De opstartgeluiden van een Mac

Lees welke geluiden de Mac kan maken tijdens het opstarten en wat die geluiden betekenen.

Mac-modellen van begin 2016 en eerder maken bij het opstarten een geluid. Mac-modellen van eind 2016 en nieuwer maken geen opstartgeluid, met uitzondering van de MacBook Air (13-inch, 2017).

Bij problemen met de Mac kunt u bij het opstarten een van de volgende geluiden horen:

  • Eén toon die om de vijf seconden wordt herhaald: Er is geen RAM geïnstalleerd. Als u het RAM van de computer onlangs hebt vervangen of een upgrade hebt uitgevoerd, controleert u of het op de juiste manier is geïnstalleerd. Als het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met Apple Support.
  • Drie opeenvolgende tonen gevolgd door een pauze van vijf seconden (herhaald): RAM komt niet door een gegevensintegriteitscontrole. Als u het RAM van de computer onlangs hebt vervangen of een upgrade hebt uitgevoerd, controleert u of het op de juiste manier is geïnstalleerd. Als het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met Apple Support.
  • Eén lange toon wanneer u de aan/uit-knop ingedrukt houdt: Er vindt een EFI ROM-update plaats. Dit is van toepassing op Mac-computers van vóór 2012.
  • Drie lange tonen, drie korte tonen, drie lange tonen: Er is een beschadiging van EFI ROM gedetecteerd en Mac staat in EFI ROM-herstelmodus. Beschadigd ROM wordt bij nieuwere computers automatisch hersteld. Wanneer dit gebeurt, verschijnt tijdens de ROM-herstelmodus een voortgangsbalk op het scherm. Laat de Mac tijdens de ROM-herstelprocedure met rust. Wanneer het herstel is voltooid, start de Mac opnieuw op.

Meer informatie

Publicatiedatum: