Problemen tussen iTunes en beveiligingssoftware van andere fabrikanten oplossen

Als u iTunes niet kunt openen, geen materiaal kunt downloaden, een apparaat niet kunt synchroniseren of thuisdeling niet kunt gebruiken, ligt de oorzaak mogelijk bij de beveiligingssoftware die u gebruikt. 

Beveiligingssoftware van andere fabrikanten dan Apple kan verhinderen dat iTunes verbinding maakt met Apple-servers of apparaten. Soms ziet u bij het synchroniseren, bijwerken, maken van een reservekopie of herstellen van een apparaat een foutbericht met een nummer.

Als de beveiligingssoftware een probleem met iTunes veroorzaakt, kan het volgende gebeuren:

  • Een iPhone, iPad of iPod touch wordt niet herkend in iTunes, kan niet worden hersteld, bijgewerkt, gesynchroniseerd of geactiveerd, of er kan geen reservekopie van het apparaat worden gemaakt.
  • U ziet iTunes-fouten 4, 6, 1630–1641, 3000–3999 of 9000–9999*.
  • U kunt geen verbinding maken met de iTunes Store om materiaal aan te schaffen of te downloaden.
  • iTunes wordt niet geopend.

*Als u fout 9006 ziet, kan de computer mogelijk geen verbinding maken met servers van Apple of uw iPhone, iPad of iPod touch. Controleer op communicatieproblemen tussen iTunes en software-updateservers van Apple. Als u het foutbericht nog steeds ziet, lees dan verder om te leren hoe u de verbindings- en beveiligingssoftware kunt controleren.

Aan de slag

Controleer eerst het volgende voordat u de configuratie van de beveiligingssoftware wijzigt: 

  • Zorg ervoor dat de datum, tijd en tijdzone juist zijn ingesteld op de computer. 
  • Log in bij een beheerdersaccount en niet bij een gastaccount.
  • Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van iTunes hebt.
  • Werk OS X of Windows bij.
  • Werk de beveiligingssoftware bij.

Wordt uw apparaat niet herkend? Lees wat u kunt doen als uw iPhone, iPad of iPod niet wordt herkend in iTunes voor Mac of Windows.

Als u nog steeds problemen ondervindt, gaat u door met het volgende onderdeel.

Verbindingen testen

Controleer het hosts-bestand om er zeker van te zijn dat het de communicatie tussen iTunes en de servers van Apple niet blokkeert.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van AirPlay, thuisdeling, iTunes of Remote, test u de verbindingen tussen de computers of apparaten in uw huis. Deze werken alleen naar behoren als ze verbonden zijn met hetzelfde netwerk en subnet.

Als u nog steeds problemen ondervindt, gaat u door met het volgende onderdeel.

Beveiligingssoftware testen

Als u na het testen van de verbindingen nog steeds problemen ondervindt, wordt de verbinding tussen de computer en iTunes mogelijk verstoord door de beveiligingssoftware die u gebruikt.

In sommige gevallen moet de beveiligingssoftware tijdelijk worden verwijderd om een probleem te isoleren. Sommige apps voor internetbeveiliging worden niet volledig verwijderd. U moet dus wellicht een opschoonprogramma downloaden en uitvoeren om de beveiligingssoftware volledig te verwijderen.

Werk samen met de aanbieder van uw beveiligingssoftware om alle poorten en services die Apple-producten gebruiken, toe te staan. Zij kunnen u ook helpen om de software te verwijderen.

Zorg ervoor dat er niet meerdere typen beveiligingssoftware tegelijkertijd zijn geïnstalleerd. Als u meerdere typen beveiligingssoftware hebt geïnstalleerd, ondervindt u mogelijk andere prestatieproblemen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: