WebDAV-delen instellen voor Active Directory-accounts voor OS X Server 4.1.5 en lager

Leer hier hoe u WebDAV-delen configureert voor Active Directory-accounts voor OS X Server 4.1.5 en lager.

De functie WebDAV-delen in OS X Server gebruikt standaard de HTTP Digest-identiteitscontrole om de toegang tot delingspunten en thuismappen van iWork-programma’s op een iPhone, iPad en iPod touch te beveiligen. Bij OS X Server 4.1.5 en lager ondersteunt deze methode voor identiteitscontrole geen Active Directory-gebruikersaccounts. In dit artikel wordt beschreven hoe u elementaire identiteitscontrole via SSL inschakelt om ondersteuning te bieden voor deze gebruikers.

Volg deze instructies om WebDAV-deling te configureren voor dergelijke gebruikers voordat u WebDAV-toegangspunten inschakelt.

De instructies in dit artikel houden het bewerken van configuratiebestanden in. In OS X Server (Mavericks en Mountain Lion) worden de bestanden bewaard in de map /Bibliotheek/Server/Web/Config/apache2/. In Lion Server worden deze bewaard in de map /etc/apache2/. Bij het bewerken van deze bestanden volgt u de richtlijnen in dit artikel. U moet toegang als rootgebruiker hebben om deze te bewerken. U moet een reservekopie van elk bestand maken voordat u het bewerkt.

WebDAV-delen instellen voor Active Directory

 1. Stop de bestandsdeling in het programma Server.
 2. Optioneel maar sterk aanbevolen: zoek en installeer een vertrouwd SSL-certificaat en gebruik het programma Server om de webservice te configureren om het certificaat te gebruiken. U kunt het standaard, zelfondertekende certificaat gebruiken voor WebDAV-deling maar iWork-programma’s in iOS kunnen melden dat het certificaat ‘ongeldig’ is.
 3. Bewerk httpd_webdavsharing.conf.
  1. Zoek deze regel: AuthType Digest
  2. Wijzig ‘Digest’ in ‘Basic’. Hierdoor gebruikt WebDAV-deling de elementaire identiteitscontrole, wat voor Active Directory-gebruikers vereist is.
 4. Bewerk webapps/com.apple.webapp.webdavsharing.plist.
  1. Zoek deze regels:
   <key>sslPolicy</key>
   <integer>0</integer>
  2. Wijzig de 0 in 1. Hierdoor vereist WebDAV-delen SSL, wat de enige veilige manier is om de elementaire identiteitscontrole te gebruiken.
 5. Raad gebruikers aan om de iWork-clients op hun iOS-apparaten te configureren met een ‘https’ WebDAV-URL, zoals: https://voorbeeld.nl/webdav
 6. Start de bestandsdeling in het programma Server.
Publicatiedatum: