Uw stem gebruiken om tekst in te voeren op uw Mac

De dicteerfunctie zet uw gesproken woorden om in tekst.

Dicteren instellen

Kies het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toetsenbord' en vervolgens op 'Dicteren'. Schakel Dicteren in en selecteer de gewenste opties:

 • Geef aan of u Verbeterd dicteren wilt gebruiken, zodat u Dicteren ook kunt gebruiken wanneer u geen internetverbinding hebt.
 • Selecteer uw taal en dialect. Sommige talen (zoals het Engels) hebben meerdere dialecten.
 • Selecteer de toetscombinatie die u wilt gebruiken om de dicteerfunctie te starten. 
 • Selecteer de gewenste microfoon in het venstermenu onder het microfoonsymbool.


In macOS Sierra kunt u Siri de opdracht 'Start Dicteren' geven. Siri is niet hetzelfde als Dicteren, maar u kunt Siri vragen om korte berichten op te stellen, bijvoorbeeld e-mail en tekstberichten.

Dicteren gebruiken

 1. Ga naar een document of een ander tekstveld en zet de invoegpositie daar waar u de gedicteerde tekst wilt hebben.
 2. Druk op de toetscombinatie om te beginnen met dicteren, of kies 'Wijzig' > 'Start dicteren'. De standaardtoetscombinatie is Fn Fn (tweemaal drukken op de Fn-toets). 

  Wanneer de Mac luistert, wordt er links of rechts naast de pagina, ter hoogte van het invoegpunt, een microfoonsymbool weergegeven. Als u Dicteercommando's inschakelt, wordt het microfoontje rechtsonder in het scherm weergegeven. U kunt het verslepen naar een andere plek. Terwijl de Mac luistert, ziet u de volumemeter in de microfoon op en neer gaan terwijl u spreekt.
 3. Spreek de woorden uit die de Mac moet typen. Dicteren leert de kenmerken van uw stem en past zich aan uw accent aan, dus hoe meer u er gebruik van maakt, hoe beter de functie u begrijpt. Als uw spraak niet wordt herkend, leest u hier wat u kunt doen.
 4. Als u klaar bent met dicteren, klikt u onder het microfoontje op 'Gereed' of drukt u eenmaal op Fn, of gaat u naar een ander venster.

Spreek de volgende woorden uit om leestekens en andere tekens in te voeren. Deze kunnen verschillen afhankelijk van de taal en het dialect.

 • apostrof  ’
 • open vierkant haakje  [
 • sluit vierkant haakje  ]
 • open rond haakje  (
 • sluit rond haakje  )
 • open accolade  {
 • sluit accolade  }
 • open punthaakje  <
 • sluit punthaakje  >
 • dubbelepunt  :
 • komma  ,
 • streepje  -
 • drie puntjes  …
 • uitroepteken  !
 • koppelteken  -
 • punt of dot  .
 • vraagteken  ?
 • open dubbel aanhalingsteken  “
 • sluit dubbel aanhalingsteken  ”
 • open enkel aanhalingsteken  ‘
 • sluit enkel aanhalingsteken  ’
 • puntkomma  ;
 • ampersand  &
 • asterisk  *
 • apenstaart  @
 • schuine streep naar links  \
 • schuine streep  /
 • caret  ^
 • middenpunt  ·
 • groot middenpunt  •
 • gradenteken  °
 • hashtag of pondteken  #
 • procentteken  %
 • onderstrepingsteken  _
 • verticale balk  |
 • dollarteken  $
 • centteken  ¢
 • pondteken  £
 • euroteken  €
 • yenteken  ¥
 • lachend gezicht met gekruiste ogen  XD
 • frons gezicht  :-(
 • lachend gezicht  :-)
 • knipoog  ;-)
 • copyrightteken  ©
 • gedeponeerd  ®
 • handelsmerk  ™
 • gelijkteken  =
 • groterdanteken  >
 • kleinerdanteken  <
 • minteken  -
 • vermenigvuldigingsteken  x
 • plusteken  +


Spreek de volgende woorden uit om de tekstopmaak te veranderen:

 • hoofdletters aan  (Elk Woord Van Volgende Zin Begint Met Hoofdletter)
 • hoofdletters uit  (standaardgebruik van hoofdletters en kleine letters)
 • allemaal hoofdletters  (alleen volgend woord in HOOFDLETTERS)
 • allemaal hoofdletters aan  (allemaal HOOFDLETTERS)
 • allemaal hoofdletters uit  (standaardgebruik van hoofdletters en kleine letters)
 • nieuwe regel  (voegt regeleinde toe)
 • cijfer  (volgend tekstfragment wordt opgemaakt als getal)
 • Romeins cijfer  (volgende tekstfragment in Romeinse cijfers)
 • nieuwe alinea  (voegt alinea-einde toe)
 • geen spatie aan  (volgende tekstfragment zonder spaties)
 • geen spatie uit  (hervat normaal gebruik van spaties)
 • tabtoets  (verplaatst aanwijzer naar de volgende tabstop)


Als u 'Verbeterd dicteren' hebt ingeschakeld, kunt u extra dicteercommando's gebruiken om tekst vet, cursief of onderstreept weer te geven en om tekst te selecteren, kopiëren of verwijderen. Daarnaast kunt u ook wijzigingen ongedaan maken en andere acties uitvoeren.

Verbeterd dicteren

Verbeterd dicteren is beschikbaar in OS X Mavericks v10.9 of hoger. Dit zijn de voordelen van Verbeterd dicteren:

 • U kunt continu dicteren.
 • U kunt ook dicteren als u geen internetverbinding hebt.
 • Uw woorden worden sneller omgezet in tekst.
 • U kunt dicteercommando's gebruiken om een Mac te laten doen wat u wilt.

Als u 'Verbeterd dicteren' niet gebruikt, worden uw gesproken woorden en bepaalde andere gegevens naar Apple verstuurd om te worden omgezet in tekst en om uw Mac te laten begrijpen wat u bedoelt. Daarom moet de Mac in dat geval een internetverbinding hebben, worden uw woorden niet zo snel omgezet in tekst en kunt u maximaal 40 seconden aan een stuk praten (30 seconden voor OS X Yosemite of lager).

Als u verbonden bent met een netwerk van een bedrijf of onderwijsinstelling waarin een proxyserver wordt gebruikt, kan Dicteren mogelijk geen verbinding met internet maken. Om dit op te lossen kan de netwerkbeheerder de lijst van netwerkpoorten die door Apple-software worden gebruikt, raadplegen.

Dicteren en privacy

Wanneer u de dicteervoorziening gebruikt, kunt kiezen of de spraakherkenning moet plaatsvinden op uw Mac of op de servers van Apple. Als u 'Verbeterd dicteren' gebruikt, zet uw Mac datgene wat u zegt om in tekst zonder de gedicteerde tekst naar Apple te sturen. 

Als u de serverdicteerfunctie gebruikt, wordt datgene wat u zegt opgenomen en naar Apple verstuurd om naar tekst te worden omgezet. Uw computer stuurt Apple ook andere informatie, zoals uw voornaam en bijnaam, de namen en bijnamen van de contacten in uw adresboek en uw relatie tot hen, bijvoorbeeld 'mijn vader' (gezamenlijk uw 'gebruikersgegevens'). Al deze gegevens worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de dicteervoorziening u beter kan begrijpen en beter kan herkennen wat u zegt. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevens waarover Apple mogelijk beschikt naar aanleiding van het gebruik van andere voorzieningen van Apple.  

U kunt op elk moment besluiten de dicteervoorziening uit te schakelen of uw voorkeur te wijzigen. Daarvoor gaat u naar het tabblad 'Dicteren' van het voorkeurenpaneel 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren. Als u zowel Siri als de dicteervoorziening uitschakelt of van de serverdicteervoorziening overstapt op Verbeterd dicteren, worden uw gebruikersgegevens en uw recente steminvoergegevens van de servers van Apple verwijderd. Oudere steminvoergegevens die niet langer aan u zijn gekoppeld, blijven mogelijk gedurende een bepaalde periode behouden ter algemene verbetering van de dicteervoorziening, Siri en de dicteerfunctionaliteit in producten en voorzieningen van Apple. Deze steminvoergegevens bevatten mogelijk audiobestanden, teksten die je hebt uitgesproken en gerelateerde diagnostische gegevens, zoals hardware- en besturingssysteemspecificaties en prestatiestatistieken.

U kunt de toegang tot de dicteervoorziening op uw computer beperken via 'Ouderlijk toezicht' in Systeemvoorkeuren.

Door de dicteervoorziening te gebruiken stemt u ermee in dat Apple en zijn dochterondernemingen en tussenpersonen de hierboven genoemde informatie, inclusief uw steminvoer en gebruikersgegevens, mogen versturen, verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken teneinde de dicteerfunctie, Siri en de dicteerfunctionaliteit in andere producten en voorzieningen van Apple te verbeteren. 

De door Apple verzamelde informatie wordt te allen tijde behandeld conform het privacybeleid van Apple, dat u kunt nalezen op www.apple.com/nl/privacy.

Meer informatie

 • Als u de dicteerfunctie op een iPhone, iPad, of iPod touch wilt gebruiken, tikt u op de microfoon  op het schermtoetsenbord en begint u te spreken. Meer informatie vindt u in de gebruikershandleidingen van de iPhone of iPad.
 • Als toetsvertraging of grendeltoetsen zijn ingeschakeld in de voorkeuren voor Toegankelijkheid, werken de standaardtoetscombinaties voor Dicteren mogelijk niet. Als u die functies nodig hebt, kunt u een aangepaste toetscombinatie voor Dicteren aanmaken door 'Pas aan' te kiezen in het contextuele menu in het voorkeurenpaneel 'Dicteren en spraak'.
Publicatiedatum: