Apps veilig openen op uw Mac

macOS bevat zogenaamde Gatekeeper-technologie, die is ontworpen om ervoor te zorgen dat er alleen vertrouwde software op uw Mac wordt uitgevoerd.

De veiligste plek om apps voor uw Mac te downloaden is de App Store. Apple controleert elke app in de App Store voordat deze wordt geaccepteerd en ondertekent deze om er voor te zorgen dat er niet mee is geknoeid en niet is gewijzigd. Als er ooit een probleem met een app is, kan Apple deze snel verwijderen uit de Store.

Als u apps via internet of rechtstreeks via een ontwikkelaar downloadt en installeert, blijft macOS uw Mac beschermen. Wanneer u Mac-apps, -plugins en -installatiepakketten van buiten de App Store installeert, controleert macOS de Developer ID-handtekening en de authenticatiestatus om te controleren of de software van een bekende ontwikkelaar is en of deze niet is gewijzigd. Met macOS Mojave kunnen ontwikkelaars hun app door Apple is geauthenticeerd. Dit is een indicatie dat de app is geüpload naar Apple en dat deze door een beveiligingscontrole is gekomen voordat deze wordt gedistribueerd. 

De beveiligingsinstellingen voor apps op uw Mac bekijken

De veiligheids- en privacyvoorkeuren van uw Mac zijn standaard ingesteld om apps van de App Store en bekende ontwikkelaars toe te staan. Voor extra beveiliging kunt u kiezen om alleen apps uit de App Store toe te staan.

In 'Systeemvoorkeuren' klikt u op 'Beveiliging en privacy' en vervolgens op 'Algemeen'. Klik op het slotje en voer uw wachtwoord in om wijzigingen door te voeren. Selecteer App Store onder het kopje 'Sta programma's toe die zijn gedownload bij'.


Een app openen die door een ontwikkelaar is ondertekend of is geauthenticeerd

Als uw Mac zo is ingesteld dat apps van de App Store en bekende ontwikkelaars zijn toegestaan, vraagt uw Mac of u zeker weet of u een app wilt openen als het de eerste keer is dat u een app van een bekende ontwikkelaar start. 

Wanneer een app is geauthenticeerd door Apple, geeft dit aan dat deze door een beveiligingscontrole is gekomen:

Apps die niet zijn geauthenticeerd, hebben een geel waarschuwingssymbool:


Als u geen waarschuwingsbericht ziet en een app niet kunt installeren

Als uw Mac zo is ingesteld dat alleen apps van de App Store zijn toegestaan en u probeert een app te installeren die u ergens anders hebt gedownload, geeft de Mac aan dat de app niet uit de App Store komt.

Als uw Mac zo is ingesteld dat alleen apps van de App Store en bekende ontwikkelaars zijn toegestaan en u probeert een app te installeren die niet is geregistreerd bij Apple door een bekende ontwikkelaar, krijgt u ook een waarschuwing te zien.

Deze berichten betekenen niet dat er iets mis is met de app. Sommige apps zijn geschreven vóór de Developer ID-registratie. Als u een waarschuwing te zien krijgt, betekent dit dat de app niet is ondertekend door de ontwikkelaar, waardoor macOS niet kan controleren of de app is gewijzigd of kapot is gegaan nadat deze is uitgegeven.

U wilt mogelijk een nieuwere versie van de app in de App Store zoeken of een alternatieve app zoeken.


Als macOS een schadelijke app detecteert

Als macOS een probleem met een app detecteert, omdat deze bijvoorbeeld schadelijke inhoud bevat of gewijzigd is sinds deze is gecontroleerd, krijgt u een melding wanneer u de app probeert te openen en wordt u gevraagd of u de app naar de prullenmand wilt verplaatsen. 


Een app van een onbekende ontwikkelaar installeren

Als u zeker weet dat een app die u wilt installeren van een betrouwbare bron komt en dat er niet mee is geknoeid, kunt u de beveiligingsinstellingen van uw Mac tijdelijk opheffen en de app openen.

Control-klik op de app in de Finder, kies 'Open' in het menu en klik op 'Open' in het dialoogvenster dat verschijnt. Voer uw beheerdernaam en -wachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd. 

De app is nu bewaard als uitzondering in uw beveiligingsinstellingen en u kunt deze in de toekomst openen door erop te dubbelklikken, net als elke geauthoriseerde app.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: