AirPort-basisstation: IPv6-tunnelfout na installatie van firmware 7.6.3 in router/NAT-modus

Lees hier meer over de pop-overfout van AirPort-configuratieprogramma: IPv6-tunnelfout.

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Belangrijk: volg deze instructies alleen als het AirPort-basisstation in de DHCP- en NAT-modus werkt. Volg deze stappen niet als het AirPort-basisstation in de brugmodus werkt. Controleer de instelling Routermodus van het AirPort-basisstation door het tabblad Netwerk te selecteren. De Routermodus is de eerste instelling.

AirPort-firmware 7.6.3 vereist dat alle velden voor IPv6 Manual Tunnel Mode volledig zijn ingevuld en geldige gegevens bevatten (Opmerking: dit is niet van toepassing op IPv6 Automatic Tunnel Mode). Als u deze modus voor firmware 7.6.3 gebruikte en de instellingen voor IPv6 Manual Tunnel Mode zijn onvolledig of ontbreken, knippert het basisstation oranje en toont AirPort-configuratieprogramma een pop-overfout: IPv6-tunnelfout.

Als u de fout in het venster van AirPort-configuratieprogramma selecteert, wordt het volgende weergegeven: ‘Er heeft zich een fout voorgedaan met het eindpunt van de IPv6-tunnel. Wacht tot de service is hersteld en probeer het opnieuw. Neem contact op met uw internetaanbieder als het probleem zich blijft voordoen.’

 

 

De IPv6-tunnelfout oplossen na de upgrade naar firmware 7.6.3 in router/NAT-modus

  1. Vraag de juiste instellingen aan de IPv6-serviceprovider.
  2. Voer een IPv6-WAN-adres, IPv6-standaardroute, extern IPv4-adres, gedelegeerd IPv6-voorvoegsel en IPv6-LAN-adres in de gepaste velden in. Zie de voorbeeldinstellingen hieronder.

 
Opmerking: alle in blauw gemarkeerde velden moeten volledig worden ingevuld met geldige gegevens.

Alle stappen voor de handmatige configuratie van de IPv6-tunnelmodus

  1. Vraag de juiste instellingen aan de IPv6-serviceprovider.
  2. Open het AirPort-configuratieprogramma en selecteer vervolgens het apparaat dat u configureert. Voer indien nodig het wachtwoord in.
  3. Klik achtereenvolgens op Internet en op Internetopties.
  4. Kies Handmatig in het venstermenu Configureer IPv6.
  5. Kies Tunnel in het venstermenu IPv6-modus.
  6. Voer een IPv6-WAN-adres, standaardroute en andere gegevens in die u van de serviceprovider hebt ontvangen. Alle vakken moeten juist worden ingevuld.

 

Publicatiedatum: