OS X Server: upgrade en migratie vanaf Lion Server of Snow Leopard Server

Lees hier hoe u de upgrade of migratie naar OS X Server in Mavericks of Mountain Lion uitvoert vanaf Lion Server of Mac OS X Server v10.6.

U kunt de upgrade uitvoeren naar OS X Server in Mavericks of Mountain Lion vanaf Lion Server of Mac OS X Server v10.6 door eerst OS X en vervolgens het programma OS X Server te installeren.

U kunt migreren naar OS X Server in Mavericks of Mountain Lion vanaf Lion Server of Mac OS X Server v10.6 met de Configuratie-assistent in OS X of het programma Migratie-assistent om servergegevens te migreren vanaf een van de volgende bronnen:

  • een verbonden server in de Doelschijfmodus
  • een lokale harde schijf of partitie met Lion Server of Mac OS X Server v10.6
  • een lokale Time Machine-reservekopie van Lion Server of Mac OS X Server v10.6

Belangrijk: een migratie via een netwerkverbinding, hetzij vanaf een bestaande server hetzij vanaf een Time Machine-reservekopie, lukt niet bij OS X Server. Als u de upgrade of migratie van een externe server wilt uitvoeren, moet u de server kunnen beheren met Schermdeling of Apple Remote Desktop.

Als u de upgrade vanaf OS X Server (Mountain Lion) naar OS X Server (Mavericks) uitvoert, raadpleegt u dit artikel.

Voorzieningengegevens

In de meeste gevallen worden voorzieningengegevens en instellingen behouden tijdens een upgrade of migratie. Zoek hieronder uitzonderingen of speciale instructies voordat u de upgrade of migratie van een server uitvoert.

Voorzieningengegevens die worden bewaard op de standaardlocatie in Lion Server of Snow Leopard Server worden verplaatst naar de nieuwe standaardlocatie voor voorzieningengegevens in de thuismap /Bibliotheek/Server/. Voorzieningengegevens die worden bewaard op een alternatieve locatie blijven op die alternatieve locatie.

Opmerking: als u een alternatieve locatie voor de opslag van gegevens in Lion Server hebt geselecteerd, gebruiken alleen die voorzieningen die gebruikmaakten van de alternatieve locatie in Lion deze locatie in Mountain Lion. Andere voorzieningen gebruiken de standaardlocatie en u kunt ze niet verwijzen naar de alternatieve locatie.

Een upgrade of migratie plannen

Belangrijk: voordat u een upgrade of migratie start, verzekert u zich ervan dat u een volledige en geteste reservekopie of kloon van de werkende serverinstallatie en gegevens hebt.

Zorg ervoor dat de doelserver voldoet aan de systeemvereisten voor zowel OS X als OS X Server. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van OS X Server op de doelserver installeert. De volgende instructies zijn up-to-date vanaf OS X Server v3 voor Mavericks en OS X Server v2.2.2 voor Mountain Lion. Als de doelserver een nieuwe Mac mini of Mac Pro is, moet u wellicht de Mac App Store gebruiken om de kopie van OS X Server bij te werken vóór de migratie.

Gebruik Software-update op de bronserver om bij te werken naar de nieuwste versie van Lion Server of Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard.

Lees hieronder het toepasselijke onderdeel voor de upgrade of migratie volledig door voordat u het proces begint. Exporteer of noteer de instellingen die bij de upgrade of migratie niet worden doorgevoerd.

Zorg ervoor dat DNS- of DHCP-servers waarvan de server afhankelijk is, beschikbaar blijven tijdens het upgrade- of migratieproces.

Als u Open Directory-kopieën hebt, werkt u eerst de Open Directory-hoofdserver bij of migreert u deze eerst. Zorg ervoor dat deze actief is voordat u de kopieën migreert. Tijdens de upgrade van de hoofdserver kunnen clientcomputers geen verbinding ermee maken voor Open Directory-voorzieningen. Clients ervaren mogelijk een vertraging bij het vinden van een Open Directory-kopieserver. U kunt deze vertraging vermijden door clients tijdelijk te verwijzen naar een kopie.

Het programma Server en de Server Admin Tools worden verwijderd tijdens de upgrade aangezien de Lion- en Snow Leopard-versies niet worden ondersteund in Mountain Lion.

De upgrade vanaf Lion Server of Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard uitvoeren

Download en installeer eerst Mountain Lion vanaf de Mac App Store om de upgrade uit te voeren. Volg de instructies in het installatieprogramma en in de configuratie-assistent na de installatie. Wanneer de installatie en configuratie van Mountain Lion zijn voltooid, downloadt en installeert u Server vanaf de Mac App Store. Open het programma Server en volg de instructies op het scherm om de upgrade te voltooien.

Agenda

De voorziening iCal noemt nu Agenda.

Contacten

De voorziening Adresboek noemt nu Contacten.

DHCP

Als u (alleen) DHCP hebt ingeschakeld in Lion Server of als u DHCP hebt ingeschakeld in Mac OS X Server v10.6, wordt de configuratie behouden en blijft deze actief nadat u de upgrade hebt uitgevoerd.

Als u NAT en DHCP hebt ingeschakeld in Server Admin in Lion Server, wordt de configuratie niet behouden wanneer u de upgrade uitvoert. Voor meer informatie raadpleegt u dit artikel.

Bestandsvoorzieningen

Na de upgrade kunnen AFP-clients mogelijk geen identiteitscontrole meer uitvoeren via Kerberos. De AFP-voorziening verwijst mogelijk naar LKDC, zoals beschreven in dit artikel.

Firewall

De voorziening Firewall wordt niet langer beheerd door OS X Server. De bestaande Firewall-regels blijven actief na de upgrade maar de rest van de Firewall-configuratie moet met de commandoregel worden uitgevoerd. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

FTP

FTP-instellingen worden niet behouden wanneer u de upgrade vanaf (alleen) Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard uitvoert omdat nieuwere Server-versies andere FTP-software gebruiken dan Snow Leopard. U kunt FTP configureren in het programma Server in OS X Server.

Mail

Webmail is geen functie meer van de Mail-voorziening in OS X Server.

Regels in Mail kunnen niet worden in- of uitgeschakeld in het programma Server. De bestaande regels van de server worden na de upgrade behouden.

Na de migratie moet u het opslagquotum voor e-mails per gebruiker wellicht opnieuw invoeren.

Berichten

De voorziening iChat noemt nu Berichten.

De instellingen ‘Schakel server-naar-serverfederatie in’ en ‘Archiveer alle berichten’ worden na de upgrade naar OS X Server (Mavericks) mogelijk uitgeschakeld. Controleer deze instellingen en schakel deze indien nodig opnieuw in.

NAT

De NAT-voorziening is geleverd door het binaire bestand natpmpd in Lion Server en het binaire bestand natd in Snow Leopard Server. In Mountain Lion en Mavericks is natd ongeschikt verklaard en wordt natpmpd gebruikt door Internetdeling in het paneel Delen van Systeemvoorkeuren.

Als u NAT hebt ingeschakeld in Server Admin in Lion Server, wordt de configuratie niet behouden wanneer u de upgrade uitvoert. U kunt de standaard NAT-configuratie herstellen door Internetdeling in Systeemvoorkeuren uit en opnieuw in te schakelen. Dit zorgt voor NAT-voorzieningen met het standaard IP-adresbereik van 192.168.2.2 tot 192.168.2.254. Belangrijk: u kunt niet zowel internetdeling als de DHCP-voorziening gebruiken in OS X Server. Voor meer informatie raadpleegt u dit artikel.

Als u NAT-regels met pfctl in Lion Server hebt gemaakt, worden deze behouden en blijven deze actief wanneer u de upgrade uitvoert.

Als u NAT in Snow Leopard Server hebt ingeschakeld, wordt na de upgrade de natd-configuratie uitgeschakeld. De configuratiebestanden worden behouden in /Bibliotheek/Server/Migrated/private/etc/nat/.

NetInstall

De voorziening NetBoot noemt nu NetInstall.

Open Directory

Wanneer u de upgrade van een Open Directory-hoofdserver uitvoert, volgt u de instructies in dit artikel.

Na de upgrade naar OS X Server (Mavericks) ziet u mogelijk het bericht ‘bestaande verbinding is niet gecontroleerd: wachtwoordwijziging is niet aanvaard’. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie. 

Podcast

De voorziening Podcast is verwijderd uit OS X Server. De bestaande Podcast-inhoud wordt behouden tijdens de upgrade, zoals beschreven in dit artikel.

RADIUS

De voorziening RADIUS wordt niet langer beheerd als een aparte voorziening in het programma Server. Bestaande RADIUS-configuraties blijven actief na de upgrade, hoewel deze inactief lijken in het programma Server totdat u de voorziening vernieuwt (in het menu Weergave). Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Websites

De voorziening Web noemt nu Websites. Na de upgrade zijn er andere configuratieopties beschikbaar. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over hoe bestaande instellingen worden beïnvloed tijdens de upgrade.

Wiki

Wiki-thema's van Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard worden tijdens de upgrade niet behouden. Na de upgrade moet u een nieuw thema voor elke wiki selecteren.

Andere voorzieningen van Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard

De volgende voorzieningen in Snow Leopard Server zijn verwijderd in Lion Server en zijn niet langer aanwezig in OS X Server: Mobiele toegang, MySQL, Afdrukken, Tomcat, Axis, QuickTime Streaming Server (QTSS) en op Wiki gebaseerde mailinglijsten en archieven.

Migreren vanaf Lion Server of Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard

Als u wilt migreren, installeert u eerst Mountain Lion op een nieuwe Mac of op een nieuw volume van een bestaande server of begint u met een nieuwe Mac waarop Mountain Lion vooraf is geïnstalleerd.

Gebruik de Configuratie-assistent van Mountain Lion of het programma Migratie-assistent om de migratiebron te selecteren:

  • een verbonden server in de Doelschijfmodus
  • een lokale harde schijf of partitie met Lion Server of Snow Leopard Server
  • een lokale Time Machine-reservekopie van Lion Server of Snow Leopard Server

Wanneer de migratie is voltooid, downloadt en installeert u Server vanaf de Mac App Store (als het programma niet vooraf is geïnstalleerd). Open het programma Server en volg de instructies op het scherm om de serverconfiguratie te voltooien.

Opmerking: als u het programma Server opent voordat u servergegevens migreert, moet u het programma Server verwijderen vóór de migratie en daarna opnieuw installeren.

Waarschuwingen

Na de migratie vanaf een Snow Leopard Server moet u alle e-mailadressen opnieuw invoeren om waarschuwingen te ontvangen.

Agenda

De voorziening iCal noemt nu Agenda.

Contacten

De voorziening Adresboek noemt nu Contacten.

DHCP

Als u (alleen) DHCP hebt ingeschakeld in Lion Server of als u DHCP hebt ingeschakeld in Mac OS X Server v10.6, wordt de configuratie behouden en blijft deze actief wanneer u de migratie uitvoert.

Als u NAT en DHCP hebt ingeschakeld in Server Admin in Lion Server, wordt de configuratie niet behouden wanneer u de migratie uitvoert. Voor meer informatie raadpleegt u dit artikel.

Adreslijstvoorzieningen

Als u de migratie uitvoert vanaf een Snow Leopard Server die is gekoppeld aan Active Directory naar OS X (Mavericks), moet u het volgende Terminal-commando uitvoeren voordat u OS X Server installeert:

sudo /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/odmigrationtool -source /path/to/source -target /

Waarbij /path/to/source wordt vervangen door het pad naar het volume vanaf waar u de migratie uitvoert.

Bestandsvoorzieningen

Delingspunten worden bij de migratie naar (alleen) Mountain Lion niet behouden. Raadpleeg dit artikel voor instructies over de registratie van informatie over delingspunten voordat u een migratie uitvoert.

Firewall

De voorziening Firewall wordt niet langer beheerd door OS X Server. De bestaande Firewall-regels blijven actief na de migratie maar de rest van de Firewall-configuratie moet met de commandoregel worden uitgevoerd. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

FTP

FTP-instellingen worden bij de migratie vanaf (alleen) Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard niet behouden omdat nieuwere Server-versies andere FTP-software gebruiken dan Snow Leopard. U kunt FTP configureren in het programma Server in OS X Server.

Mail

Webmail is geen functie meer van de Mail-voorziening in OS X Server.

Regels in Mail kunnen niet worden in- of uitgeschakeld in het programma Server. De bestaande regels van de server worden na de migratie behouden.

Na de migratie moet u het opslagquotum voor e-mails per gebruiker wellicht opnieuw invoeren.

Berichten

De voorziening iChat noemt nu Berichten.

De instellingen ‘Schakel server-naar-serverfederatie in’ en ‘Archiveer alle berichten’ worden bij de migratie naar OS X Server (Mavericks) mogelijk uitgeschakeld. Controleer deze instellingen en schakel deze indien nodig opnieuw in.

NAT

De NAT-voorziening is geleverd door het binaire bestand natpmpd in Lion Server en het binaire bestand natd in Snow Leopard Server. In Mountain Lion is natd ongeschikt verklaard en wordt natpmpd gebruikt door Internetdeling in het paneel Delen van Systeemvoorkeuren.

Als u NAT hebt ingeschakeld in Server Admin in Lion Server, wordt de configuratie niet behouden wanneer u de migratie uitvoert. U kunt de standaard NAT-configuratie herstellen door Internetdeling in Systeemvoorkeuren uit en opnieuw in te schakelen. Dit zorgt voor NAT-voorzieningen met het standaard IP-adresbereik van 192.168.2.2 tot 192.168.2.254.  Belangrijk: u kunt niet zowel internetdeling als de DHCP-voorziening gebruiken in OS X Server. Voor meer informatie raadpleegt u dit artikel.

Als u NAT-regels met pfctl in Lion Server hebt gemaakt, worden deze behouden en blijven deze actief wanneer u migreert.

Als u NAT in Snow Leopard Server hebt ingeschakeld, wordt de natd-configuratie uitgeschakeld wanneer u migreert. De configuratiebestanden worden behouden in /Bibliotheek/Server/Migrated/private/etc/nat/.

NetInstall

De voorziening NetBoot noemt nu NetInstall.

Open Directory

Wanneer u de upgrade van een Open Directory-hoofdserver uitvoert, volgt u de instructies in dit artikel.

Na de upgrade naar OS X Server (Mavericks) ziet u mogelijk het bericht ‘bestaande verbinding is niet gecontroleerd: wachtwoordwijziging is niet aanvaard’. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie. 

Podcast

De voorziening Podcast is verwijderd uit OS X Server. De bestaande Podcast-inhoud wordt behouden tijdens de migratie, zoals beschreven in dit artikel.

RADIUS

De voorziening RADIUS wordt niet langer beheerd als een aparte voorziening in het programma Server. Bestaande RADIUS-configuraties blijven actief na de upgrade, hoewel deze inactief lijken in het programma Server totdat u de voorziening vernieuwt (in het menu Weergave). Voor meer informatie raadpleegt u dit artikel.

Websites

De voorziening Web noemt nu Websites. Na de migratie zijn er andere configuratieopties beschikbaar. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over hoe bestaande instellingen worden beïnvloed tijdens de migratie.

Wiki

Wiki-thema's van Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard worden tijdens de migratie niet behouden. Na de upgrade moet u een nieuw thema voor elke wiki selecteren.

Andere voorzieningen van Snow Leopard

De volgende voorzieningen in Snow Leopard Server zijn verwijderd in Lion Server en zijn niet langer aanwezig in OS X Server: Mobiele toegang, MySQL, Afdrukken, Tomcat, Axis, QuickTime Streaming Server (QTSS) en op Wiki gebaseerde mailinglijsten en archieven.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: