Time Capsule voor het eerst configureren

Lees hier hoe u de Time Capsule configureert als draadloos basisstation.

De Time Capsule werkt als een AirPort Extreme 802.11n met volledige functionaliteit. Als u de Time Capsule aan een bestaand draadloos netwerk toevoegt, kunt u deze best configureren als primair basisstation en niet als netwerkclient. Hierdoor haalt u voordeel uit de snellere prestaties en verzekert u dat de reservekopieën zonder schommelingen in de snelheid worden uitgevoerd.

Gebruik voor de configuratie van de Time Capsule het AirPort-configuratieprogramma 5.3 of hoger dat bij de Time Capsule is meegeleverd of beschikbaar is via Apple Software-updates of op de pagina Apple Support Downloads.

Opmerking: in dit artikel wordt één beschikbare configuratieoptie beschreven. Er zijn ook andere opties beschikbaar, zoals het toevoegen van de Time Capsule aan een bestaand AirPort-netwerk. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.

  1. Sluit de kabel- of DSL-modem (breedband) met een Ethernet-kabel aan op de WAN-poort van de Time Capsule.
  2. Steek het netsnoer van de Time Capsule in een stopcontact.
  3. Open het AirPort-configuratieprogramma. U vindt het in de map Hulpprogramma's in de map Programma's (/Programma's/Hulpprogramma's).
  4. De Time Capsule heeft aanvankelijk een naam zoals ‘Time Capsule fea88c’. Klik op ‘Ga door’ om door te gaan.
  5. Selecteer ‘Maak een nieuw draadloos netwerk aan’ en klik op ‘Ga door’.
  6. Volg de rest van de instructies op het scherm. Wanneer u klaar bent, wordt de Time Capsule opnieuw opgestart en worden de instellingen toegepast.
Publicatiedatum: