Berichtgeving gebruiken op uw iPhone, iPad en iPod touch

Lees hoe u uw meldingen kunt bekijken en beheren om onderbrekingen gedurende de dag te verminderen.

Openen vanaf het toegangsscherm

U kunt uw recente meldingen op het toegangsscherm bekijken door uw iPhone op te pakken of uw iPad uit de sluimerstand te halen. U kunt daarnaast de volgende dingen doen op het toegangsscherm:

 • Tik op een melding om de app te openen waar deze vandaan komt.
 • Tik op een groep meldingen om alle recente meldingen van die app te bekijken. 
 • Veeg naar links over een melding om meldingen voor die app te beheren, de melding te bekijken of de melding te wissen.
 • Houd een melding* ingedrukt om de melding te bekijken en quick actions uit te voeren als de app die heeft.

Om de inhoud van een melding weer te geven op het toegangsscherm zonder uw apparaat te ontgrendelen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Toon voorvertoningen' en selecteert u 'Altijd'.

*Veeg op een iPhone SE (2e generatie) naar links over een melding, tik vervolgens op 'Bekijk' om de melding weer te geven en quick actions uit te voeren die de app ondersteunt.

Openen vanuit het berichtencentrum

Het berichtencentrum toont uw meldingsgeschiedenis. U kunt terugscrollen en bekijken wat u hebt gemist. Er zijn twee manieren om uw meldingen te bekijken in het berichtencentrum:

 • Vanaf het toegangsscherm: veeg vanaf het midden van het scherm omhoog.
 • Vanaf elk ander scherm: veeg vanaf het midden van de bovenkant van het scherm omlaag.

Als u de meldingsgeschiedenis wilt wissen, houdt u de X-knop  ingedrukt en tikt u op 'Wis alle meldingen'. Of u tikt op de X-knop  en vervolgens op 'Wis'.

 

Meldingen beheren

U kunt als volgt uw meldingen beheren op het toegangsscherm of in het berichtencentrum:

 1. Veeg naar links over een melding of een groep meldingen.
 2. Tik op 'Beheer' en selecteer vervolgens een van de volgende opties: 
  • 'Lever stil af': deze meldingen verschijnen in het berichtencentrum, maar worden niet getoond op het toegangsscherm, spelen geen geluid af en tonen geen strook of badgesymbool.
  • 'Schakel uit': hiermee worden alle meldingen voor een bepaalde app uitgeschakeld. Als u deze weer wilt inschakelen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Berichtgeving', selecteert u de app en tikt u op 'Sta berichtgeving toe'. 

U kunt ook op 'Instellingen' tikken om de meldingsstijlen of meldingsinstellingen voor een bepaalde app te wijzigen. 

 


Meldingsstijlen wijzigen

U kunt als volgt een stijl voor een melding toevoegen of wijzigen:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Berichtgeving'.
 2. Selecteer een app onder 'Meldingsstijl'. 
 3. Kies een soort melding of een strookstijl. 

U kunt geluiden en stroken in- en uitschakelen.

Instellingen voor het groeperen van meldingen wijzigen

U kunt meldingen groeperen of meldingen gescheiden houden.

 1. Ga naar 'Instellingen' > Berichtgeving'.
 2. Selecteer een app en tik op 'Meldingen groeperen'.
 3. Selecteer een van deze opties:
  • 'Automatisch': meldingen van elke app worden in groepen weergegeven op basis van appmeldingen.
  • 'Op app': alle meldingen van elke app worden gegroepeerd in losse uitbreidbare meldingen.
  • 'Uit': meldingen verschijnen in de volgorde waarin deze zijn ontvangen, zonder te worden gegroepeerd.

Hier kunt u ook kiezen hoe voorvertoningen van meldingen voor bepaalde apps moeten worden getoond. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om voorvertoningen van meldingen altijd of juist nooit te tonen, zelfs wanneer uw apparaat is vergrendeld.

     

Meldingen op basis van locatie configureren

Sommige apps gebruiken uw locatie om u relevante meldingen te sturen afhankelijk van waar u bent. U kunt bijvoorbeeld op een bepaalde locatie of wanneer u naar uw volgende locatie vertrekt, een herinnering krijgen om iemand te bellen.

Als u dit soort meldingen niet wilt, kunt u deze uitzetten. Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' en tik vervolgens op een app om meldingen op basis van uw locatie in of uit te schakelen. Meer informatie over Locatievoorzieningen.

Wat u moet doen als u geen meldingen ziet voor een bepaalde app

Als u meldingen wilt kunnen ontvangen, moet u verbinding maken met wifi of met een mobiel netwerk. Als u nog steeds geen meldingen voor een bepaalde app ontvangt, probeert u deze stappen:

 1. Controleer of de app meldingen ondersteunt. Ga naar 'Instellingen' > 'Berichtgeving', selecteer de app en zorg ervoor dat 'Sta berichtgeving toe' is ingeschakeld.
 2. Als u meldingen hebt ingeschakeld voor een app, maar u ontvangt geen meldingen, hebt u mogelijk 'Stroken' niet geselecteerd. Ga naar 'Instellingen' > 'Berichtgeving', selecteer de app en selecteer vervolgens 'Stroken'.
 3. Controleer of u bent ingelogd met uw Apple ID
 4. Controleer of 'Niet storen' is uitgeschakeld
 5. Als u onlangs een app hebt geïnstalleerd of een reservekopie hebt teruggezet, opent u de app om meldingen te ontvangen.

Meer informatie

Berichtgeving gebruikt alleen wifi wanneer geen mobiel netwerk beschikbaar is. Firewalls en proxyservers beïnvloeden mogelijk de ontvangst van meldingen. Hulp bij het gebruik van Apple Push Notification Service (APNS)

Meer informatie over meldingen op de Apple Watch.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: