OS X Server: uitnodigingen, meldingen en waarschuwingen via e-mail versturen wanneer SMTP-doorgifte is vereist

OS X Server kan namens talrijke voorzieningen van OS X Server uitnodigingen, meldingen of waarschuwingen via e-mail versturen. Hiertoe behoren Caching, Certificaat, Schijf, Firewall, Mail, Netwerkconfiguratie, Profielbeheer, Software-updates en Time Machine.

Wanneer een internetaanbieder het gebruik van SMTP-doorgifte vereist voor uitgaande post, kan OS X Server worden geconfigureerd om de server voor SMTP-doorgifte van de internetaanbieder te gebruiken. 

OS X Server heeft twee ingebouwde SMTP-servers: OS X Mail-voorziening en Sendmail. Wanneer de Mail-voorziening van OS X Server is geconfigureerd en ingeschakeld, worden uitnodigingen, meldingen of waarschuwingen via e-mail verstuurd. Als de Mail-voorziening van OS X Server niet is ingeschakeld, wordt Sendmail gebruikt. 

Als u SMTP-doorgifte gebruikt, voegt u het SMTP-serveradres en de inloggegevens (indien vereist) toe aan de configuratie van OS X Mail Server. Zowel de Mail-voorziening van OS X Server als Sendmail gebruiken dezelfde configuratiebestanden en instellingen:

 1. Open het programma Server.
 2. Selecteer in het paneel Mail de optie ‘Stuur uitgaande post door via internetaanbieder’.
  Klik op de knop ‘Wijzig’ als deze optie al is geselecteerd. Er verschijnt een bericht waar u de verbindingsgegevens van de doorgifteserver kunt invoeren.
 3. Klik op het vakje naast ‘Stuur uitgaande post door via internetaanbieder’.
 4. Klik op de knop ‘Wijzig’.
 5. Voer de DNS-naam of het IP-adres van de doorgifteserver in.

  Als u een aangepaste poort nodig hebt, kunt u een poortnummer opgeven. Voeg een dubbelepunt gevolgd door het poortnummer toe na het IP-adres of de hostnaam. U kunt bijvoorbeeld 17.172.224.47:587 of voorbeeld.com:587 invoeren. U kunt het zoeken in Mail Exchange (MX) uitschakelen door uw IP-adres of hostnaam tussen vierkante haken in te voeren. Bijvoorbeeld: [17.172.224.47] of [voorbeeld.com].
   
 6. Als voor de doorgifte een identiteitscontrole vereist is alvorens e-mail te versturen, selecteert u ‘Schakel doorgifte van identiteitscontrole via SMTP in’ en voert u de gepaste gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord in. Als u deze optie inschakelt, worden de inloggegevens verstuurd via de sterkste methode voor identiteitscontrole die beschikbaar is: CRAM-MD5, Digest-MD5, of Kerberos.

De Mail-voorziening in OS X moet niet (opnieuw) worden gestart. De ingevoerde instellingen worden automatisch toegepast op zowel de Mail-voorziening van OS X Server als Sendmail.

Publicatiedatum: