Over de Firmware Restoration CD (voor Intel-Macs)

In dit artikel vindt u informatie over de Firmware Restoration CD die bij Intel-Macs wordt meegeleverd.

 

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

De Firmware Restoration CD kan de firmware van een Intel-Mac herstellen.

Opmerking: wanneer u de computer herstelt, worden de voorkeuren van de computer opnieuw ingesteld naar de standaardwaarden.

U kunt deze cd alleen gebruiken om de firmware te herstellen na een onderbroken of mislukte update. Als de computer zich al in deze status bevindt, moet u de software downloaden en de cd maken op een andere Macintosh-computer of kunt u de computer brengen naar een Apple Store of erkende Apple-serviceprovider om de firmware te herstellen. Deze cd kan zowel op een PowerPC- of op Intel-Mac worden gemaakt maar werkt alleen met Intel-Macs.

Opmerking: deze cd kan niet worden gebruikt om de firmware van een Intel-Mac te herstellen naar een oudere versie als een update al is uitgevoerd.

Download de juiste Firmware Restoration CD-schijfkopie

U kunt de software voor de Firmware Restoration CD downloaden vanaf Apple Downloads. Verschillende computers gebruiken verschillende versies van de Restoration CD. Een tabel op elke downloadpagina geeft aan welk model geschikt is voor welke Restoration CD-schijfkopie. Volg deze stappen op de computer waarmee u de cd op gaat gebruiken om de modelinformatie van de Mac (Modelaanduiding) te vinden:

 1. Kies in het menu Apple de optie Over deze Mac.
 2. Klik op de knop ‘Meer info’. Systeemprofiel wordt hiermee geopend.
 3. De Modelaanduiding vindt u in het Hardwareoverzicht. Dit is het eerste venster dat u ziet. Deze ziet eruit als ‘MacBookPro 2,1’.
 4. Vergelijk de modelinformatie met de lijst op de downloadpagina om de geschikte Restoration CD-schijfkopie te downloaden voor de computer.

Firmware herstellen met een Firmware Restoration CD

Als u de firmware van de computer wilt herstellen, moet u eerst een cd met de schijfkopie ‘FirmwareRestorationCD.dmg’ maken door deze stappen te volgen:

 1. Open Schijfhulpprogramma (in /Programma’s/Hulpprogramma’s).
 2. Klik op het symbool Brand of selecteer ‘Brand...’ in het menu Schijfkopieën.
 3. Ga naar FirmwareRestorationCD.dmg en klik op de knop Brand.
 4. Plaats een lege opneembare cd.
 5. Klik op de knop Brand om de Firmware Restoration CD te maken. De bestanden worden op de cd gebrand.

  Vervolgens gebruikt u de Firmware Restoration CD om de firmware te herstellen:
 6. Zorg dat de te herstellen computer is aangesloten op een stopcontact.
 7. Zet de computer aan en blijf de aan/uit-knop ingedrukt houden. De sluimer-LED zal snel knipperen, dan langzaam en dan weer snel (driemaal snel knipperen, driemaal langzaam knipperen, driemaal snel knipperen).

  Op Macs zonder een sluimer-LED worden tonen gebruikt. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u drie lange tonen hoort, vervolgens drie korte tonen en dan drie lange tonen.

  Op Macs die een optische drive in een lade gebruiken, opent de lade zodat u de Restoration CD kunt plaatsen.
 8. Plaats de Firmware Restoration CD terwijl de lichten knipperen of de tonen klinken en laat vervolgens de aan-/uitknop los. Er klikt een lange toon als het herstelproces is begonnen.

Er verschijnt een voortgangsbalk op een grijs scherm onder het Apple-logo. De voortgangsbalk geeft aan dat de firmware wordt bijgewerkt. Trek de stekker niet uit het stopcontact, zet de computer niet uit of start deze niet opnieuw op tijdens de update; anders moet u het herstelproces opnieuw uitvoeren, te beginnen bij stap 6.

De computer start automatisch opnieuw op nadat de firmware is bijgewerkt.

Publicatiedatum: