Mac-computers: gedrag van het indicatielampje voor de sluimerstand

In dit artikel wordt het verschillende gedrag van het indicatielampje voor de sluimerstand besproken en leest u wat het gedrag betekent.

Opmerking: als een MacBook, MacBook Air en MacBook Pro een indicatielampje voor de sluimerstand heeft, kan het volgende gedrag optreden. Dit gedrag komt ook voor bij bepaalde iMacs en Mac Pro-modellen maar niet alle Macs hebben een indicatielampje voor de sluimerstand.

Status en gedrag van het indicatielampje voor de sluimerstand

Zelftest bij het inschakelen
Als het indicatielampje voor de sluimerstand een of meerdere keren knippert nadat u hebt gedrukt op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen, en dit komt opnieuw voor na een korte pauze, heeft de computer de zelftest bij het inschakelen mogelijk niet succesvol uitgevoerd.

  • Als de computer hardwareproblemen ondervindt tijdens de zelftest bij het inschakelen, kan de computer een combinatie van tonen en knipperende indicatielampjes van de sluimerstand gebruiken om problemen met de zelftest tijdens het inschakelen weer te geven.
  • Kijk hoe het indicatielampje voor de sluimerstand knippert om de oorzaak van een probleem met de zelftest bij het inschakelen te bepalen. Raadpleeg vervolgens het volgende Apple Support-artikel voor meer informatie over de codes van de zelftest bij het inschakelen: RAM-foutcodes voor zelftest bij inschakelen van Intel-Mac.

Opstarten
Wanneer u op de aan/uit-knop drukt om de computer in te schakelen, licht het indicatielampje voor de sluimerstand ook op. Terwijl de computer opstart, blijft het indicatielampje voor de sluimerstand opgelicht totdat de processor (GPU) is gestart en het beeldscherm wordt ingeschakeld. Als de GPU naar behoren start, wordt het beeldscherm ingeschakeld en dooft het indicatielampje voor de sluimerstand gelijktijdig. 

Actief systeem en sluimerstand van het beeldscherm

Terwijl de computer gestart en actief is, blijft het indicatielampje voor de sluimerstand uit.

 

Het indicatielampje voor de sluimerstand blijft uit totdat het beeldscherm van de computer in sluimerstand gaat (het beeldscherm wordt uitgeschakeld maar de computer blijft actief). In deze status wordt het indicatielampje voor de sluimerstand ingeschakeld en knippert het niet. Het blijft zo totdat het beeldscherm opnieuw wordt ingeschakeld. In dit geval dooft het indicatielampje voor de sluimerstand opnieuw.

 

Opmerking: u kunt de sluimerstand van het beeldscherm inschakelen via het menu Apple () > Systeemvoorkeuren > Energiestand of door te drukken op Control-Shift-Eject.

 

Sluimerstand computer

Wanneer de computer zich in de sluimerstand bevindt, knippert het indicatielampje voor de sluimerstand traag. U kunt de sluimerstand van de computer inschakelen via het menu Apple () > Systeemvoorkeuren > Energiestand.

 

Als bij draagbare computers de batterij volledig leeggelopen is en de computer in veilige sluimerstand gaat, licht het indicatielampje voor de sluimerstand helemaal niet op.

 

Uitzetten

Als u Zet uit kiest, schakelt OS X eerst de GPU uit.  Hierdoor wordt het beeldscherm uitgeschakeld. Wanneer het beeldscherm wordt uitgeschakeld, licht het indicatielampje voor de sluimerstand op. Tijdens de enkele seconden van de uitschakeling, maar voordat de stroomtoevoer naar de hoofdprintplaat wordt verbroken, blijft het indicatielampje voor de sluimerstand opgelicht en knippert het niet. Wanneer de computer volledig is uitgezet, wordt het indicatielampje voor de sluimerstand uitgeschakeld.

 

Gebruik voor diagnostische doeleinden:

  • U kunt het indicatielampje voor de sluimerstand gebruiken als diagnostisch visueel hulpmiddel om te bepalen of de computer tijdens het opstarten al dan niet stroom ontvangt.
  • Batterijdiagnose voor MacBook Air (origineel, eind 2008 en medio 2009): als het indicatielampje voor de sluimerstand vijf keer knippert wanneer u de MacBook Air inschakelt of deze uit de sluimerstand haalt en opnieuw knippert na een korte pauze, is de batterij mogelijk aan onderhoud toe. Voor meer informatie raadpleegt u MacBook Air (origineel, eind 2008 en medio 2009): informatie over batterijdiagnose.

 

Publicatiedatum: