OS X Server: over de voorziening Firewall

Lees hier hoe de voorziening Firewall wordt beheerd in OS X Server.

OS X Yosemite

In OS X Server (Yosemite) kunt u het paneel Toegang gebruiken om te bepalen welke netwerken toegang tot uw server hebben. Deze methode voor toegangscontrole wordt ook wel de Firewall-vooorziening genoemd.

U kunt aangepaste en standaardregels voor toegang tot specifieke voorzieningen maken. Voor meer informatie over de configuratie van de toegang raadpleegt u ‘Uw server beheren’ in Server Help. Opmerking: toegang vanaf een IPv6-adres wordt alleen beïnvloed door de standaardregels voor toegang en niet door de aangepaste regels.

U kunt ook een Adaptive Firewall inschakelen die een firewallregel dynamisch aanmaakt als een gebruiker of een IP-adres 10 opeenvolgende mislukte inlogpogingen doet. Raadpleeg deze bronnen voor meer informatie:

Eerdere versies van O X Server

In OS X Mavericks en Mountain Lion wordt de voorziening Firewall niet beheerd door OS X Server. Als u Firewall-regels handmatig wilt configureren, gebruikt u het binaire bestand pfctl. Voor instructies raadpleegt u man pfctl.

In Lion Server en Snow Leopard Server wordt de voorziening Firewall beheerd in Server Admin.

Publicatiedatum: