De fabrieksinstellingen van een Apple TV terugzetten

Voer de onderstaande stappen uit om een Apple TV te wissen, de fabrieksinstellingen terug te zetten en alle gegevens te verwijderen. 

Een Apple TV 4K of Apple TV (4e generatie) herstellen

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Systeem' > 'Herstel'.
 2. Kies een optie om opnieuw in te stellen:
  • 'Herstel': dit is de snelste methode om de fabrieksinstellingen van een Apple TV terug te zetten en u hebt geen internetverbinding nodig.
  • 'Herstel en werk bij': met deze optie worden de fabrieksinstellingen van de Apple TV teruggezet en software-updates geïnstalleerd. Deze optie vereist een internetverbinding.
 3. Houd de Apple TV aangesloten op de netvoeding totdat het proces is voltooid.

Een Apple TV (3e generatie) of lager herstellen

 1. Kies 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Herstel'.
 2. Kies één van deze opties:
  • 'Herstel alle instellingen': deze optie herstelt de instellingen, inclusief de accounts en configuraties.
  • 'Terugzetten': met deze optie worden de fabrieksinstellingen van de Apple TV teruggezet en software-updates geïnstalleerd. Deze optie vereist een internetverbinding.
 3. Houd de Apple TV aangesloten op de netvoeding totdat het proces is voltooid. Daarna kunt u de Apple TV opnieuw configureren.
Publicatiedatum: