De aankoopdatum of vervaldatum voor uw AppleCare-overeenkomst corrigeren

We zijn er om u te helpen als u de gegevens van uw aankoop of overeenkomst in onze administratie wilt bijwerken.

Meer informatie over de verstrekte gegevens

Een goed begrip van de beperkingen van het systeem voor servicedekking van Apple (het 'Systeem') kan problemen voorkomen. De informatie in het Systeem is bedoeld om klanten te helpen bepalen of de service aan hun producten wordt gedekt onder de voorwaarden van de beperkte garantie van Apple of een uitgebreid servicecontract van Apple, zoals het AppleCare Protection Plan en AppleCare+.

Voor klanten met producten die worden gedekt door wet- en regelgeving ter bescherming van de consument die van toepassing zijn in het land, de regio of de staat van aankoop, geeft de servicedekking die in het Systeem wordt beschreven mogelijk niet alle rechten en schadeloosstellingen weer waarin de genoemde wetten en regelingen ter bescherming van de consument voorzien. Hiertoe behoort het recht van klanten in Californië en andere rechtsgebieden op verlenging van de garantieperiode met het aantal volledige dagen dat het product is overgedragen voor reparaties onder garantie. Apple kan klanten vragen het originele ontvangstbewijs van het product en de documentatie over de reparatie op te sturen om te bepalen met hoeveel dagen de garantieperiode wordt verlengd. De informatie in het Systeem houdt geen rekening met eventuele aanvullende programma's die de dekking van Apple uitbreiden, zoals de programma's die worden beschreven op de pagina Programma's voor vervanging en aanvullende reparaties.

De informatie over de servicedekking die wordt beschreven in het Systeem, is gebaseerd op de aankoopdatum die bij Apple bekend is. Afhankelijk van wanneer, en of u uw product hebt geregistreerd, en of u het bij een erkende Apple reseller of in een Apple Store hebt aangeschaft, kan de geschatte aankoopdatum onjuist zijn. Als de informatie volgens u onjuist is, werkt u de informatie bij door contact op te nemen met Apple via de daartoe bestemde koppeling op deze pagina. Als u de informatie onlangs hebt verstuurd, worden deze informatie en de dekking voor service onder garantie mogelijk nog niet weergegeven in de gegevens in het Systeem. Klanten mogen het Systeem niet gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden, noch om anderen aan te zetten tot onwettige activiteiten, noch voor andere activiteiten die de rechten van Apple of derden schenden.

Consumentenwetgeving

De voordelen van Apple's 1-jarige Beperkte Garantie1, het AppleCare Protection Plan en AppleCare+ vormen een aanvulling op de rechten waarin de consumentenwetgeving voorziet. Klik hier voor informatie. 

Als u meent dat u een geldige claim hebt op grond van de consumentenwetgeving, neemt u contact met ons op

Bewaar het ontvangstbewijs en het garantiebewijs op een veilige plaats

Bewaar het ontvangstbewijs van het product en, indien van toepassing, het garantiebewijs van AppleCare op een veilige plaats. U wordt mogelijk gevraagd een kopie hiervan te overleggen als er twijfel bestaat over de vraag of het product in aanmerking komt voor servicedekking onder de garantie of een AppleCare-servicecontract. Wanneer u service aanvraagt, kan Apple u vragen het originele ontvangstbewijs van het product te overleggen om te verifiëren dat u in aanmerking komt voor service onder garantie, zelfs als u het product al hebt geregistreerd. Registratie heeft geen invloed op de garantie.

Meer informatie over het bijwerken van de gegevens van Apple

Als de vervaldatum van het dekkingsbewijs onjuist is

Neem contact met ons op als de geschatte vervaldatum van de telefonische technische support, de beperkte garantie of de AppleCare-overeenkomst voor het serienummer van het product onjuist is. U moet het originele ontvangstbewijs van het product naar Apple opsturen, zodat we de aankoopdatum kunnen bijwerken. Een ontvangstbewijs is een geldig aankoopbewijs als hierop het nummer van het ontvangstbewijs, de productomschrijving, de originele aankoopdatum, de prijs en de gegevens van de verkoper worden vermeld.

Stuur het aankoopbewijs naar Apple om de aankoopdatum bij te werken

Als een AppleCare-overeenkomst ontbreekt

Als u een AppleCare-overeenkomst hebt aangeschaft, zoals het AppleCare Protection Plan, en deze niet in de resultaten verschijnt, moet u de AppleCare-overeenkomst wellicht registreren.

Registreer uw AppleCare-overeenkomst

Meer informatie over de dekking van Apple voor een product

Niet alle AppleCare-abonnementen zijn beschikbaar in alle landen of regio's.

Meer informatie over uw serviceopties

Apple biedt verschillende opties voor producten die service vereisen, inclusief carry-in, inzendservice en doe-het-zelf. De beschikbaarheid is afhankelijk van het product en het land of de regio waarin de service wordt aangevraagd.

  • U kunt rechtstreeks naar de pagina Controleer dekking gaan. Voer uw serienummer in om de beschikbare serviceopties te bekijken.
  • Ga naar Apple Support voor onder andere handleidingen, downloads en advies voor probleemoplossing.

1. In Turkije is uw apparaat gedekt op grond van de 2-jarige Beperkte Garantie van Apple.

Publicatiedatum: