Als een iPhone, iPad of iPod touch niet kan worden ingeschakeld of is vastgelopen

Lees hier wat u moet doen als uw apparaat een vastgelopen scherm heeft, niet reageert wanneer u het aanraakt of vastloopt wanneer u het inschakelt.

Als het scherm zwart of vastgelopen is

Als het scherm zwart of vastgelopen is, moet u uw apparaat mogelijk geforceerd opnieuw opstarten. Het materiaal op uw apparaat wordt niet gewist bij een geforceerde herstart. Als het scherm van het apparaat zwart is of de knoppen niet reageren, kunt u het apparaat toch geforceerd opnieuw opstarten. Volg deze stappen:

 • iPad-modellen zonder thuisknop: druk kort op de volume-omhoogknop. Druk kort op de volume-omlaagknop. Houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt totdat het apparaat opnieuw opstart.
 • iPhone 8 of nieuwer: druk kort op de volume-omhoogknop. Druk kort op de volume-omlaagknop. Houd vervolgens de zijknop ingedrukt totdat u het Apple logo ziet.
 • iPhone 7, iPhone 7 Plus en iPod touch (7e generatie): houd de bovenste knop (of de zijknop) en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt tot u het Apple logo ziet.
 • iPad met thuisknop, iPhone 6s of ouder en iPod touch (6e generatie) of ouder: houd de thuisknop en de bovenste knop (of de zijknop) tegelijkertijd ingedrukt tot u het Apple logo ziet.

Als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld of opgestart

Sluit het apparaat aan op een voedingsbron en laat het een uur lang opladen.

Enkele minuten later ziet u het oplaadscherm. 

 

Als u binnen een uur het oplaadscherm niet ziet of als u wordt gevraagd het apparaat op een voedingsbron aan te sluiten, controleert u de aansluiting, de USB-kabel en de lichtnetadapter. Zorg ervoor dat alles goed is aangesloten en niet vuil of beschadigd is. U moet mogelijk een andere USB-kabel of lichtnetadapter gebruiken.

 

Lees hier wat u moet doen als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld.

Als het apparaat wel wordt ingeschakeld maar bij het opstarten blokkeert

Probeer deze stappen als u het Apple logo of een rood of blauw scherm ziet tijdens het opstarten:

 1. Sluit het apparaat aan op een computer. Op een Mac met macOS Catalina 10.15 opent u de Finder. Op een Mac met macOS Mojave 10.14 of lager, of een pc, opent u iTunes.
 2. Zoek het apparaat op uw computer.
 3. Volg deze stappen wanneer het apparaat is aangesloten:
  • iPad-modellen zonder thuisknop: druk kort op de volume-omhoogknop. Druk kort op de volume-omlaagknop. Houd de bovenste knop ingedrukt tot uw apparaat opnieuw wordt opgestart. Blijf de bovenste knop ingedrukt houden tot uw apparaat in de herstelmodus wordt gezet.
  • iPhone 8 of nieuwer: druk kort op de volume-omhoogknop. Druk kort op de volume-omlaagknop. Houd vervolgens de zijknop ingedrukt totdat u het scherm van de herstelmodus ziet.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus en iPod touch (7e generatie): houd de bovenste knop (of de zijknop) en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt. Blijf ze ingedrukt houden tot u het scherm van de herstelmodus ziet.
  • iPad met thuisknop, iPhone 6s of ouder en iPod touch (6e generatie) of ouder: houd tegelijkertijd de thuisknop en de bovenste knop (of de zijknop) ingedrukt. Blijf ze ingedrukt houden tot u het scherm van de herstelmodus ziet.
 4. Kies 'Werk bij' wanneer u de optie krijgt om te herstellen of bij te werken. Uw computer probeert iOS of iPadOS opnieuw te installeren zonder uw gegevens te wissen.

Uw computer downloadt de software voor het apparaat. Als het langer dan vijftien minuten duurt, wordt de herstelmodus uitgeschakeld en moet u stappen 2 en 3 opnieuw uitvoeren.

Als u meer hulp nodig hebt

Neem contact op met Apple Support om service te regelen als u een van deze problemen ondervindt:

 • U ziet na het opladen, het geforceerd opnieuw opstarten of het uitvoeren van de stappen in dit artikel nog steeds een zwart scherm.
 • U ziet een zwart scherm, maar u hoort wel waarschuwingen, geluiden en trillingen.
 • Het scherm blijft zwart, maar het apparaat maakt een geluid wanneer u het geluid aan zet en het apparaat op een voedingsbron aansluit.
 • Het scherm is ingeschakeld, maar het reageert niet wanneer u erop tikt, erover veegt met uw vinger of andere gebaren uitvoert. 
 • U kunt het apparaat niet geforceerd herstarten omdat een knop stuk is of vastzit.
 • Het apparaat blijft geblokkeerd bij het Apple logo, geeft een effen kleur weer of wordt niet herkend in iTunes.
Publicatiedatum: