Beperkingen gebruiken in iTunes op een pc

Met Beperkingen kunt u bepaalde functies en voorzieningen in iTunes op de computer blokkeren of beperken. U kunt ook verhinderen dat expliciet materiaal in de iTunes Store wordt weergegeven.

Als u Beperkingen gebruikt in iTunes op de pc, kunt u de toegang blokkeren tot:

  • Apple Podcasts
  • iTunes Store
  • Apple Music
  • Gedeelde bibliotheken

U kunt ook zodanige beperkingen instellen dat iemand die uw computer gebruikt, niet kan luisteren naar muziek met expliciete inhoud, niet kan kijken naar films of tv-programma's met specifieke beoordelingen of apps met bepaalde leeftijdsclassificaties niet kan downloaden.

Beperkingen instellen in iTunes op een pc

  1. Open het Windows-menu en ga naar de lijst van apps.
  2. Klik rechts op iTunes en kies 'Meer' > 'Als administrator uitvoeren'.
  3. In het paneel dat nu wordt weergegeven, selecteert u de items die u wilt uitschakelen en waarvoor u beperkingen wilt instellen. U kunt ook de beoordelingen voor films, tv-programma's en apps instellen via de menu's rechts van deze onderdelen.
  4. Als u wilt verhinderen dat anderen de instellingen voor Beperkingen wijzigen, klikt u linksonder op het hangslot en voert u het beheerderswachtwoord van de computer in. Als u later wijzigingen wilt aanbrengen aan de uitgeschakelde onderdelen of onderdelen waarvoor u beperkingen hebt ingesteld, klikt u op het hangslot en voert u uw wachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd.
  5. Klik op 'OK' om de wijzigingen te bewaren.

Deze instructies hebben betrekking op iTunes van de Microsoft Store. Als u iTunes voor Windows hebt gedownload van de website van Apple, kunt u beperkingen vinden onder 'Wijzig' > 'Voorkeuren' > 'Beperkingen'.

Meer informatie

U kunt Beperkingen ook gebruiken op een MaciPhone, iPad of iPod touch en Apple TV.

Publicatiedatum: