Meldingen gebruiken op een iPhone of iPad

Lees hoe u uw meldingen kunt bekijken en beheren om onderbrekingen gedurende de dag te verminderen.

Openen vanuit het toegangsscherm

U kunt uw recente meldingen op het toegangsscherm bekijken door uw iPhone op te pakken of door uw iPad uit de sluimerstand te halen. U kunt daarnaast de volgende dingen doen op het toegangsscherm:

iPhone waarop te zien is hoe u meldingen vanuit het toegangsscherm opent

 • Tik op een melding om de app te openen waar de melding vandaan komt.
 • Tik op een groep meldingen om alle recente meldingen van die app te bekijken. 
 • Veeg naar links over een melding om meldingen voor die app te beheren of wis de melding te wissen.
 • Houd een melding ingedrukt om de melding te bekijken en snelle taken uit te voeren als de app die heeft.

Om de inhoud van een melding weer te geven op het toegangsscherm zonder uw apparaat te ontgrendelen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Meldingen' > 'Toon voorvertoning' en selecteert u 'Altijd'.

Openen vanuit het berichtencentrum

Het berichtencentrum toont uw meldingsgeschiedenis. U kunt terugscrollen en bekijken wat u hebt gemist. Er zijn twee manieren om uw meldingen te bekijken in het berichtencentrum:

 • Vanaf het toegangsscherm veegt u vanaf het midden van het scherm omhoog.
 • Vanaf elk ander scherm: veeg vanaf het midden van de bovenkant van het scherm omlaag.

Als u uw meldingsgeschiedenis wilt wissen, tikt u op de knop 'Sluit'  en vervolgens op 'Wis'.

 

Meldingen beheren

U kunt als volgt uw meldingen beheren op het toegangsscherm of in het berichtencentrum:

iPhone waarop te zien is hoe u meldingen beheert

 1. Veeg naar links over een melding of een groep meldingen.
 2. Tik op 'Opties' en selecteer een van de volgende opties:
  • Houd 1 uur stil
  • Houd vandaag stil
  • Toon instellingen
  • Schakel uit

U kunt ook op 'Toon instellingen' tikken om de meldingsstijlen of -instellingen voor een bepaalde app te wijzigen.

Een iPhone met meldingsinstellingen met de optie 'Stapel' geselecteerd.

Wijzigen hoe meldingen worden weergegeven

Vereist een iPhone met iOS 16 of hoger

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Meldingen'.
 2. Kies onder 'Toon als' hoe u wilt dat meldingen op het toegangsscherm worden weergegeven:
  • Aantal: toont het totale aantal meldingen onderaan op het scherm. U tikt op het aantal om de meldingen te bekijken.
  • Stapel: toont meldingen gestapeld onderaan op het scherm, met de meest recente melding bovenaan.
  • Lijst: toont meldingen in een lijst.

Een meldingenoverzicht plannen

Met iOS 15 of hoger en iPadOS 15 of hoger kunt u plannen op welke tijden van de dag u een meldingenoverzicht wilt ontvangen. U kunt deze meldingen dan lezen wanneer het u uitkomt. Het overzicht is op u toegespitst en geordend op prioriteit op basis van hoe u uw apps gebruikt. De meest relevante meldingen staan bovenaan.

Een iPhone met een meldingenoverzicht op het toegangsscherm. In het overzicht ziet u meldingen van de Yelp-, ESPN- en Reddit-apps.

Een meldingenoverzicht plannen:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Meldingen' > 'Gepland overzicht' en schakel 'Gepland overzicht' in.
 2. Selecteer onder 'Apps in overzicht' de apps die u in uw meldingenoverzicht wilt opnemen.
 3. Tik onder 'Schema' op de knop 'Voeg toe'  om een nieuw schema toe te voegen of op de knop 'Verwijder'  om een schema te verwijderen. Pas vervolgens het tijdstip aan voor elk gepland overzicht dat u hebt geconfigureerd.

Als u nieuwe apps aan het overzicht wilt toevoegen, gaat u terug naar 'Instellingen' > 'Meldingen' > 'Gepland overzicht' en selecteert u de apps onder 'Apps in overzicht'. Bij elke app staat een cijfer; dit geeft aan hoeveel meldingen u gemiddeld per dag van die app ontvangt.

 

Meldingsstijlen wijzigen

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Meldingen'.
 2. Selecteer een app onder 'Meldingsstijl'. 
 3. Kies onder 'Meldingen' de gewenste meldingsstijl. Als u 'Sta meldingen toe' inschakelt, kiest u wanneer u de meldingen wilt laten bezorgen: onmiddellijk of in het geplande meldingenoverzicht.

Met iOS 15 en iPadOS 15 of hoger kunt u kritieke meldingen inschakelen voor ondersteunde apps. Deze meldingen worden altijd weergegeven, ook als het geluid op uw iPhone uit staat of als u een focus hebt geconfigureerd.

iPhone waarop te zien is hoe u meldingsstijlen wijzigt

Instellingen voor het groeperen van meldingen wijzigen

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Meldingen'.
 2. Selecteer een app en tik op 'Meldingen groeperen'.
 3. Selecteer een van deze opties:
  • Automatisch: de meldingen van de app worden gegroepeerd volgens criteria binnen de app, zoals per onderwerp of berichtenreeks.
  • Op app: alle meldingen van de app worden gegroepeerd.
  • Uit: groeperen wordt uitgeschakeld.

Meldingen voor specifieke apps uitschakelen

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Meldingen' en tik vervolgens op 'Siri-suggesties'.
 2. Schakel de apps uit.

De weergave van meldingen op het toegangsscherm wijzigen

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Meldingen' en selecteer een app.
 2. Tik op 'Toon voorvertoning' en kies een optie.

iPhone waarop te zien is hoe u op locatie gebaseerde meldingen inschakelt

Meldingen op basis van locatie configureren

Sommige apps gebruiken uw locatie om u relevante meldingen te sturen afhankelijk van waar u bent. U kunt bijvoorbeeld op een bepaalde locatie of wanneer u naar uw volgende locatie vertrekt, een herinnering krijgen om iemand te bellen.

Als u dit soort meldingen niet wilt, kunt u deze uitzetten. Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging' > 'Locatievoorzieningen' en tik op een app om meldingen op basis van uw locatie in of uit te schakelen. Meer informatie over Locatievoorzieningen.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: