Over de Lion Server v10.7.2-update

Deze software werkt Lion Server v10.7 en v10.7.1 bij naar v10.7.2 en wordt aanbevolen voor alle gebruikers van Lion Server.

Belangrijk: lees deze informatie voordat u de update installeert.

 • Onderbreek het installatieproces niet. Als tijdens de installatie een stroomstoring of andere onderbreking optreedt, gebruikt u het standalone installatieprogramma (zie hieronder) van Apple Supportdownloads om de update uit te voeren.

Installatie

U kunt uw computer op drie manieren bijwerken naar Lion Server v10.7.2:

 • Software-update gebruiken
 • Installeren vanaf een standalone installatieprogramma.
 • Installeren op een externe server via Server Admin of het
  softwareupdate
  opdrachtregelprogramma

Installatie met Software-update

Kies Software-update in het Apple-menu (). Voor sommige updates zijn andere updates vereist. U moet Software-update dus mogelijk meer dan één keer uitvoeren om alle beschikbare updates op te halen. Als Software-update de melding ‘De software is up-to-date’ weergeeft, kunt u er zich van verzekeren dat alle beschikbare updates zijn geïnstalleerd.

Standalone installatieprogramma

Als u de update wilt downloaden en handmatig wilt installeren, is een installatieprogramma beschikbaar in Apple Supportdownloads. Deze optie is handig wanneer u meerdere computers moet bijwerken, maar de update slechts één keer wilt downloaden.

Externe installatie

Als u de update moet installeren op een externe server, kunt u het programma Server Admin gebruiken of de

softwareupdate
opdrachtregeltool.


Wat biedt deze update u?

Deze update bevat de onderstaande verbeteringen alsook deze die worden geboden door de Lion Server v10.7.1-update.

Adreslijstvoorzieningen

 • Er is een probleem opgelost waarbij Lion-clients niet kunnen koppelen aan de Open Directory van Lion Server via SSL.
 • Er is een probleem opgelost bij het herstellen van een Open Directory-archief dat werd gemaakt op Mac OS X Server v10.6 of 10.5.

Bestandsdeling

 • Gebruikers hebben toegang tot WebDAV-delingspunten, zelfs als ze geen thuismap hebben op de server.

iChat-voorziening

 • Er zijn problemen met ondersteuning voor IPv6 opgelost.

Mail-voorziening

 • IPv6-gebruikers hebben toegang tot webmail.

Podcast

 • De betrouwbaarheid van de podcastbibliotheek is verbeterd.

PostgreSQL

 • De betrouwbaarheid van de Time Machine-reservekopieën van de PostgreSQL-database is verbeterd.

Profielbeheer

 • Er is ondersteuning toegevoegd voor nieuwe functies van Mobile Device Management en configuratieprofielen in iOS 5.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de knop Importeer plaatsaanduidingen in Safari niet werkte.
 • Er is een probleem opgelost bij het uploaden van bepaalde voorkeurenbestanden als aangepaste instellingen.

Belangrijk: alle beheerde clients dienen de update OS X Lion-herstel toe te passen om problemen te vermijden bij het gebruik van Profielbeheer om een computer op afstand te vergrendelen waarop een EFI-firmwarewachtwoord is ingesteld.

Het programma Server

 • Nu kunnen ook gegevens van sommige voorzieningen worden bewaard op een ander volume.
 • Nu kunnen bepaalde logbestanden van voorzieningen worden bekeken in het programma Server.
 • Nu kunnen meerdere websites worden geconfigureerd met verschillende hostnamen voor hetzelfde IP-adres.
 • Het aanmaken van thuismappen op SMB-delingspunten is toegestaan.
 • De stabiliteit van het programma Server is verbeterd.
 • De betrouwbaarheid van grafieken in het paneel Statistieken is verbeterd.
 • Het programma Server reageert juist op wijzigingen in de adreslijstconfiguratie die worden aangebracht door andere tool, zoals Server Admin of de opdracht slapconfig.
 • Er is een probleem opgelost bij het selecteren van meerdere groepen om te bewerken.
 • Er is een probleem opgelost bij het bewaren van een configuratieprofiel in het paneel VPN.


Installatie, configuratie, upgrade en migratie

Verbeteringen aan de installatie, configuratie, upgrade en migratie zijn beschikbaar als u Lion Server v10.7.2 installeert of de upgrade ernaar uitvoert. De installatie van Lion Server v10.7.2 is beschikbaar vanaf de Mac App Store en Lion-herstel nadat de update beschikbaar is in Apple Software-update.

 • U kunt nu een nieuwe Lion-server configureren met een Bluetooth-toetsenbord.
 • U kunt nu een nieuwe Lion-server configureren via Schermdeling of Apple Remote Desktop. Voor instructies raadpleegt u het artikel Lion Server: een externe server configureren.
 • Als u Lion Server installeert op een leeg volume, wordt het pakket van de serversoftware standaard geselecteerd.
 • De upgrade of de migratie van servers die meerdere websites hosten is verbeterd.
 • De configuratiebestanden van de voorziening Software-update worden correct overgezet bij de upgrade of migratie vanaf Mac OS X Server v10.6 of v10.5.
 • De Wiki-agenda wordt correct opgestart na de upgrade of migratie vanaf Mac OS X Server v10.6 of v10.5.
 • U kunt een database van Mail Server, die wordt bewaard op een Xsan-volume, migreren van Mac OS X Server v10.6 naar Lion Server. Voor gedetailleerde instructies bij de migratie raadpleegt u dit artikel.
 • Aangepaste configuraties van Mail Server worden correct overgezet tijdens de upgrade of migratie van Mac OS X Server v10.6.
 • Aangepaste configuraties van php.ini-instellingen worden correct overgezet tijdens de upgrade of migratie van Mac OS X Server v10.6.
 • Bijgevoegde bestanden worden juist overgezet wanneer een wiki van een Lion Server naar een andere Lion Server wordt gemigreerd.

Extra verbeteringen

 • De beveiliging van Mac OS X Server is verbeterd. Voor meer informatie over de beveiligingsinhoud van Lion Server v10.7.2 raadpleegt u dit artikel.
 • Lion Server v10.7.2 bevat ook alle andere verbeteringen van de OS X Lion v10.7.2-update (client).
Publicatiedatum: