Mogelijke bronnen van storing op het Wi-Fi- of Bluetooth-signaal

Lees hoe u ervoor kunt zorgen dat er zo min mogelijk storing op draadloze signalen optreedt, om te voorkomen dat de prestaties afnemen of de verbinding met het Wi-Fi-netwerk of Bluetooth-apparaten wegvalt.

Als u een van de volgende situaties tegenkomt, controleert u of er sprake is van storing op draadloze signalen:

 • Laag signaalniveau in het menu Wi-Fi
 • Tragere internetverbinding bij gebruik van Wi-Fi
 • Lagere Wi-Fi-overdrachtssnelheid tussen computers
 • Bluetooth-apparaat zoals Magic Mouse, Magic Trackpad of Apple Wireless Keyboard kan niet worden gekoppeld
 • Onvoorspelbare of springerige bewegingen van de aanwijzer bij gebruik van Magic Mouse of Magic Trackpad
 • Van tijd tot tijd het bericht ‘Verbinding verbroken’ bij gebruik van een Bluetooth-apparaat

Storingsbronnen

De volgende zaken kunnen storing veroorzaken op Wi-Fi-netwerken en Bluetooth-apparaten als ze zich in de buurt bevinden.

Magnetrons

Een magnetron in de buurt van een computer, Bluetooth-apparaat of Wi-Fi-basisstation, kan voor storing zorgen wanneer die in gebruik is.

Direct Satellite Service (DSS)

De coaxkabels en connectoren die bij sommige typen satellietschotels worden gebruikt, kunnen voor storing zorgen. Controleer de bekabeling op beschadigingen die tot radiofrequentiestoring (RF-lekkage) zouden kunnen leiden. Als u vermoedt dat er storing kan optreden, vervangt u de kabels.

Stroombronnen

Bepaalde externe elektrische bronnen zoals hoogspanningskabels, sporen met bovenleiding en energiecentrales kunnen storing veroorzaken. Plaats uw AirPort-basisstation, AirPort Time Capsule of Wi-Fi-router bij voorkeur niet in de nabijheid van elektriciteitsleidingen in de muur of bij een stoppenkast.

2,4 GHz- of 5 GHz-telefoons

Draadloze telefoons die gebruikmaken van de 2,4 GHz- of 5 GHz-band, kunnen storing veroorzaken op draadloze apparaten of netwerken wanneer ermee wordt gebeld.

Draadloze video

Draadloze videozenders die gebruikmaken van de 2,4 GHz- of 5 GHz-band, kunnen storing veroorzaken op draadloze apparaten of netwerken.

Draadloze luidsprekers

Draadloze audio die gebruikmaakt van de 2,4 GHz- of 5 GHz-band, kan storing veroorzaken op andere draadloze apparaten of netwerken.

Bepaalde externe beeldschermen en LCD-schermen

Bepaalde beeldschermen zenden mogelijk harmonische storing uit, met name in de 2,4 GHz-band tussen kanaal 11 en 14. Deze storing kan sterker zijn wanneer u een laptopcomputer gebruikt met gesloten klep en een externe monitor. Probeer uw basisstation in te stellen op gebruik van de 5 GHz-band of een lager kanaal binnen de 2,4 GHz-band.

Slecht afgeschermde bekabeling

Externe harde schijven of andere apparaten met slecht afgeschermde bekabeling kunnen storing veroorzaken op draadloze apparaten. Als het loskoppelen of uitschakelen van zo’n apparaat verbetering brengt, probeer dan de kabel waarmee het apparaat op de computer wordt aangesloten, te vervangen.

Andere draadloze apparaten

Andere draadloze apparaten die gebruikmaken van de 2,4 GHz- of 5GHz-band (straalzenders, draadloze camera’s, babyfoons, het Wi-Fi-netwerk van de buurman), kunnen eveneens storing veroorzaken op Wi-Fi- of Bluetooth-verbindingen.

 

Op sommige apparaten staat niet expliciet vermeld dat ze gebruikmaken van de 2,4 GHz- of 5GHz-band. In de documentatie van het product moet vermeld staan welke frequentieband(en) het apparaat gebruikt. Soms worden deze apparaten aangeduid als ‘Dual Band’ of ‘Wi-Fi’ of ‘Wireless’ (draadloos).

Obstakels voor draadloze signalen

De plaatsing van een apparaat en de constructie van het gebouw kunnen van invloed zijn op de prestaties van Wi-Fi en Bluetooth. Vermijd obstakels of plaats uw Wi-Fi- of Bluetooth-apparaten zo dat het signaal er minder hinder van ondervindt. 

Voorbeelden:

 • Uw computer staat onder een stalen bureau en u wilt een Bluetooth-muis gebruiken op het bureaublad. Het metaal van het bureau kan fungeren als schild tussen de muis en de computer. Mogelijk kunt u het apparaat niet koppelen of heeft de aanwijzer kuren.
 • Uw AirPort-basisstation staat beneden en uw computer staat boven. Tussen de twee verdiepingen zit een vloer van gewapend beton. De vloer kan het Wi-Fi-signaal van het basisstation naar uw computer verzwakken of blokkeren. De netwerkprestaties kunnen slecht zijn of het signaal zwak, of u krijgt mogelijk helemaal geen verbinding met uw Wi-Fi-netwerk.

Obstakels die radiosignalen reflecteren en absorberen zijn onder andere:

Soort obstakel Storingspotentieel
Hout Laag
Synthetisch materiaal Laag
Glas Laag
Water Gemiddeld
Baksteen Gemiddeld
Marmer Gemiddeld
Gips Hoog
Beton Hoog
Kogelvrij glas Hoog
Metaal Zeer hoog

Storing door andere draadloze apparaten beperken

Als er veel draadloze apparaten zijn verbonden met uw computer of zich in de buurt bevinden, kan het nodig zijn om de kanalen die uw Wi-Fi-apparaten gebruiken, te wijzigen. 

Probeer het volgende om storing tussen Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten te minimaliseren:

 1. Wijzig de kanalen van uw draadloos netwerk. Voor AirPort-basisstations of AirPort Time Capsule stelt u het basisstation opnieuw in. Bij het opstarten zal het dan proberen de 2,4 GHz- en 5 GHz-kanalen met de minste storing te gebruiken.
 2. Als u kunt kiezen, maak dan bij voorkeur verbinding met een 5 GHz-netwerk.
 3. Zet uw computer en uw Wi-Fi-router (bijvoorbeeld een AirPort-basisstation) dichter bij elkaar.
 4. Zorg dat er zo min mogelijk Bluetooth-apparaten zijn verbonden met uw computer of in de buurt zijn.

U kunt uw Wi-Fi-omgeving ook evalueren met Wi-Fi-probleemoplossing

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: