Schakelbediening gebruiken om te navigeren op uw iPhone, iPad of iPod touch

Gebruik Schakelbediening om uw iPhone, iPad of iPod touch met één of meer schakelaars te bedienen.

Met Schakelbediening kunt u schakelaars gebruiken voor het selecteren van, tikken op of slepen van onderdelen, om te typen en zelfs om te tekenen uit de vrije hand. Gebruik een schakelaar om een onderdeel of plek op het scherm te selecteren en gebruik de schakelaar dan om een actie te kiezen.

Een nieuwe schakelaar toevoegen

Voordat u een externe schakelaar toevoegt, moet u deze aansluiten op uw apparaat. Pas dan wordt deze weergegeven in de lijst met schakelaars. Dit kunt u als schakelaar gebruiken:

 • Extern: kies een Bluetooth-schakelaar of een Made for iPhone-schakelaar.
 • Scherm: tik op het scherm om een schakelaar te gebruiken of houd uw vinger op het scherm.
 • Camera: beweeg uw hoofd om de iPhone-camera aan de voorzijde te gebruiken als schakelaar. Met behulp van de camera kunt u twee schakelaars bedienen: een schakelaar wanneer u het hoofd naar links beweegt en een andere wanneer u het hoofd naar rechts beweegt.

Een schakelaar toevoegen en de bijbehorende actie selecteren:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Schakelaars'.
 2. Tik op 'Voeg schakelaar toe' en kies een bron. 
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om in te stellen hoe de schakelaar moet werken. 
 4. Vergeet niet om 'Schakelbediening' in te schakelen, anders kunt u de nieuwe schakelaar niet gebruiken. 

Schakelbediening in- of uitschakelen

Ga naar 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' en schakel de instelling in of uit. Op bepaalde modellen kunt u ook drie keer op de thuisknop of de zijknop klikken om te schakelen naar schakelbediening.

Schakelbediening gebruiken

Er zijn drie manieren om onderdelen op het scherm te selecteren: onderdeelscannen, puntscannen en handmatige selectie. Onderdeelscannen is standaard ingesteld wanneer u Schakelbediening inschakelt.

Wanneer u een onderdeel hebt geselecteerd, wordt er een menu weergegeven waarin u een actie kunt selecteren. 

Onderdeelscannen gebruiken

Bij onderdeelscannen worden onderdelen of groepen van onderdelen op het scherm om beurten gemarkeerd. U gebruikt onderdeelscannen als volgt:

 • Kijk (of luister) hoe het onderdeel of de groep wordt gemarkeerd. Wanneer een onderdeel gemarkeerd is, selecteert u het met behulp van de schakelaar die u hebt ingesteld voor 'Selecteer onderdeel'. Wanneer u een groep selecteert, worden vervolgens de onderdelen in die groep gemarkeerd. 
 • U verlaat een groep door de schakelaar te gebruiken op het moment dat de onderbroken markering rond de groep of het onderdeel verschijnt.

Puntscannen gebruiken

Met puntscannen kunt u een onderdeel op het scherm selecteren door het te lokaliseren met de kruisaanwijzers voor het scannen. Zo schakelt u puntscannen in:

 1. Selecteer een onderdeel via onderdeelscannen. 
 2. Wacht tot het menu wordt weergegeven.
 3. Selecteer de puntmodus. De brede verticale kruisaanwijzers verschijnen wanneer u het menu sluit.

Zo selecteert u een onderdeel met puntscannen: 

 1. Zet de brede verticale kruisaanwijzers stil met de selectieschakelaar. Nu verschijnen de smalle verticale kruisaanwijzers.
 2. Zet nu de smalle verticale kruisaanwijzers stil met de selectieschakelaar. De smalle scanlijn wordt daarna weergegeven.
 3. Herhaal dit om de verticale kruisaanwijzers stil te zetten en te verfijnen. 

Zo schakelt u puntscannen uit: 

 1. Selecteer een onderdeel via puntscannen.
 2. Wacht tot het menu wordt weergegeven. 
 3. Selecteer 'Onderdeelmodus'.

Hoofdtracking gebruiken op apparaten met een TrueDepth-camera

Hoofdtracking gebruikt de camera op uw apparaat om de beweging van uw hoofd te volgen om een aanwijzer op het scherm te bedienen en volgt uw gezichtsbewegingen om handelingen uit te voeren. U kunt Hoofdtracking gebruiken op apparaten met een TrueDepth-camera aan de voorzijde.* Zo schakelt u de functie in:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' en selecteer 'Schakelbediening'. 
 2. Tik om 'Hoofdtracking' in te schakelen. Vanaf hier kunt u bepaalde acties, de aanwijzersnelheid en uw trackingmodus selecteren.

De TrueDepth-camera wordt ondersteund op iPhone X en later, en iPad Pro 12-inch (3e generatie) en iPad Pro 11-inch.

Handmatig scannen gebruiken

Als u meerdere schakelaars gebruikt, kunt u elke schakelaar instellen om een bepaalde actie uit te voeren en de selectiemethode voor onderdelen aanpassen. In plaats van bijvoorbeeld onderdelen automatisch te scannen, kunt u schakelaars instellen om op aanvraag naar het volgende of vorige onderdeel te gaan. Als u maar één schakelaar hebt, blijft u 'Automatisch scannen' gebruiken. 

Zo gebruikt u handmatig scannen:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening'.
 2. Tik op 'Scanmethode' en selecteer 'Handmatig scannen'.

Een actie kiezen na selectie van een onderdeel

Wanneer u een onderdeel hebt geselecteerd met de schakelaar, worden de mogelijkheden voor dat onderdeel weergegeven in een nieuw menu. Selecteer de puntjes onder in het menu om meer opties weer te geven. 

Tikken op een onderdeel

U kunt op drie verschillende manieren op een onderdeel tikken:

 • Door 'Tik' te kiezen in het menu dat wordt weergegeven wanneer u het onderdeel selecteert.
 • Door 'Tik automatisch' in te schakelen onder 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Tikmethode' > 'Tik automatisch'. Wanneer u 'Tik automatisch' hebt ingeschakeld, kunt u een onderdeel selecteren en wachten tot de tikvertragingstijd is verlopen. 
 • Door een schakelaar in te stellen met de functie 'Tik' onder 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Schakelaars'.

Een beweging gebruiken

Selecteer de beweging of de actie in het menu dat wordt weergegeven wanneer u het onderdeel selecteert. Als u 'Tik automatisch' hebt ingeschakeld, gebruikt u de schakelaar binnen de tikvertragingstijd en selecteert u de beweging. Als er meer dan één pagina met acties beschikbaar is, selecteert u de puntjes onder in het menu om naar een andere pagina te gaan.

Het bedieningsmenu sluiten

Gebruik de schakelaar op het moment dat alle symbolen in het menu gedimd zijn.

Omhoog of omlaag scrollen

Selecteer een onderdeel op het scherm en selecteer 'Scrol' in het menu.

Op een knop drukken of een schakelaar in- of uitschakelen

Selecteer een onderdeel, selecteer de puntjes onder in het menu en selecteer 'Apparaat' in het menu dat wordt weergegeven. U kunt via het menu de volgende acties simuleren:

 • Klikken op de thuisknop
 • Dubbelklikken op de thuisknop voor multitasking
 • Het berichtencentrum of bedieningspaneel openen
 • De knop voor de sluimerstand indrukken om het apparaat te vergrendelen
 • Het apparaat roteren
 • De geluidsschakelaar aan- of uitzetten
 • Drukken op de volumeknoppen
 • De thuisknop ingedrukt houden om Siri te openen
 • Driemaal klikken op de thuisknop
 • Het apparaat schudden
 • De thuisknop en de knop voor de sluimerstand tegelijk indrukken om een schermafbeelding te maken

Instellingen wijzigen en de werking van de schakelaars aanpassen

Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar 'Instellingen’ > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening'. Vervolgens brengt u de gewenste wijzigingen aan:

 • Schakelaars toevoegen en hun functie opgeven
 • Recepten kiezen, aanmaken en wijzigen
 • Een scanstijl kiezen
 • Aanpassen hoe snel onderdelen worden gescand
 • Automatisch scannen uitschakelen (alleen als u een schakelaar voor 'Ga naar volgend onderdeel' hebt ingesteld)
 • Instellen dat het scannen bij het eerste onderdeel in een groep wordt gepauzeerd
 • Kiezen hoe vaak de onderdelen op het scherm moeten worden doorlopen voordat schakelbediening wordt verborgen
 • Een tikmethode kiezen en het interval voor een tweede schakelactie instellen om het bedieningsmenu weer te geven
 • Kiezen of schakelbediening doorgaat met het scannen bij een onderdeel waarop u tikt of vanaf het begin
 • Instellen of een actie moet worden herhaald wanneer u uw vinger op een schakelaar houdt en hoelang u moet wachten voordat de actie wordt herhaald
 • Nog een actie toevoegen aan een schakelaar door de schakelaar gedurende lange tijd ingedrukt te houden
 • Kiezen welke onderdelen worden weergegeven in menu's en de volgorde waarin ze worden weergegeven
 • Instellen of en hoelang u uw vinger op een schakelaar moet houden voordat dit als een schakelactie wordt beschouwd
 • Schakelbediening onopzettelijk herhaalde schakelacties laten negeren
 • De snelheid van puntscannen aanpassen
 • Geluidseffecten inschakelen of onderdelen hardop laten voorlezen wanneer deze worden gescand
 • Kiezen wat moet worden opgenomen in het menu van schakelbediening
 • Instellen of onderdelen moeten worden gegroepeerd tijdens het scannen van onderdelen
 • De cursor voor selecties groter maken of een andere kleur geven
 • Aangepaste bewegingen voor het bedieningsmenu bewaren (in 'Bewegingen' > 'Bewaard')

FaceTime is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Schakelbediening verfijnen

Kies 'Instellingen' in het bedieningsmenu kiezen om:

 • De snelheid van het scannen aan te passen
 • De plaats van het bedieningsmenu aan te passen
 • Geluid of spraak in of uit te schakelen
 • Groepen uit te schakelen om één onderdeel per keer te scannen
Publicatiedatum: