Schakelbediening gebruiken om met een Mac te werken

Schakelbediening is een technologisch hulpmiddel dat u in staat stelt om tekst in te voeren, menu's te kiezen, de muisaanwijzer te bewegen en meer, door op een schakelaar te klikken. U kunt een toets op het toetsenbord, de knop van een muis of trackpad, een joystick of een aanpassingsapparaat gebruiken als schakelaar. U kunt meerdere schakelaars definiëren.

Schakelbediening scant het scherm totdat u op een schakelaar klikt. Door slechts eenmaal te klikken, wordt een onderdeel geselecteerd of een bewerking uitgevoerd.

Schakelbediening inschakelen

 1. Ga naar het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Toegankelijkheid'.
 2. Selecteer 'Schakelbediening' in de lijst met toegankelijkheidsopties.
 3. Klik op het tabblad 'Algemeen'.
 4. Selecteer 'Activeer schakelbediening'.

Nadat u Schakelbediening hebt geactiveerd, wordt het beginpaneel weergegeven:

beginpaneel

U beweegt door de onderdelen in het beginpaneel door op een schakelaar te drukken (bijvoorbeeld de muisknop of de spatiebalk). Druk nogmaals op de schakelaar om het op dat moment gemarkeerde onderdeel te selecteren. 

Schakelaars instellen

Gebruik de voorkeuren voor Schakelbediening in het paneel 'Toegankelijkheid' van Systeemvoorkeuren om schakelaars te configureren die een bewerking uitvoeren wanneer u erop drukt. Hiervoor gebruikt u een muis, toetsenbord of speciaal hiervoor ontworpen hardware die via USB is aangesloten of via Bluetooth is verbonden. U kunt ook de werking van een schakelaar wijzigen.

Standaard wordt de spatiebalk als schakelaar gebruikt wanneer Schakelbediening wordt ingeschakeld.

 • Als u een schakelaar wilt toevoegen, klikt u op de plusknop (+) op het tabblad 'Schakelaars' en drukt u vervolgens op de aanpassingsschakelaar. Voer een naam in en selecteer vervolgens een bewerking, bijvoorbeeld 'Stop met scannen'. Als u wilt dat de schakelaar een script uitvoert of een programma opent, klikt u op 'Aangepast' en selecteert u het script of het programma.
 • U verwijdert een schakelaar door deze te selecteren in de lijst en op de verwijderknop (–) te klikken.
 • Als u de werking van een bestaande schakelaar wilt wijzigen, selecteert u een schakelaar in de lijst, klikt u op Actie-knop en wijzigt u de naam of de bewerking. Als u een andere schakelaar voor de bewerking wilt gebruiken, klikt u op 'Wijs opnieuw toe'.

Onderdelen scannen en selecteren

Onderdelen scannen
Wanneer u op de schakelaar 'Selecteer onderdeel' drukt, loopt Schakelbediening stapsgewijs door de onderdelen in een paneel, groep of gebruikersinterface. Schakelbediening markeert bij het scannen elk onderdeel of elke groep. Wanneer u een onderdeel selecteert, wordt het scannen gepauzeerd, tenzij u de optie hebt ingeschakeld om door te gaan met scannen nadat een selectie is gemaakt. Als u automatisch scannen hebt uitgeschakeld, drukt u op de schakelaar 'Ga naar volgend onderdeel' om verder te scannen. Schakelbediening blijft steeds opnieuw scannen volgens de instellingen in het paneel 'Navigatie'.

Een onderdeel selecteren
Druk op de schakelaar 'Selecteer onderdeel' wanneer een onderdeel is geselecteerd. Als het geselecteerde onderdeel een groep is en u de optie om het scannen na een selectie te hervatten niet hebt ingeschakeld, drukt u op de schakelaar om de groep te scannen. Vervolgens drukt u op de schakelaar om een onderdeel in de groep te selecteren.

Als u een groep wilt verlaten, drukt u op de schakelaar wanneer de groep is geselecteerd of wanneer u 'Stap uit' hoort.

Als u de aanwijzer moet gebruiken om op een onderdeel te klikken dat geen deel uitmaakt van de interface van een programma, kunt u de aanwijsmodus gebruiken om het scherm te scannen en op een onderdeel te klikken.

 1. Klik om horizontaal scannen te starten.
 2. Klik nogmaals op de schakelaar wanneer de zoeker het gebied markeert waarop u wilt klikken.
 3. Klik nogmaals om de horizontale positie nauwkeurig in te stellen. 
 4. Als u nogmaals klikt, start de zoeker de verticale scan.
 5. Klik nogmaals om de verticale positie nauwkeurig in te stellen. 
 6. Klik voor de laatste keer op de schakelaar om te klikken op het onderdeel in het scherm onder het blauwe kruis dat u op het scherm hebt aangemaakt.

Panelen gebruiken

Opties voor panelen instellen
Klik in een paneel op de schakelaar 'Selecteer onderdeel' wanneer het symbool 'Paneelopties' Actie-knop in de rechterbovenhoek gemarkeerd is. Klik vervolgens nogmaals op de schakelaar wanneer de optie die u wilt instellen, gemarkeerd is. U kunt het paneel verkleinen of vergroten en de doorzichtigheid verhogen of verlagen.

Terugkeren naar het beginpaneel
Klik in een paneel op de schakelaar 'Selecteer onderdeel' wanneer het thuissymbool in de rechterbovenhoek gemarkeerd is. Druk in de interface op de schakelaar wanneer het beginpaneel gemarkeerd is.

Het beginpaneel gebruiken

Toetsen
Typ tekst in een document of veld door het toetsenbord in het paneel te scannen, een groep toetsen te openen en een toets te selecteren. De eerste groep bevat voorgestelde woorden, gebaseerd op de eerste toetsen die u indrukt. Als u een voorgesteld woord selecteert, bespaart u tijd bij het typen. In het paneel 'Aangepast' zijn mogelijk andere toetsenborden beschikbaar.

 

Aanwijzer
Als u de aanwijzer naar een gebied op het scherm wilt verplaatsen, selecteert u 'Verplaats'. Er gaat nu een verticaal blok over het scherm. Wanneer u op de schakelaar 'Selecteer onderdeel' drukt, stopt het blok en beweegt er een verticale blauwe lijn over het blok. Druk nogmaals op de schakelaar om de blauwe lijn te stoppen, of om deze eerst flink te vertragen voordat u nogmaals op de schakelaar drukt om deze te stoppen (afhankelijk van de instelling van 'Nauwkeurigheid aanwijzer' in het paneel 'Navigatie'). Als u hetzelfde doet voor de horizontale lijn, ziet u dat de aanwijzer wordt verplaatst naar het kruispunt van de twee blauwe lijnen.

 

Programma
Scan onderdelen en groepen in het actieve venster van het huidige programma.

 

Dock
Start onmiddellijk het scannen van alleen de onderdelen in het Dock.

 

Menubalk
Scan de menubalkgroep en vervolgens de menu-extra's-groep.

 

Systeem
Bedien het volume of de helderheid van het scherm van de Mac en bedien het afspelen van media.

 

Speciaal
In het paneel 'Toegankelijkheid' in Systeemvoorkeuren kunt u zelf panelen maken. Selecteer 'Schakelbediening' en klik vervolgens op 'Paneeleditor'. Hier verschijnen alle aangepaste panelen die u aanmaakt. 

 

Locatie
Gebruik deze optie om het beginpaneel van Schakelbediening op het scherm te verplaatsen.

Meer informatie

Als u Schakelbediening nog verder wilt aanpassen, selecteert u de tab 'Navigatie' in het gedeelte 'Schakelbediening' van de voorkeuren voor Toegankelijkheid. Meer informatie over Schakelbediening en de paneeleditor van Schakelbediening vindt u op de Apple website Toegankelijkheid en in de ingebouwde helpfunctie van de Mac. Klik in het paneel 'Toegankelijkheid' van Systeemvoorkeuren op de Help-knop  of zoek naar 'Schakelbediening' in het Help-menu in de menubalk van de Finder.

Publicatiedatum: