Als u een overgang in iMovie niet langer kunt maken

Als u een melding krijgt dat de fragmenten niet lang genoeg zijn om de lengte van een overgang te kunnen wijzigen, kort u de clips aan weerszijden van de overgang in.

In iMovie for macOS is het soms wenselijk om een overgang tussen twee fragmenten langer te maken, zodat de overgang langzamer verloopt. Wanneer u de overgang langer probeert te maken, ziet u mogelijk deze melding:

Deze melding betekent dat er meer videomateriaal nodig is van één of beide fragmenten om ze te kunnen laten overlappen. 

Als u de overgang langer wilt maken, kunt u de fragmenten aan weerszijden van de overgang handmatig inkorten.* 

* Als u 'Waarschuw niet opnieuw' selecteert in de melding, worden de fragmenten aan weerszijden van een overgang in iMovie automatisch ingekort op basis van de door u opgegeven duur.

Fragmenten handmatig inkorten

Als u de overgang langer wilt maken, kort u de fragmenten aan weerszijden van de overgang in, tot u de gewenste duur kunt opgeven. 

  1. Zet op de tijdlijn de aanwijzer op een fragment vóór of na de overgang, tot de aanwijzer verandert in het gereedschap voor het inkorten van fragmenten . De pijlen geven aan in welke richting u het fragment kunt inkorten.
  2. Sleep het fragment naar het midden om het in te korten.
  3. Dubbelklik op de overgang, voer de gewenste duur in en klik op 'Pas toe'.
  4. Als de melding opnieuw verschijnt, kort u het fragment of de fragmenten verder in. Ga door met inkorten totdat u de door u gewenste duur kunt opgeven.


Overgangen gebruiken in iMovie op iPhone, iPad of iPod touch

In iMovie voor iOS zijn alleen overgangen beschikbaar met een vaste lengte: een halve seconde, een seconde, anderhalve seconde of twee seconden. U voegt een overgang in door te tikken op het -symbool tussen twee fragmenten waartussen u een overgang wilt aanbrengen. Vervolgens tikt u onder de tijdbalk op een overgangstype. U kunt de duur van de overgang wijzigen door te tikken op een van de duuropties onder de tijdlijn. De fragmenten worden door iMovie automatisch ingekort op basis van de door u gekozen duur.


Meer informatie

Publicatiedatum: