De naam van je macOS-gebruikersaccount en je thuismap wijzigen

De naam van je gebruikersaccount en die van je thuismap zijn ingesteld toen je je macOS-gebruikersaccount hebt geconfigureerd. Je kunt deze namen wijzigen.

Elke gebruikersaccount op de Mac heeft een volledige naam en een korte naam (de accountnaam). Je vindt deze namen in het venster 'Gebruikers en groepen' van Systeemvoorkeuren. Bij het inloggen op de Mac kun je ofwel de volledige naam ofwel de korte naam gebruiken.

De volledige naam van een gebruikersaccount wijzigen

De volledige naam van een gebruiker kan worden gewijzigd door die gebruiker zelf of door een beheerder. De volledige naam hoeft niet gelijk te zijn aan de accountnaam (korte naam) of de naam van de thuismap.

macOS Sierra, El Capitan, Yosemite

 1. Kies het Apple-menu() > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen'.
 2. Klik op hangslot en voer de naam en het wachtwoord van een beheerder in.
 3. Selecteer de gebruiker die je wilt hernoemen in de lijst met gebruikers door rechts te klikken of door Control ingedrukt te houden en te klikken. Kies in het snelmenu de optie 'Geavanceerde opties'.
 4. Wijzig de naam in het vak 'Volledige naam' en klik op 'OK'.

OS X Mavericks of lager

 1. Kies het menu Apple > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen' (of 'Accounts').
 2. Selecteer een gebruiker in de lijst.
 3. Wijzig de naam in het vak 'Volledige naam'.

De accountnaam en de naam van de thuismap wijzigen

De naam van de account (de korte naam) wordt gebruikt om de thuismap van een gebruiker aan te maken. Daarom moeten de accountnaam en de naam van de thuismap gelijk zijn. Maak een reservekopie van belangrijke gegevens voordat je deze stappen uitvoert.

macOS Sierra, El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion

 1. Log uit bij de account die je wilt hernoemen en log vervolgens in bij een beheerdersaccount.
  De beheerdersaccount mag niet dezelfde zijn als de account die je wilt hernoemen. Maak indien nodig een andere beheerdersaccount en verwijder deze weer als je klaar bent.
 2. Ga naar de map Gebruikers op de opstartschijf. De map Gebruikers bevat de thuismap van de account waarvan u de naam wijzigt. Wijzig de naam van de thuismap van die account en noteer zowel de oude als de nieuwe naam. Wanneer je de map hernoemt, wordt je gevraagd om de beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord in te voeren waarmee je hebt ingelogd.
 3. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen'.
 4. Klik op hangslot en voer vervolgens de beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord in waarmee je hebt ingelogd.
 5. Selecteer de gebruiker die je wilt hernoemen in de lijst met gebruikers door rechts te klikken of door Control ingedrukt te houden en te klikken. Kies in het snelmenu de optie 'Geavanceerde opties'.
 6. Wijzig het vak 'Accountnaam' zodanig dat de naam gelijk is aan de nieuwe naam die je aan de thuismap in de map 'Gebruikers' hebt gegeven.
  De nieuwe accountnaam (korte naam) en de naam van de thuismap mogen geen spaties bevatten. Als de huidige accountnaam al een spatie bevat, kun je dit vak pas bewerken als de spatie is verwijderd. Klik op de plek na de spatie of gebruik het pijltje naar links om de tekstinvoegpositie op de plek na de spatie te plaatsen en druk vervolgens op de knop Delete om de spatie te verwijderen.
 7. Wijzig het vak 'Thuismap' zodanig dat de naam gelijk is aan de nieuwe naam die je aan de thuismap in de map 'Gebruikers' hebt gegeven.
 8. Klik op 'OK' en sluit Systeemvoorkeuren.
 9. Start de Mac opnieuw op.
 10. Log in bij de hernoemde account en controleer of de oude bestanden en mappen zichtbaar zijn en of de account naar behoren werkt.

OS X Snow Leopard

 1. Log uit bij de account die je wilt hernoemen en log vervolgens in bij een beheerdersaccount.
  De beheerdersaccount mag niet dezelfde zijn als de account die je wilt hernoemen. Maak indien nodig een andere beheerdersaccount en verwijder deze weer als je klaar bent.
 2. Maak een notitie van de huidige naam van de account die je wilt hernoemen. Deze moet gelijk zijn aan de naam van de thuismap van die account. Deze map vind je in de map Gebruikers van de opstartschijf.
 3. Open het programma Terminal in de map Hulpprogramma's in de map Programma's.
 4. Typ in Terminal het volgende commando:

  sudo mv /Users/oudenaam /Users/nieuwenaam

  Vervang oudenaam door de oorspronkelijke naam van de gebruikersaccount en vervang nieuwenaam door de nieuwe naam die u wilt geven. Als de oude gebruiker bijvoorbeeld de naam 'janjanssen' had en de nieuwe gebruiker de korte naam 'jan' krijgt, typ je:

  sudo mv /Users/janjanssen /Users/jan

 5. Voer het beheerderswachtwoord van de huidige account in wanneer je hierom wordt gevraagd en druk vervolgens op Return.
 6. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen' en daarna op 'Accounts'.
 7. Klik op hangslot en voer vervolgens de beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord in waarmee je hebt ingelogd.
 8. Control-klik in de lijst met accounts op de account die je wilt hernoemen. Selecteer vervolgens 'Geavanceerde opties' in het snelmenu.
 9. Wijzig het vak 'Accountnaam' zodanig dat de naam gelijk is aan de nieuwe naam. In het bovenstaande voorbeeld wijzig je deze van 'janjanssen' in 'jan'.
 10. Wijzig het vak 'Thuismap' zodanig dat de naam gelijk is aan de nieuwe naam. In het bovenstaande voorbeeld wijzig je deze van '/Gebruikers/janjanssen' in '/Gebruikers/jan'.
 11. Klik op 'OK' en sluit Systeemvoorkeuren.
 12. Start de Mac opnieuw op.
 13. Log in bij de hernoemde account en controleer of de oude bestanden en mappen zichtbaar zijn en of de account naar behoren werkt.
Publicatiedatum: