Als uw iCloud-contacten, -agenda's of -herinneringen niet worden gesynchroniseerd

Lees wat u moet doen als u hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld: de wijzigingen die u op één apparaat hebt aangebracht, worden niet op al uw apparaten doorgevoerd.

Dingen die u als eerste moet controleren

Bedenk na elke stap hieronder of u nog steeds hulp nodig hebt. 

 1. Controleer de systeemstatus van iCloud-contacten, -agenda's en -herinneringen.
 2. Als u op sommige apparaten geen herinneringen krijgt, moet u ervoor zorgen dat op elk apparaat de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS wordt gebruikt. De nieuwste upgrades van herinneringen en gedeelde herinneringen in iOS 13 of hoger of macOS Catalina of hoger zijn niet compatibel met eerdere versies van iOS of macOS. Meer informatie.
 3. Zorg ervoor dat de datum- en tijdinstellingen op uw iPhone, iPad, iPod touch, Mac of pc correct zijn.
 4. Zorg ervoor dat u op al uw apparaten met dezelfde Apple ID bij iCloud bent ingelogd. Controleer vervolgens of u Contacten, Agenda's en Herinneringen hebt ingeschakeld* in de iCloud-instellingen. 
 5. Controleer de internetverbinding. Open Safari en ga naar www.apple.com/nl. Als u deze pagina niet kunt openen, leest u hier wat u kunt doen.
 6. Controleer of u toegang hebt tot beveiligde websites. Open Safari en ga naar uw Apple ID-accountpagina. Als de website niet wordt geopend, neemt u contact op met uw internetaanbieder voor hulp.
 7. Kijk of u nog voldoende iCloud-opslagruimte en opslagruimte voor iCloud-contacten, -agenda's en -herinneringen hebt. 

* Op pc's met Outlook 2016 of hoger worden herinneringen 'taken' genoemd. 

De stappen voor uw apparaat proberen

Als u nog steeds hulp nodig hebt, volgt u hieronder de stappen voor uw apparaat.

iOS 13 en iPadOS of hoger

Controleer na elke stap uw contacten, agenda's of herinneringen. 

Uw contacten en agenda's vernieuwen

Om uw contacten te vernieuwen, opent u Contacten en veegt u de lijst omlaag. Om uw contactgroepen te vernieuwen, tikt u in de linkerbovenhoek op 'Groepen' en veegt u de lijst omlaag. 

Vernieuw uw agenda's:

 1. Open de app Agenda.
 2. Tik op het tabblad 'Agenda's'.
 3. Veeg de lijst omlaag om uw activiteiten te vernieuwen.

Uw appinstellingen controleren

 1. Zorg ervoor dat Contacten, Agenda's en Herinneringen zijn ingeschakeld op uw apparaat. 
 2. Als u in de apps Contacten of Agenda's meerdere groepen of accounts gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw iCloud-contacten en -agenda's zo zijn ingesteld dat ze worden weergegeven:
  • Open de Contacten-app en tik linksboven op 'Groepen'. Zorg ervoor dat 'Alle iCloud' is geselecteerd.
  • Open de Agenda-app en tik op het tabblad 'Agenda's'. Zorg ervoor dat alle iCloud-agenda's zijn geselecteerd. 
 3. Wijzig hoe frequent uw agenda's worden bijgewerkt:
  1. Tik op 'Instellingen' en vervolgens op 'Agenda'.
  2. Tik op 'Synchroniseer'.
  3. Als 'Alles' is geselecteerd, selecteert u in plaats daarvan een specifieke periode, bijvoorbeeld 'Tot 1 maand terug'. Als er een specifieke periode is geselecteerd, selecteert u in plaats daarvan 'Alles'. 
  4. Ga terug naar het beginscherm. 
  5. Wacht enkele minuten en open dan de Agenda-app. Tik op het tabblad 'Agenda's' en veeg omlaag om de weergave te vernieuwen.

Aangezien de iCloud-verjaardagskalender één keer per dag wordt bijgewerkt, ziet u wijzigingen in verjaardagen in de Agenda-app mogelijk pas de volgende dag.

iCloud-contacten, -agenda's of -herinneringen als standaard instellen

Als uw contacten, agenda's en herinneringen in iCloud staan, worden uw gegevens automatisch via iCloud bijgewerkt. Als uw gegevens zich in een account van derden bevinden, zoals Google of Yahoo, kunt u uw standaardaccount wijzigen in iCloud. Als u uw standaardaccount wijzigt in iCloud, worden uw bestaande gegevens niet verplaatst van een voorziening van een andere leverancier naar iCloud.

Contacten

Bekijk in welke account uw contacten staan:

 1. Open de Contacten-app en tik linksboven op 'Groepen'.
 2. Hef de selectie van de optie 'Alle [account]' op voor alle voorzieningen van derden, zoals Gmail of Yahoo.
 3. Zorg ervoor dat 'Alle iCloud' is geselecteerd.
 4. Tik op 'Gereed' om uw lijst met contacten weer te geven. Als u het gewenste contact niet kunt vinden, wordt dit bewaard in een andere account.
 5. Als u een kopie van uw contacten van een voorziening van een andere leverancier hebt in vCard-structuur versie 3.0 of hoger, kunt u de contacten importeren in iCloud.

Stel iCloud in als de standaardaccount voor uw contacten:

 1. Tik op 'Instellingen' en vervolgens op 'Contacten'.
 2. Tik op 'Standaardaccount'.
 3. Selecteer 'iCloud'.

Agenda's en herinneringen

Om te zien in welke account uw agenda's staan, opent u de app Agenda en tikt u op het tabblad 'Agenda's'. 

Stel een iCloud-agenda in als standaardagenda:

 1. Tik op 'Instellingen' en vervolgens op 'Agenda'.
 2. Tik op 'Standaardagenda'. 
 3. Tik op een agenda onder iCloud om deze als standaard in te stellen.

Stel een iCloud-herinneringenlijst in als de standaardlijst:

 1. Tik op 'Instellingen' en vervolgens op 'Herinneringen'.
 2. Tik op 'Standaardlijst'. 
 3. Tik op een lijst onder iCloud om deze als standaard in te stellen.

De app Contacten, Agenda of Herinneringen herstarten

 1. Sluit de app.
 2. Ga terug naar het beginscherm.
 3. Wacht één minuut en open de app dan opnieuw. 

iCloud-contacten, -agenda's of -herinneringen uitschakelen en weer inschakelen

 1. Tik op 'Instellingen' > '[uw naam]' > 'iCloud'. 
 2. Schuif om 'Contacten', 'Agenda's' en 'Herinneringen' uit te schakelen.*
 3. Als u uw agenda's of herinneringen kunt zien op iCloud.com of op een van uw apparaten, kunt u 'Verwijder van [apparaat]' selecteren. Anders selecteert u 'Bewaar op [apparaat]'.
 4. Wacht een paar minuten en schakel 'Contacten', 'Agenda's' of 'Herinneringen' weer in.

* Lokale herinneringen worden verwijderd van uw apparaat, maar uw gegevens worden niet verwijderd uit iCloud. Zodra u Herinneringen weer inschakelt, worden uw herinneringen opnieuw met uw apparaat gesynchroniseerd.

Uw iPhone, iPad of iPod touch herstarten

Lees hier hoe u uw iPhone, iPad of iPod touch herstart.

iOS 12

Controleer na elke stap uw contacten, agenda's of herinneringen. 

Uw contacten, agenda's en herinneringen vernieuwen

Om uw contacten te vernieuwen, opent u Contacten en veegt u de lijst omlaag. Om uw contactgroepen te vernieuwen, tikt u in de linkerbovenhoek op 'Groepen' en veegt u de lijst omlaag. 

Vernieuw agenda's en herinneringen:

 1. Open de app Agenda.
 2. Tik op het tabblad 'Agenda's'.
 3. Veeg de lijst omlaag om de activiteiten en herinneringen te vernieuwen.

Uw appinstellingen controleren

 1. Zorg ervoor dat Contacten, Agenda's en Herinneringen zijn ingeschakeld op uw apparaat. 
 2. Als u in de apps Contacten of Agenda's meerdere groepen of accounts gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw iCloud-contacten en -agenda's zo zijn ingesteld dat ze worden weergegeven:
  • Open de Contacten-app en tik linksboven op 'Groepen'. Zorg ervoor dat 'Alle iCloud' is geselecteerd.
  • Open de Agenda-app en tik op het tabblad 'Agenda's'. Zorg ervoor dat 'Alle iCloud' is geselecteerd. 
 3. Wijzig hoe frequent uw agenda's en herinneringen worden bijgewerkt:
  1. Tik op 'Instellingen' > 'Agenda' of tik op 'Instellingen' > 'Herinneringen'.
  2. Tik op 'Synchroniseer'.
  3. Als 'Alles' of 'Alle herinneringen' is geselecteerd, selecteert u in plaats daarvan een specifieke periode, bijvoorbeeld 'Tot 1 maand terug'. Als er een specifieke periode is geselecteerd, selecteert u in plaats daarvan 'Alles' of 'Alle herinneringen'. 
  4. Druk op de thuisknop. 
  5. Wacht enkele minuten. Open de Agenda-app., tik op het tabblad 'Agenda's' en veeg omlaag om de weergave te vernieuwen.

Aangezien de iCloud-verjaardagskalender één keer per dag wordt bijgewerkt, ziet u wijzigingen in verjaardagen in de Agenda-app mogelijk pas de volgende dag.

iCloud-contacten, -agenda's of -herinneringen als standaard instellen

Als uw contacten, agenda's en herinneringen in iCloud staan, worden uw gegevens automatisch via iCloud bijgewerkt. Kijk of uw informatie in iCloud staat of in een account van een andere aanbieder, zoals Google of Yahoo. Wijzig dan uw standaardaccount in iCloud.

Contacten

Bekijk in welke account uw contacten staan:

 1. Open de Contacten-app en tik linksboven op 'Groepen'.
 2. Hef de selectie van de optie 'Alle [account]' op voor alle voorzieningen van derden, zoals Gmail of Yahoo.
 3. Zorg ervoor dat 'Alle iCloud' is geselecteerd.
 4. Tik op 'Gereed' om uw lijst met contacten weer te geven. Als u het gewenste contact niet kunt vinden, wordt dit bewaard in een andere account.
 5. U kunt het contact importeren in iCloud vanaf de voorziening van een derde.

Stel iCloud in als de standaardaccount voor uw contacten:

 1. Tik op 'Instellingen' > 'Contacten'.
 2. Tik op 'Standaardaccount'.
 3. Selecteer 'iCloud'.

Agenda's en herinneringen

Bekijk in welke account uw agenda's staan:

 1. Open de app Agenda. 
 2. Tik op een activiteit om deze te openen.
 3. Tik op de naam van de agenda om te zien of de activiteit in een iCloud-agenda staat.

Stel een iCloud-agenda in als standaardagenda:

 1. Tik op 'Instellingen' > 'Agenda'.
 2. Tik op 'Standaardagenda'. 
 3. Tik op een agenda onder iCloud om deze als standaard in te stellen.

Bekijk in welke account uw herinneringen staan:

 1. Open de Herinneringen-app.
 2. Tik op de naam van de lijst in de linkerbovenhoek om al uw lijsten te bekijken.
 3. Kijk of de lijst wordt bewaard op uw apparaat of in iCloud. Open een lijst en tik op 'Wijzig'. Als u 'Delen' ziet, bevindt de lijst zich in iCloud.

Wanneer u een herinnering aanmaakt, kunt u kiezen of u deze bewaart in iCloud of op uw iOS-apparaat.

De app Contacten, Agenda of Herinneringen herstarten

 1. Druk tweemaal op de thuisknop om de geopende apps te zien.
 2. Zoek de app en veeg omhoog om deze te sluiten.
 3. Druk op de thuisknop om terug te gaan naar het beginscherm.
 4. Wacht één minuut en open de app dan opnieuw.

iCloud-contacten, -agenda's of -herinneringen uitschakelen en weer inschakelen

 1. Tik op 'Instellingen' > '[uw naam]' > 'iCloud'. 
 2. Schuif om 'Contacten', 'Agenda's' en 'Herinneringen' uit te schakelen.*
 3. Als u uw agenda's of herinneringen kunt zien op iCloud.com of op een van uw apparaten, kunt u 'Verwijder van [apparaat]' selecteren. Anders selecteert u 'Bewaar op [apparaat]'.
 4. Wacht een paar minuten en schakel 'Contacten', 'Agenda's' of 'Herinneringen' weer in.

* Lokale herinneringen worden verwijderd van uw apparaat, maar uw gegevens worden niet verwijderd uit iCloud. Zodra u Herinneringen weer inschakelt, worden uw herinneringen opnieuw met uw apparaat gesynchroniseerd.

Uw iPhone, iPad of iPod touch herstarten

Herstart het apparaat. Lees hier hoe u uw iPhone, iPad of iPod touch herstart.

Synchronisatie van agendagegevens forceren op de Apple Watch

De synchronisatie van agendagegevens op de Apple Watch forceren:

 1. Open de Watch-app op uw iPhone en tik op het tabblad 'Mijn Watch'.
 2. Tik op 'Algemeen' en vervolgens op 'Stel opnieuw in'.
 3. Tik op 'Herstel synchronisatiegegevens'.

Als een gezinslid uw Apple Watch voor u heeft geconfigureerd, kunt u de synchronisatie van agendagegevens niet forceren. 

macOS

Controleer na elke stap uw contacten, agenda's of herinneringen.

Uw agenda's en herinneringen vernieuwen

U kunt uw agenda's vernieuwen in de Agenda-app:

 1. Open de app Agenda.
 2. Kies 'Weergave'.
 3. 'Vernieuw agenda's'.

Aangezien de iCloud-verjaardagskalender één keer per uur wordt bijgewerkt, ziet u wijzigingen in verjaardagen in de Contacten-app of de Agenda-app mogelijk pas na een uur.

Om uw herinneringen te vernieuwen, sluit u de Herinneringen-app en opent u deze opnieuw. 

De standaardaccount voor Agenda, Herinneringen en Contacten controleren

Als u de activiteiten bewaart en wijzigt in iCloud en niet op een andere plek, zoals Op mijn Mac, Exchange of Google, werkt iCloud uw agenda's automatisch bij. Als op de Mac meerdere accounts worden gebruikt, zoals iCloud, Gmail en Yahoo, zorgt u ervoor dat iCloud de standaardaccount voor Agenda is:

 1. Open de app Agenda.
 2. Kies 'Agenda' > 'Voorkeuren'.
 3. Zorg ervoor dat een van uw iCloud-agenda's de standaardagenda is op het tabblad 'Algemeen'.

Als u uw contacten bewaart en wijzigt in iCloud en niet op een andere plek, zoals Op mijn Mac, Exchange of Google, werkt iCloud uw contacten automatisch bij. Als op de Mac meerdere accounts worden gebruikt, zoals iCloud, Gmail en Yahoo, zorgt u ervoor dat iCloud de standaardaccount voor Contacten is:

 1. Open de app Contacten.
 2. Kies 'Contacten' > 'Accounts'.
 3. Klik op het tabblad 'iCloud' en controleer of u bent ingelogd met uw Apple ID. 

Zolang Herinneringen blijft ingeschakeld in Systeemvoorkeuren, krijgt u uw iCloud-herinneringen op uw Mac te zien. 

iCloud-agenda en iCloud-herinneringen uitschakelen en weer inschakelen

 1. Sluit de apps Agenda en Herinneringen.
 2. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Apple ID' en klik vervolgens op 'iCloud'. Als u macOS Mojave of lager gebruikt, kiest u het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'iCloud'.
 3. Hef de selectie van 'Agenda's' en 'Herinneringen' op.* 
 4. Stop Systeemvoorkeuren en wacht ongeveer één minuut.
 5. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Apple ID' en klik vervolgens op 'iCloud'. Als u macOS Mojave of lager gebruikt, kiest u het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'iCloud'. 
 6. Selecteer 'Agenda's' en 'Herinneringen'.
 7. Open Agenda en Herinneringen.

* Lokale herinneringen worden verwijderd van uw apparaat, maar uw gegevens worden niet verwijderd uit iCloud. Zodra u Herinneringen weer inschakelt, worden uw herinneringen opnieuw met uw apparaat gesynchroniseerd.

De computer herstarten

Controleer na het herstarten van de computer of u het probleem hebt opgelost. 

iCloud.com

Als u niet al uw updates ziet of als u een ander probleem hebt, probeert u deze stappen op iCloud.com:

 1. Werk uw browser bij en maak de cache leeg.
 2. Als u geen updates ziet van andere apparaten, opent u een andere app op iCloud.com, bijvoorbeeld Mail. Ga nu terug naar de app Contacten, Agenda of Herinneringen.
 3. Log uit bij iCloud.com en log vervolgens opnieuw in. 
 4. Wis uw browsergeschiedenis. Kies 'Geschiedenis' > 'Wis geschiedenis'.

Aangezien de iCloud-verjaardagskalender één keer per dag wordt bijgewerkt, ziet u wijzigingen in verjaardagen in de Agenda-app mogelijk pas de volgende dag.

Als u een ongewenst verzoek voor iCloud-agenda ontvangt

Als u een agendaverzoek ontvangt dat mogelijk spam of reclame is, laat het ons dan weten. Log in bij iCloud.com met uw Apple ID en ga dan naar de Agenda-app. Open de activiteit die u als reclame wilt markeren, klik op 'Meld reclame' en klik op 'OK'. We verwijderen de activiteit automatisch uit uw agenda op alle apparaten die zijn ingelogd met dezelfde Apple ID.

U kunt ook naar de uitnodiging gaan op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac en 'Meld reclame' > 'Verwijder en meld reclame' kiezen.

Microsoft Windows

Controleer na elke stap uw contacten, agenda's of herinneringen.

Herinneringen worden in iCloud voor Windows 'taken' genoemd.

Outlook vernieuwen

Klik op 'Vernieuwen' symbool Vernieuwen in Outlook.

iCloud-contacten, -agenda en -taken uitschakelen en weer inschakelen

 1. Open iCloud voor Windows.
 2. Hef de selectie van 'Mail, contacten, agenda's en taken' op en klik op 'Toepassen'.
 3. Wacht een paar seconden, selecteer 'Mail, contacten, agenda's en taken' en klik op 'Toepassen'.
 4. Open Outlook.

Controleren of de Outlook-invoegtoepassing voor iCloud actief is

In Outlook 2010 en hoger:

 1. Klik op het menu 'Bestand'.
 2. Klik in het linkerpaneel op 'Opties'.
 3. Klik op 'Invoegtoepassingen' in het linkerpaneel van het venster 'Opties voor Outlook'.
 4. Bekijk bij 'Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen' de lijst met invoegtoepassingen.
 5. Selecteer 'Outlook-invoegtoepassing voor iCloud'.

Lees meer over het beheer van invoegtoepassingen in Microsoft Outlook.

Uw standaardaccount controleren in Outlook

In Outlook 2010 en hoger:

 1. Klik op het menu 'Bestand'.
 2. Selecteer 'Info' > 'Accountinstellingen' > 'Gegevensbestanden'. 
 3. Als iCloud als standaardaccount wordt vermeld in de kolom 'Opmerkingen', selecteert u een andere account en klikt u op 'Als standaard instellen'.

De computer herstarten

Controleer na het herstarten van de computer of u het probleem hebt opgelost.

Als u nog steeds hulp nodig hebt

Neem contact op met Apple Support als u nog steeds hulp nodig hebt. U kunt ook deze stappen volgen om dubbele contacten of agenda's te verwijderen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: