Documenten als pakket of als afzonderlijk bestand bewaren in Pages, Numbers of Keynote

In Pages, Numbers en Keynote kunt u kiezen hoe u uw bestanden wilt bewaren voor de grootst mogelijke compatibiliteit. 

Als u in Pages, Numbers of Keynote werkt en een bestand hebt aangemaakt dat groter is dan 500 MB, presteert de app beter als u dit document als pakket bewaart. Een pakket is een verzameling bestanden die op de Mac wordt gelezen als één bestand. In Pages, Numbers of Keynote wordt standaard automatisch een document, spreadsheet of presentatie bewaard als één bestand.

Als films niet correct worden afgespeeld in Keynote, bewaart u de presentatie als pakket in plaats van als afzonderlijk bestand.

Als u prestatieproblemen ondervindt met Pages, Numbers of Keynote en u niet van plan bent het document te verzenden of te bewaren via een externe cloudopslagservice, bewaar het dan als pakket. In het andere geval is het beter om het als afzonderlijk bestand te bewaren. 


Als een pakket of een afzonderlijk bestand bewaren

Als uw document 500 MB of groter is, wordt u mogelijk gevraagd om uw document, spreadsheet of presentatie als pakket te bewaren. Dit kan gebeuren als u Apple File System (APFS) niet gebruikt of als u een oudere versie van Pages, Numbers of Keynote hebt.

Kies "Bewaar afzonderlijk bestand", als u uw document wilt versturen naar een internetvoorziening anders dan iCloud, zoals iTunes U, Dropbox, Gmail of een andere website waarnaar u bestanden kunt uploaden via de webbrowser.

Kies "Gebruik pakket" als u uw document bewaart op uw harde schijf, of als u wait cursors (Wachten-aanwijzers) of trage prestaties ervaart bij het bewerken van het document.

U kunt op elk moment schakelen tussen een afzonderlijk bestand en een pakket. Open het bestand. Kies vervolgens 'Archief' > 'Geavanceerd' > 'Wijzig bestandstype' en selecteer het type dat u wilt gebruiken.


Als uw pakket beschadigd is en niet kan worden geopend

Documenten die zijn bewaard als pakket raken soms beschadigd wanneer ze worden geüpload naar voorzieningen voor e-mail- of bestandsdeling via een webbrowser. Als u het bestand probeert te openen, krijgt u de melding "[Document] kan op dit moment niet worden geopend."

Als u deze melding krijgt, vraagt u de eigenaar van het bestand om het te bewaren als afzonderlijk bestand en het naar u te versturen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: