GarageBand 3: fout ‘Geen audio’ tijdens importeren van film

Tijdens het importeren van films geeft GarageBand soms een QuickTime-waarschuwingsbericht weer dat aangeeft dat er geen audio is.

“De QuickTime-film ‘naam_film.mov’ bevat geen audio die GarageBand kan afspelen. De film wordt zonder audio geladen.”

Dit dialoogvenster betekent of dat de film geen audionummer bevat, of dat de film een MPEG-1-bestand is waarvan het audionummer onderdeel uitmaakt van de video en er daarom niet van gescheiden kan worden.

Publicatiedatum: