Dubbel activeringspunt in /Volumes na onverwachte herstart

Als Mac OS X of Mac OS X Server onverwacht opnieuw wordt opgestart, wordt het huidige activeringspunt in /Volumes eventueel niet verwijderd en kan een nieuw (‘vals’) activeringspunt, met een ‘ 1’ toegevoegd aan de naam, worden weergegeven (zoals ‘Mijn volume 1’). Dit kan problemen opleveren voor toepassingen die in secundaire volumes gebruikmaken van het pad naar bepaalde bestanden.

De volgende stappen voor Mac OS X Server verwijderen dubbele activeringspunten uit /Volumes. Opmerking: het ‘valse’ activeringspunt is wel of niet het volume waarvan de naam eindigt op ‘1’. Gebruik Toon info in de Finder (of gebruik du -sk op de opdrachtregel) om te bepalen welk activeringspunt kleiner is; het kleinste is waarschijnlijk het ‘valse’ delingspunt.

 

 1. Log op de server in bij Finder als root of als beheerder.
 2. Als u als root bent ingelogd, opent u Workgroup Manager en logt u in als de lokale beheerder. Stop dan alle bestandsservices.
 3. Ga in de Finder naar /Volumes.
 4. Kopieer de map van het incorrecte (‘valse’) activeringspunt naar het bureaublad of naar een ander volume. Zo voorkomt u dat er geen gegevens verloren gaan die per ongeluk in het valse delingspunt zijn gezet.
 5. Verwijder de lege map met het ‘valse’ activeringspunt uit /Volumes. Verifieer indien daarom wordt gevraagd.
 6. Start de server opnieuw op.

Alternatief voor de commandoregel

U kunt ook de volgende stappen en de commandoregel gebruiken.

 1. Zet de server uit en weer aan.
 2. Start in de modus voor één gebruiker.
 3. Typ dit commando en druk daarna op Return:
  mount -uw /
  
 4. Typ dit commando en druk daarna op Return:
  cd /Volumes
  
 5. Typ dit commando, gevolgd door Return, om de inhoud van het valse activeringspunt te verplaatsen:
  mv "FalseVolumeName" /
  
 6. Typ reboot en druk daarna op Return.

De computer start opnieuw op en activeert het volume zoals verwacht.

Wanneer u eenmaal alle gegevens uit het ‘valse’ activeringspunt weer terug hebt gekopieerd naar het volume waar het hoort, kunt u de map ‘ValseVolumeNaam’ verwijderen uit het opstartvolume.

Publicatiedatum: