Hoe iTunes Store-aankopen in rekening worden gebracht

Wanneer u iets koopt in de iTunes Store, App Store of in Apple Books, worden de kosten op het moment van de transactie of kort daarna in rekening gebracht op uw account.

Alle aankopen worden afgeschreven van de betaalmethode die u hebt opgegeven bij het aanmaken van een Apple ID, tenzij u cadeaubonnen of credits hebt staan.

Afhankelijk van de betaalmethode die u voor een aankoop gebruikt, kan Apple een reservering boeken van maximaal het bedrag van de bestelling. Het is ook mogelijk dat uw bestelling tijdens een aankoopsessie in gedeelten wordt gereserveerd en afgeschreven, waardoor op uw rekeningafschrift meerdere bestellingen worden weergegeven. Lees meer over de betaalmethoden die u kunt gebruiken in de iTunes Store, App Store en in Apple Books.

Als u cadeaubonnen of credits hebt

Als u een cadeaubon gebruikt voor een transactie, wordt het bedrag hiervan afgetrokken op het moment van de transactie.

Bij de verrekening van een aankoop worden eerst uw credits opgebruikt, zolang de waarde van het item dat u koopt, de waarde van de credits niet overschrijdt. Daarna worden eventuele cadeaubonnen gebruikt. Als het tegoed van de cadeaubon lager is dan het totale bedrag van de aankoop, wordt het resterende bedrag afgeschreven van de door u opgegeven betaalmethode.

Als u geen credits of cadeaubonnen hebt, wordt het gehele bedrag van de aankoop afgeschreven van de door u opgegeven betaalmethode.

Er worden geen credits gebruikt wanneer u een item cadeau doet. In dat geval wordt de gehele aankoop afgeschreven van uw geregistreerde betaalmethode.

Over aankopen voor 'Delen met gezin'

Als u lid bent van een gezinsgroep van Delen met gezin, wordt alles wat u koopt rechtstreeks in rekening gebracht bij de account van het gezinshoofd, tenzij u zelf nog cadeaubonnen of Store-tegoed hebt. In dat geval wordt uw Store-tegoed gebruikt om de rekening geheel of gedeeltelijk te voldoen. Als dit niet voldoende blijkt, wordt het restant afgeschreven van de betaalmethode van het gezinshoofd.

iTunes Store-tegoed wordt niet gedeeld met andere gezinsleden. Als het gezinshoofd tegoed heeft staan op diens account en een ander gezinslid iets koopt, worden de kosten van dat item niet afgetrokken van het iTunes Store-tegoed van het gezinshoofd, maar afgeschreven van de betaalmethode die voor het gezinshoofd geregistreerd staat.

Het gezinshoofd ontvangt de ontvangstbewijzen van alle aankopen van de gezinsleden.

Lees hier meer over hoe u iTunes-, Apple Books- en App Store-aankopen deelt met 'Delen met gezin'.

Meer hulp bij facturering

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: