Uw stem gebruiken om tekst in te voeren op uw Mac

De dicteerfunctie zet uw gesproken woorden om in tekst.

Dicteren configureren

Kies het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik achtereenvolgens op 'Toetsenbord' en 'Dicteren'. Schakel 'Dicteren' in en selecteer de gewenste opties:

 • Geef aan of u 'Verbeterd dicteren' wilt gebruiken, zodat u 'Dicteren' ook kunt gebruiken wanneer u geen internetverbinding hebt.
 • Selecteer uw taal en dialect. Sommige talen (zoals het Engels) hebben meerdere dialecten.
 • Selecteer de toetscombinatie die u wilt gebruiken om de dicteerfunctie te starten. 
 • Selecteer de gewenste microfoon in het venstermenu onder het microfoonsymbool.


In macOS Sierra kunt u Siri de opdracht 'Start Dicteren' geven. Siri is niet hetzelfde als de dicteerfunctie, maar u kunt Siri vragen om korte berichten op te stellen, bijvoorbeeld e-mail en tekstberichten.

Dicteren gebruiken

 1. Ga naar een document of een ander tekstveld en zet de invoegpositie daar waar u de gedicteerde tekst wilt hebben.
 2. Druk op de toetscombinatie om te beginnen met dicteren, of kies 'Wijzig' > 'Start dicteren'. De standaardtoetscombinatie is Fn Fn (tweemaal drukken op de Fn-toets).

  Wanneer de Mac luistert, wordt er links of rechts naast de pagina, ter hoogte van het invoegpunt, een microfoonsymbool weergegeven. Als u geavanceerde dicteercommando's inschakelt, wordt het microfoontje rechtsonder in het scherm weergegeven. U kunt het verslepen naar een andere plek. Terwijl de Mac luistert, ziet u de volumemeter in de microfoon op en neer gaan terwijl u spreekt.

 3. Spreek de woorden uit die de Mac moet typen. Dicteren leert de kenmerken van uw stem en past zich aan uw accent aan, dus hoe meer u er gebruik van maakt, hoe beter de functie u begrijpt. Als uw spraak niet wordt herkend, leest u hier wat u kunt doen.
 4. Als u klaar bent met dicteren, klikt u onder het microfoontje op 'Gereed' of drukt u eenmaal op Fn, of gaat u naar een ander venster.

Spreek de volgende woorden uit om leestekens en andere tekens in te voeren. Deze kunnen verschillen afhankelijk van de taal en het dialect.

 • apostrof  '
 • open vierkant haakje  [
 • sluit vierkant haakje  ]
 • open rond haakje  (
 • sluit rond haakje  )
 • open accolade  {
 • sluit accolade  }
 • open punthaakje  <
 • sluit punthaakje  >
 • dubbelepunt  :
 • komma  ,
 • streepje  -
 • drie puntjes  …
 • uitroepteken  !
 • koppelteken  -
 • punt of dot  .
 • vraagteken  ?
 • open dubbel aanhalingsteken  "
 • sluit dubbel aanhalingsteken  "
 • open enkel aanhalingsteken  '
 • sluit enkel aanhalingsteken  '
 • puntkomma  ;
 • ampersand  &
 • asterisk  *
 • apenstaart  @
 • schuine streep naar links  \
 • schuine streep  /
 • caret  ^
 • middenpunt  ·
 • groot middenpunt  •
 • gradenteken  °
 • hashtag  #
 • procentteken  %
 • onderstrepingsteken  _
 • verticale balk  |
 • dollarteken  $
 • centteken  ¢
 • pondteken  £
 • euroteken  €
 • yenteken  ¥
 • lachend gezicht met gekruiste ogen  XD
 • frons gezicht  :-(
 • lachend gezicht  :-)
 • knipoog  ;-)
 • copyrightteken  ©
 • gedeponeerd  ®
 • handelsmerk  ™
 • gelijkteken  =
 • groterdanteken  >
 • kleinerdanteken  <
 • minteken  -
 • vermenigvuldigingsteken  x
 • plusteken  +


Spreek de volgende woorden uit om de tekstopmaak te veranderen:

 • hoofdletters aan  (Elk Woord Van Volgende Zin Begint Met Hoofdletter)
 • hoofdletters uit  (standaardgebruik van hoofdletters en kleine letters)
 • allemaal hoofdletters  (alleen volgend woord in HOOFDLETTERS)
 • allemaal hoofdletters aan  (allemaal HOOFDLETTERS)
 • allemaal hoofdletters uit  (standaardgebruik van hoofdletters en kleine letters)
 • nieuwe regel  (voegt regeleinde toe)
 • cijfer  (volgend tekstfragment wordt opgemaakt als getal)
 • Romeins cijfer  (volgende tekstfragment in Romeinse cijfers)
 • nieuwe alinea  (voegt alinea-einde toe)
 • geen spatie aan  (volgende tekstfragment zonder spaties)
 • geen spatie uit  (hervat normaal gebruik van spaties)
 • tabtoets  (verplaatst aanwijzer naar de volgende tabstop)


Als u 'Verbeterd dicteren' hebt ingeschakeld, kunt u extra dicteercommando's gebruiken om tekst vet, cursief of onderstreept weer te geven en om tekst te selecteren, kopiëren of verwijderen. Daarnaast kunt u ook wijzigingen ongedaan maken en andere acties uitvoeren.

Verbeterd dicteren

'Verbeterd dicteren' is beschikbaar in OS X Mavericks v10.9 of hoger. Dit zijn de voordelen van 'Verbeterd dicteren':

 • U kunt continu dicteren.
 • U kunt ook dicteren als u geen internetverbinding hebt.
 • Uw woorden worden sneller omgezet in tekst.
 • U kunt dicteercommando's gebruiken om een Mac te laten doen wat u wilt.

Als u 'Verbeterd dicteren' niet gebruikt, worden uw gesproken woorden en bepaalde andere gegevens naar Apple verstuurd om te worden omgezet in tekst en om uw Mac te laten begrijpen wat u bedoelt. Daarom moet de Mac in dat geval een internetverbinding hebben, worden uw woorden niet zo snel omgezet in tekst en kunt u maximaal 40 seconden aan een stuk praten (30 seconden voor OS X Yosemite of lager).

Als u verbonden bent met een netwerk van een bedrijf of onderwijsinstelling waarin een proxyserver wordt gebruikt, kan Dicteren mogelijk geen verbinding met internet maken. Om dit op te lossen kan de netwerkbeheerder de lijst van netwerkpoorten raadplegen die door Apple-software worden gebruikt.

Over Dicteren en privacy

Voor meer informatie over dicteren en privacy, kiest u het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u achtereenvolgens op 'Toetsenbord', 'Dicteren' en tot slot op de knop 'Info over Dicteren en privacy'. De door Apple verzamelde informatie wordt te allen tijde behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Apple.

Meer informatie

 • Als u de dicteerfunctie op een iPhone, iPad, of iPod touch wilt gebruiken, tikt u op de microfoon  op het schermtoetsenbord en begint u te spreken. Meer informatie vindt u in de gebruikershandleidingen van de iPhone of iPad.
 • Als toetsvertraging of grendeltoetsen zijn ingeschakeld in de voorkeuren voor 'Toegankelijkheid', werken de standaardtoetscombinaties voor de dicteerfunctie mogelijk niet. Als u die toegankelijkheidsfuncties nodig hebt, kunt u een aangepaste toetscombinatie voor de dicteerfunctie aanmaken: kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik achtereenvolgens op 'Toetsenbord', 'Dicteren' en kies vervolgens 'Pas aan' in het contextuele menu.
Publicatiedatum: