Handy Tech Braille Star 40: toetsen voor navigatie met VoiceOver op het apparaat

Wanneer u de brailleleesregel Handy Tech Braille Star 40 gebruikt met VoiceOver op een apparaat met iOS, kunt u met de volgende toetscommando’s van het apparaat navigeren. 

Toets brailleapparaat Functie in VoiceOver
Left Up + Left Down Activeer de Delete-toets
Right Up + Right Down Activeer de Return-toets
Left Up Verschuif brailleleesregel naar links
Left Down Verschuif brailleleesregel naar rechts
Right Up Verschuif brailleleesregel naar links
Right Down Verschuif brailleleesregel naar rechts
Router Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel
Status Router Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit

 

Meer informatie

Voor de universele lijst met algemene commando’s raadpleegt u Algemene Braille-commando’s voor VoiceOver.

Als u zich ervan wilt verzekeren dat een brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, zorgt u ervoor dat u de nieuwste versie van iOS hebt geïnstalleerd.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: