Diagnostische informatie verzamelen en gebruiken in iTunes voor Windows

In iTunes voor Windows vindt u de optie 'Diagnostische test uitvoeren'. Hiermee kunt u allerlei problemen opsporen.

De diagnostische tests van iTunes verzamelen en tonen informatie over de computer, maar lossen eventuele problemen niet op. Aan de hand van de diagnostische informatie kunt u problemen identificeren. Vervolgens kunt u het probleem oplossen met behulp van de artikelen die genoemd worden in de diagnostische informatie of in het gedeelte 'Meer informatie' hieronder, of met assistentie van een Apple adviseur.

Diagnostische info in iTunes uitvoeren

  1. Zorg dat u de de nieuwste versie van iTunes hebt.
  2. Open iTunes. 
  3. In de menubalk boven in het iTunes-venster selecteert u 'Help' > 'Diagnostische test uitvoeren'.
  4. Selecteer de test(s) die u wilt laten uitvoeren en klik op 'Volgende'.
  5. Voer de tests uit. Na elke test ziet u mogelijk koppelingen naar verschillende supportartikelen die u kunnen helpen bij het oplossen van de problemen.

Resultaten bewaren

Wanneer de tests voltooid zijn, krijgt u een overzicht van de resultaten.

  • Als u het overzicht in een ander programma wilt gebruiken, klikt u op 'Naar klembord kopiëren'. U kunt het overzicht vervolgens in een ander programma of in een teksteditor plakken.
  • Als u het overzicht op uw computer wilt bewaren, klikt u op 'Opslaan'. De bestanden 'iTunes Diagnostics.rtf' en 'iTunes Diagnostics.spx' worden op de computer bewaard. U kunt het RTF-bestand openen in een teksteditor. U kunt beide bestanden delen met een Apple adviseur.

Hulp krijgen

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: