Als er time-outfouten optreden bij Exchange-accounts op een iPhone, iPad of iPod touch

ActiveSync-verzoeken van een client kunnen een reeks HTTP 500-fouten veroorzaken. Deze fouten kunnen ertoe leiden dat de e-mail-, agenda- of contactgegevens van Exchange op een iOS-apparaat opnieuw worden geladen. Lees hoe u dit als beheerder van deze apparaten kunt oplossen.

Dit artikel is bedoeld voor Exchange Server-beheerders. Als u verbindingstime-outfouten krijgt op uw iPhone, iPad of iPod touch, neemt u contact op met de Exchange Server-beheerder van uw bedrijf.

Een iPhone, iPad of iPod touch kan verbindingstime-outfouten krijgen vanwege een tussenliggende server. Deze fouten treden op als de tijdlimiet voor een transactie verstrijkt voordat de sessie tussen de postvakserver en het apparaat is beëindigd. Soms is een Time to Live (TTL) of Heartbeat Interval (HBI) op de tussenliggende server korter dan de duur van de Exchange ActiveSync-transacties. Als dat gebeurt, kunnen het apparaat en de postvakserver niet meer met elkaar communiceren.

Controleer de TTL-instellingen voor de tussenliggende servers die zich tussen de iOS-apparaten en de postvakserver bevinden. ActiveSync-transacties mislukken als deze instellingen niet hoger zijn dan de maximum TTL.

Nagaan wat de fout is

Als de transactie langer duurt dan volgens de TTL-instellingen is toegestaan, wordt er een foutbericht weergegeven op het apparaat. Dit kan een 'HTTP 500'-fout of een 'Status error 110' zijn. Deze fouten kunnen ertoe leiden dat de accountgegevens in die map opnieuw worden geladen. Verzoeken om een Exchange-agenda te synchroniseren kunnen bijvoorbeeld twee 500-fouten achter elkaar veroorzaken. Als dit gebeurt, verzoekt iOS Exchange om bij de eerstvolgende verbinding alle agendagegevens te versturen. iOS kan dan de lokaal gecachete agendagegevens vervangen.

Controleer het ActiveSync-logboek om na te gaan welk type fout ervoor heeft gezorgd dat de gegevens opnieuw zijn geladen. Hier volgt een voorbeeld van een 'HTTP 500'-fout in een ActiveSync-logboek:

Niveau: Fout
Bron: Server ActiveSync
Computer: Server

Beschrijving: Onverwachte fout van Exchange-postvakserver: Server: [myserver.company.com] Gebruiker: [gebruiker@bedrijf.com] HTTP-statuscode: [500]. Controleer of de Exchange-postvakserver naar behoren werkt.

Lees hoe u de HTTP- of Status-fouten in Exchange-logboeken kunt identificeren.

De HBI van de server instellen op 59 minuten

De HBI geeft aan hoeveel tijd volgens iOS moet verlopen tussen pings naar de server. Als u de Exchange Server-beheerder bent, stelt u de HBI van de server in op 59 minuten. Lees hoe u de HBI van de server aanpast.

De time-out voor alle netwerkfirewalls controleren

Als u de systeem- of netwerkbeheerder bent, stelt u de time-outwaarde van alle netwerkfirewalls in op 30 minuten of langer. Voor sommige apparaten is de standaard time-out maar vijf minuten of nog minder. Geef pings en andere synchronisatieprocessen voldoende tijd om naar het postvak te gaan en weer terug. Lees hoe u alle instellingen van netwerkfirewalls instelt en controleert.

De instellingen van de iPhone, iPad of iPod touch bijwerken

Verlaag de volgende instellingen om de hoeveelheid gegevens die naar het apparaat worden gesynchroniseerd, te reduceren:

  • het aantal dagen voor 'Synchr. e-mail'
  • de tijdsduur voor synchronisatie van agendagebeurtenissen
  • hoe vaak het apparaat gegevens ophaalt van de server, en hoe vaak de server gegevens naar het apparaat pusht

Dit document wordt bijgewerkt wanneer meer informatie beschikbaar is.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: