Hoe u internetplugins gebruikt in Safari voor Mac

Gebruik plugins alleen wanneer u ze nodig hebt, bekijk welke zijn geïnstalleerd en bepaal wanneer websites toestemming hebben om ze te gebruiken.

Om webpagina's sneller te laden, energie te besparen en de veiligheid te verbeteren, is Safari geoptimaliseerd voor materiaal dat de webstandaard HTML5 gebruikt. Safari geeft bij het laden van webpagina's de voorkeur aan dat materiaal.

Sommige websites vereisen plugins als Flash of Java om video, animatie of ander beschermd materiaal weer te geven. U kunt dergelijke plugins installeren en vervolgens Safari gebruiken om ze in te schakelen voor de websites die u bezoekt. Wanneer u een plugin inschakelt, blijft deze actief zolang u die plugin regelmatig gebruikt op websites die u bezoekt.

Plugins inschakelen

Wanneer u een website bezoekt die een plugin vereist om materiaal weer te geven, ziet u mogelijk een plaatsaanduiding waar normaal gesproken dat materiaal staat. De plaatsaanduiding geeft mogelijk aan dat de plugin ontbreekt, dat u moet klikken om de plugin te gebruiken of dat de plugin is geblokkeerd, verouderd of onderhevig aan een beveiligingswaarschuwing. Klik op de plaatsaanduiding voor meer informatie. 

Plaatsaanduiding: klik om Flash te gebruiken

Als de plugin is geïnstalleerd, vraagt Safari u mogelijk of de plugin eenmaal moet worden gebruikt of elke keer dat u de website bezoekt:

Wilt u Flash gebruiken op 'voorbeeld.com'?

 • Eenmaal gebruiken: Safari gebruikt de plugin om materiaal op deze website tijdens dit bezoek weer te geven. De volgende keer dat u de site bezoekt, stelt Safari u de vraag opnieuw.
 • Elke keer gebruiken: Safari gebruikt de plugin om materiaal op deze website weer te geven en de plugin blijft ingeschakeld zolang u de site regelmatig bezoekt.
 • Annuleer: Safari gebruikt de plugin niet om materiaal op deze website tijdens dit bezoek weer te geven.De volgende keer dat u de site bezoekt, stelt Safari u de vraag opnieuw.

Safari kan u ook vragen of u de website wilt vertrouwen om de plugin te gebruiken:

Dialoogvenster: Wilt u vertrouwen?

 • Vertrouw: Safari laat de website de plugin gebruiken en stelt de vraag niet opnieuw.
 • Niet nu: Safari laat de website de plugin deze keer niet gebruiken, maar stelt u de vraag opnieuw de volgende keer dat u de site bezoekt.
 • Nooit voor deze website: Safari laat de website de plugin niet gebruiken, nu niet en in de toekomst niet.

Websites toestaan om plugins te gebruiken of websites blokkeren

Kies 'Safari' > 'Voorkeuren' en klik op ‘Beveiliging'.

Om alle plugins voor alle websites uit te schakelen, deselecteert u 'Sta plugins toe'. Websites die een plugin vereisen, functioneren mogelijk niet correct, geven mogelijk een plaatsaanduiding weer in plaats van het pluginmateriaal of vragen u om de plugin te installeren.

Deelvenster Beveiliging

Als u de geïnstalleerde plugins wilt weergeven of als u een specifieke plugin wilt uitschakelen voor alle websites, klikt u op de knop Plugin-instellingen en deselecteert u het aankruisvak voor die plugin:

Deelvenster Plugin-instellingen

U kunt ook een plugin configureren voor specifieke websites, of die website de plugin momenteel wel of niet vereist:

Deelvenster Plugin-instellingen

Hier ziet u websites die momenteel zijn geopend of eerder geconfigureerd om de plugin te gebruiken. Gebruik de pop-upmenu's om het blokkeerbeleid voor elke website te configureren:

 • Vraag: Safari vraagt u voordat de website de plugin mag gebruiken.

 • Uit: Safari probeert het materiaal te laden zonder de plugin te gebruiken. Als de site de plugin vereist, blokkeert Safari de plugin en geeft mogelijk een plaatsaanduiding weer in plaats van het pluginmateriaal.

 • Aan: Safari laat de website de plugin gebruiken, tenzij Apple Bestandsquarantaine gebruikt om de plugin te blokkeren omwille van veiligheidsredenen (voorbeeld).

Houd voor meer opties de toets Option ingedrukt en klik op het pop-upmenu:

 • Schakel beveiligingsbescherming in: Safari laat de website de plugin gebruiken, ook wanneer Apple Bestandsquarantaine gebruikt om deze te blokkeren. Dit is een beveiligingsrisico, dus kies deze instelling alleen als u de website vertrouwt. In Safari 10 wordt deze instelling alleen weergegeven als de plugin is geblokkeerd.

 • Voer uit in veilige modus: als u de plugin toestemming geeft om in veilige modus uit te voeren, laat Safari de website de plugin gebruiken en voert de malwareveiligheidscontroles uit die zijn ingebouwd in de Mac. Als u in onveilige modus uitvoert, laat Safari de website de plugin gebruiken, maar voert de malwareveiligheidscontroles niet uit. Dit is een beveiligingsrisico, dus schakel veilige modus alleen uit als u de website vertrouwt en het materiaal niet op een andere manier kunt weergeven.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: