Diagnostische informatie Apple gebruiken op de Mac

Diagnostische informatie Apple test controleert de Mac op hardwareproblemen en geeft suggesties om deze problemen op te lossen.

Nadat u hebt vastgesteld dat er mogelijk sprake is van een hardwareprobleem met uw Mac, kunt u Diagnostische informatie Apple gebruiken om te bepalen welk hardwareonderdeel de boosdoener is. Diagnostische informatie Apple geeft ook suggesties om problemen op te lossen en helpt u op weg als u contact moet opnemen met Apple Support voor hulp.

Als uw Mac vóór juni 2013 is geïntroduceerd, gebruikt deze Apple Hardware Test in plaats van Diagnostische informatie Apple. 

Diagnostische informatie Apple gebruiken

 1. Koppel alle externe apparaten los met uitzondering van het toetsenbord, de muis, het beeldscherm, de Ethernet-verbinding (indien van toepassing) en de netvoeding.
 2. Plaats de Mac op een vlak, vast, stabiel en goed geventileerd oppervlak.
 3. Zet uw Mac uit.
 4. Schakel de Mac in en houd meteen de D-toets ingedrukt op het toetsenbord. Blijf de toets ingedrukt houden totdat u een scherm ziet waarin u uw taal kunt kiezen. Nadat u hebt opgegeven welke taal Diagnostische informatie Apple moet gebruiken, wordt er een voortgangsbalk weergegeven die aangeeft dat de Mac wordt gecontroleerd:
 5. De controle van de Mac duur twee à drie minuten. Als er problemen worden gevonden, geeft Diagnostische informatie Apple suggesties om deze op te lossen, en ook referentiecodes. Noteer de referentiecodes voordat u verdergaat.
 6. Kies een van de volgende opties:
  • Om de test te herhalen, klikt u op 'Voer test nogmaals uit' of drukt u op Command (⌘)-R.
  • Voor meer informatie, bijvoorbeeld over service- en supportopties, klikt u op 'Aan de slag' of drukt u op Command-G.
  • Klik op 'Herstart' of druk op R om de Mac opnieuw op te starten.
  • Klik op 'Zet uit' of druk op S om de Mac uit te zetten. 

Als u kiest voor meer informatie, start de Mac op met macOS Recovery en geeft deze een webpagina weer waarin u uw land of regio kunt kiezen. Klik op 'Akkoord voor verzending' om uw serienummer en referentiecodes naar Apple te versturen. Volg daarna de service- en supportinstructies op het scherm. Als u klaar bent, kiest u 'Herstart' of 'Zet uit' in het Apple-menu.

Voor deze stap is een internetverbinding vereist. Als u geen internetverbinding hebt, ziet u een pagina met instructies voor het tot stand brengen van een verbinding.


Meer informatie

Als Diagnostische informatie Apple niet start wanneer u de D-toets ingedrukt houdt tijdens het opstarten:

 • Als u een firmwarewachtwoord gebruikt, schakelt u dit uit. U kunt het weer inschakelen als u klaar bent met Diagnostische informatie Apple.
 • Houd Option-D ingedrukt tijdens het opstarten om te proberen Diagnostische informatie Apple via internet te starten.
Publicatiedatum: