iCloud-e-mail verplaatsen, verwijderen of kopiëren in Mail op de Mac

Als u het programma Mail in OS X v10.7.5 of hoger gebruikt voor iCloud-e-mail, kunt u e-mailberichten in iCloud verplaatsen of kopiëren naar een computer of gewoon verwijderen uit iCloud.

E-mail verplaatsen of kopiëren van iCloud naar de Mac

Berichten verplaatsen van iCloud naar uw computer kan handig zijn wanneer uw iCloud-postbus vol is of als u iCloud-opslagruimte vrij wilt maken. Volg deze stappen om berichten vanuit iCloud te verplaatsen naar uw Mac om ze daar te bewaren.

 1. Kies in Mail de optie 'Postbus' > 'Nieuwe postbus'.
 2. Het dialoogvenster 'Nieuwe postbus' wordt geopend. Kies 'Op mijn Mac' in het venstermenu 'Locatie' en geef een naam op voor de nieuwe postbus. Klik op 'OK'.
 3. Selecteer de postbus Inkomend van iCloud in de lijst met postbussen in de navigatiekolom en selecteer de berichten die u wilt verplaatsen.
 4. U verplaatst de geselecteerde berichten door ze naar de nieuwe postbus te slepen. Of u kiest 'Bericht' > 'Verplaats naar' > uw nieuwe postbus.
 5. Als u berichten wilt kopiëren, houdt u de Option-toets ingedrukt terwijl u de geselecteerde berichten naar de nieuwe postbus sleept. Of u kiest 'Bericht' > 'Kopieer naar' > uw nieuwe postbus.

Als u een reservekopie wilt maken van uw hele iCloud-postbus, inclusief alle berichten en mappen in de postbus, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de postbus Inkomend van iCloud in de lijst met postbussen in de navigatiekolom.
 2. Kies 'Postbus' > 'Exporteer postbus'.
 3. Kies een doelmap voor het mbox-archief en klik op 'Kies' om het te bewaren.

Berichten verwijderen uit iCloud

Volg deze stappen om berichten definitief te verwijderen uit iCloud zonder een kopie ervan op een computer te bewaren.

 1. Selecteer de postbus Inkomend van iCloud in de lijst met postbussen in de navigatiekolom. 
 2. Selecteer de berichten die u wilt verwijderen en kies 'Wijzig' > 'Verwijder'. De berichten worden verplaatst naar de map Prullenmand in iCloud.
 3. Kies 'Postbus' > 'Wis verwijderde onderdelen' om de berichten in de map Prullenmand definitief te verwijderen.
Publicatiedatum: