Het op de commandoregel gebaseerde hulpprogramma kickstart in Apple Remote Desktop gebruiken

Met kickstart kunt u Apple Remote Desktop-commando's uitvoeren zonder de externe computer te herstarten.

Gebruik kickstart om de voorkeuren voor Apple Remote Desktop in te stellen. U kunt bijvoorbeeld onderdelen van Apple Remote Desktop installeren, verwijderen, activeren, instellen en herstarten.

Aan de slag

U vindt kickstart op het volgende pad:
/Systeem/Bibliotheek/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart

Typ de commando's in dit artikel op één tekstregel. Maak u geen zorgen over een tekstomloop. Druk pas op de Return-toets wanneer u het volledige commando hebt ingevoerd.

Voor meer informatie over het kickstart-commando gebruikt u de vlag -help:

sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -help

Voorbeelden van commando's

De commando's in dit artikel werken met Apple Remote Desktop 3.2 en hoger. Apple Remote Desktop 3.2 werd meegeleverd bij Mac OS X v10.5 Leopard. Voor oudere versies raadpleegt u de hoofdpagina van kickstart.

Hier vindt u de commando's die u kunt gebruiken voor de volgende acties:

 • ARD Agent en hulpprogramma herstarten:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -restart -agent
  
 • Remote Desktop-deling inschakelen, toegang voor alle gebruikers toestaan en het menu Extra inschakelen:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -allUsers -privs -all -clientopts -setmenuextra -menuextra yes
  
 • Remote Desktop-deling inschakelen, toegang voor specifieke gebruikers toestaan:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -specifiedUsers
  
  U moet de opties -configure, -access en -privs in een afzonderlijk commando gebruiken om gebruikers en hun toegangsbevoegdheden te specificeren. Dit commando is bijvoorbeeld voor gebruikers met de korte naam 'teacher' (leraar) en 'student'. Ze krijgen toegang om de computer te observeren (maar niet om deze te bedienen) en om tekstberichten te versturen:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users teacher,student -access -on -privs -ControlObserve -ObserveOnly -TextMessages
  

  In tegenstelling tot andere opties van kickstart kunt u de allowAccessFor-opties niet combineren met andere opties van kickstart. U moet ze zoals in de twee bovenstaande voorbeelden gebruiken. U moet kickstart wellicht meermaals gebruiken om de configuratie van een computer te voltooien.

 • Toegangsbevoegdheden van specifieke gebruikers intrekken ('student' in dit voorbeeld):
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users student -access -off
  
 • ARD Agent uitschakelen en toegangsbevoegdheden van alle gebruikers intrekken:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -deactivate -configure -access -off
  
Publicatiedatum: