Audio MIDI-configuratie: testen op MIDI-functie

De toepassing Audio MIDI-configuratie (te vinden in de map Hulpprogamma’s) is een heel handig hulpmiddel om problemen met signalen in de MIDI-configuratie op te lossen. Zo gebruikt u het om in uw systeem te testen op MIDI-functionaliteit:

  1. Open de toepassing Audio/MIDI-configuratie.
  2. Klik op het tabblad Midi-apparaten.
  3. Klik op de knop Test. De knop wordt blauw en de aanwijzer verandert in een paar muzieknoten. Wanneer Test bezig is, kunt u de uitvoerpoorten en aangesloten MIDI-controllers van de MIDI-configuratie testen. 
  4. Om de poort MIDI Uit van een MIDI-interface te testen, klikt u op de uitvoerpoort (het omgekeerde driehoekje) op het bijbehorende symbool in het venster Audio MIDI-configuratie. Het symbool van de uitvoerpoort wordt rood en AMS verstuurt MIDI-gegevens naar de fysieke MIDI-poort van het apparaat.

  5. Als er in de MIDI-interface statuslampjes staan die aangeven dat gegevens worden overgebracht, gaat het lampje op de interface voor de poort branden waarop u in AMS hebt geklikt. Als een extern MIDI-apparaat gepatcht aan de respectievelijke MIDI-poort correct is aangesloten op het versterkersysteem, moet het ook geluid uitvoeren.
  6. Als u andere externe MIDI-apparaten in de Audio MIDI-configuratie hebt, kunt u ze testen door te klikken op het desbetreffende symbool in het venster Audio MIDI-configuratie. De Uit-poort van het MIDI-interfacesymbool wordt rood in AMS en gegevens worden verzonden, wat ook gebeurt als u rechtstreeks op de poort klikt zoals hiervoor beschreven.

  7. Wanneer de knop Test actief is, kunt u ook MIDI-invoer testen. Bespeel een controller die is aangesloten op de interface, en het corresponderende poortsymbool MIDI In (het driehoekje) in het venster Audio MIDI-configuratie wordt rood.

Als de MIDI-interface niet reageert wanneer u een van deze testen uitvoert, controleer dan of er een stuurprogramma voor is geïnstalleerd dat compatibel is met de versie van OS X die u gebruikt. Zie de website van de leverancier van de MIDI-interface voor informatie over uw apparaat.

Als de statuslampjes op de MIDI-interface oplichten tijdens het testen, maar de aangesloten MIDI-modules maken geen geluid, controleer dan of de MIDI-kabels correct zijn aangesloten (MIDI Uit vanaf de interface naar MIDI In op de module), en of de MIDI-kabels goed werken. Controleer vervolgens of de audio-uitvoer vanaf de modules op de juiste manier is aangesloten op een mixer of ander geschikt versterkersysteem. Als de module een koptelefooningang heeft, luister dan met de koptelefoon of er geluid is.

Wanneer u klaar bent met testen, klikt u nogmaals op de knop Test. De knop wordt wit om aan te geven dat AMS niet meer in de modus Test is.

Publicatiedatum: