Over 'Korte naam' op een iPhone, iPad en iPod touch

Gebruik 'Korte naam' om de naam van uw contacten anders weer te geven. In plaats van de volledige naam van een contact kunt u een voornaam, een achternaam en zelfs een bijnaam kiezen.

Over 'Korte naam'

U kunt 'Korte naam' gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch. 'Korte naam' is standaard ingeschakeld. De instellingen van 'Korte Naam' gelden ook voor Mail, Berichten, Telefoon en sommige apps van derden. Hier ziet u een voorbeeld van hoe een korte naam in Berichten verschijnt:

U schakelt 'Korte naam' uit door te tikken op 'Instellingen' > 'Contacten' > 'Korte naam'.

Over bijnamen

Bij een contact worden de velden 'Voornaam', 'Achternaam' en 'Bedrijf' weergegeven, maar u kunt ook het veld 'Bijnaam' toevoegen. Als 'Gebruik bijnamen' is ingeschakeld en het contact een bijnaam heeft, ziet u de bijnaam. 

Een bijnaam toevoegen:

  1. Open de app Telefoon en tik op 'Contacten'.
  2. Tik achtereenvolgens op het gewenste contact en op 'Wijzig'.
  3. Scrol omlaag en tik op 'voeg veld toe' > 'Bijnaam'.
  4. Voeg een bijnaam toe en tik op 'Gereed'.

Een bijnaam verwijderen:

  1. Ga naar de app Contacten.
  2. Tik op het contact dat u wilt bekijken en vervolgens op 'Wijzig'.
  3. Tik op het veld 'Bijnaam' en vervolgens op .
  4. Tik op 'Gereed'.

Meer informatie

Als u een Exchange-account gebruikt voor de contacten, verschijnen mogelijk onjuiste letters en cijfers in plaats van de naam van het contact. Dit kan gebeuren als Contacten een Exchange-kenmerk gebruikt in plaats van het veld 'Bijnaam'. U lost dit op door te tikken op 'Instellingen' > 'Contacten' > 'Korte naam' en vervolgens 'Gebruik bijnamen' uit te schakelen. De standaardnaam van het contact zou nu moeten worden weergegeven.

Publicatiedatum: