S/MIME gebruiken om in iOS gecodeerde berichten te versturen in een Exchange-omgeving

iOS biedt ondersteuning voor S/MIME waardoor u gecodeerde e-mailberichten kunt versturen. 

Als u gecodeerde berichten wilt versturen, hebt u het certificaat van de ontvanger nodig (publieke sleutel). Mail heeft toegang tot dit certificaat op één of twee manieren, afhankelijk van het feit of de ontvanger zich al dan niet in uw Exchange-omgeving bevindt. In dit artikel worden beide manieren uitgelegd.

Codering van berichten

Wanneer u S/MIME voor uw account configureert, kunt u ‘Codeer standaard’ kiezen als u nieuwe berichten samenstelt.

Als u de voorkeur ‘Codeer standaard’ inschakelt, kunt u nog steeds per bericht coderen met behulp van het blauwe hangslotsymbool:

 

 

Gecodeerde berichten naar personen in uw Exchange-omgeving versturen

Als de ontvanger een gebruiker in dezelfde Exchange-omgeving is, vindt iOS het benodigde certificaat om het bericht te coderen. iOS raadpleegt de globale adreslijst en de contacten. 

Volg deze stappen om gecodeerde berichten naar contacten in uw Exchange-omgeving te versturen:

  1. Maak een nieuw bericht aan in Mail. Let op het ontgrendelde hangslotsymbool waarmee wordt aangegeven dat het coderen van berichten voor uw Exchange-account is ingeschakeld.
  2. Richt het bericht tot een ontvanger uit uw Exchange-omgeving.
  3. Mail raadpleegt de globale adreslijst om het S/MIME-certificaat van de ontvanger te kennen.
  4. Wanneer Mail een certificaat vindt, verschijnt een hangslot rechts van de contactnaam van de ontvanger en wordt het adres in het blauw gemarkeerd. Let op het grotere blauwe hangslotsymbool. Dit kan worden gebruikt om de codering van het bericht in of uit te schakelen waardoor u eenvoudig zowel gecodeerde als niet-gecodeerde berichten kunt samenstellen.
  5. Als u een ontvanger toevoegt en Mail het certificaat niet vindt, wordt het adres in het rood gemarkeerd en verschijnt een ontgrendeld hangslot rechts van het adres van de ontvanger. Het bericht geeft nu een ontgrendeld hangslot en ‘Coderen niet mogelijk’ weer.

Een gecodeerd bericht versturen naar iemand die zich niet in uw Exchange-omgeving bevindt

Als de ontvanger zich niet in de Exchange-omgeving van de zender bevindt of als de zender geen Exchange-account gebruikt, moet het certificaat van de ontvanger op het apparaat geïnstalleerd zijn. Voer deze stappen uit.

  1. Tik in een ondertekend bericht van de ontvanger op het adres van de zender. Ongeldige handtekeningen hebben een rood vraagteken   rechts van het adres van de zender. Mail geeft geldige handtekeningen aan met een blauwe aanwijzing   rechts van het adres van de zender.
  2. Tik op Bekijk certificaat als het certificaat van de zender is uitgereikt door een ongekende certificaatautoriteit die zich niet in uw Exchange-omgeving bevindt.
  3. Tik op Installeer om het certificaat van de handtekening van de zender te installeren en te vertrouwen.
  4. De knop Installeer wordt rood en geeft Verwijder weer. Tik rechtsboven op Gereed om de installatie van het certificaat te voltooien.
  5. iOS koppelt dit digitale certificaat aan het e-mailadres van de ontvanger waardoor gecodeerde berichten nu mogelijk zijn.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: