen
 • De gebruiksduur van de batterij zien
 • Het volume van één of beide gehoorapparaten instellen
 • Een vooraf ingestelde audio-instelling kiezen

Ga naar Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Gehoorapparaten en schakel ‘Beheer vanaf toegangsscherm’ in om de activeringsknop vanaf het toegangsscherm te gebruiken.

Hulp krijgen als u ‘Live luisteren’ niet ziet

 1. Controleer of het gehoorapparaat is verbonden met het apparaat. U moet het gehoorapparaat mogelijk koppelen of opnieuw verbinden.
 2. Controleer of het gehoorapparaat naast AirDrop in het bedieningspaneel wordt weergegeven. U hebt mogelijk een ander audioapparaat geselecteerd.
 3. Als u hier een ander accessoire ziet, tikt u erop en selecteert u het gehoorapparaat in de lijst die verschijnt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: