AirPort: NAT-poortkoppeling naar L2TP VPN-servers met privéadressen via AirPort-configuratieprogramma werkt niet

Lees hier wat u moet doen als de NAT-poortkoppeling naar L2TP VPN-servers met privéadressen via AirPort-configuratieprogramma niet werkt.

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Via NAT (Network Address Translation) kunt u één publiek IP-adres delen met meerdere computers en apparaten in het netwerk. In bepaalde omgevingen kan het nodig zijn om een AirPort-apparaat zo te configureren dat toegang tot L2TP VPN-servers met privéadressen wordt toegestaan. Bij deze poortconfiguratie wordt er geprobeerd om IKE door te verwijzen via UDP-poort 500 en ESP-UDP via UDP-poort 4500, wat conflicten met Terug naar mijn Mac kan veroorzaken.*

Als u NAT-poortdoorsturing naar L2TP VPN-servers met privéadressen wilt inschakelen voor een AirPort-basisstation, moet u er eerst voor zorgen dat de voorziening Terug naar mijn Mac is uitgeschakeld in AirPort-configuratieprogramma. Als u NAT-poortdoorsturing naar L2TP VPN-servers met privéadressen wilt configureren met Terug naar mijn Mac ingeschakeld, wordt de instelling voor poortdoorsturing naar de servers genegeerd.

*Vanaf 1 juli 2019 is ‘Terug naar mijn Mac’ niet meer beschikbaar.

Terug naar mijn Mac uitschakelen voor AirPort-basisstations

Zorg ervoor dat u bent verbonden met hetzelfde lokale netwerk als het AirPort-basisstation dat u wilt configureren. Deze instructies zijn van toepassing op AirPort-configuratieprogramma 6.0 of hoger.

  1. Kies voor OS X in de Finder Hulpprogramma’s in het menu Ga en open vervolgens AirPort-configuratieprogramma. (Zoals vermeld moet u AirPort-configuratieprogramma 6.0 of hoger gebruiken).
    Selecteer voor Windows het menu Start > Alle programma’s > AirPort en open AirPort-configuratieprogramma. (Zoals vermeld moet u AirPort-configuratieprogramma 6.0 of hoger gebruiken).
  2. Selecteer het AirPort-basisstation en klik op ‘Wijzig’.
  3. Voer het wachtwoord voor het AirPort-basisstation in als u hierom wordt gevraagd (niet het wachtwoord voor Terug naar mijn Mac).
  4. Klik op het tabblad Basisstation als het nog niet is geselecteerd. Selecteer vervolgens alle accounts van Terug naar mijn Mac en klik op de minknop voor elke account.
  5. Klik op Werk bij om de wijzigingen te bewaren.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: